DEBAT: Flere eller færre Københavnere

Skal vi bygge ét-værelses studieboliger eller er der brug for store familiehuse? Skal vi prioritere at bygge vuggestuer eller plejehjem? Og hvad med byudviklingen i resten af regionen? For at blive klogere på befolkningsfremskrivninger og fremtidsudsigter har vi inviteret eksperter, fagfolk og meningsdannere indenfor byudvikling, samt medarbejdere og politikere fra Københavns Borgerrepræsentation, som kan indgå i dialog og debat med hinanden og lokale borgere. 

Budgetforlig 19 – Nabohaven i Telemarksgade reddet  

Nabohaven er en frivilligt drevet grøn oase i Telemarksgade på Amager Vest. Nabohavens frivillige kræfter har sammen med Amager Vest Lokaludvalg længe arbejdet på at bevare den grønne oase på Telemarksgade. Haven var i risiko for at blive nedlagt, fordi en ejendomsinvestor ønskede at købe grunden af kommunen og bygge boliger på den i stedet, men er reddet i budgetforliget for 2019.

Tryghed på Sundholm

Hvis Københavns politikere forhandler forslaget om et fixerum på Sundholm igennem, er arbejdet kun lige begyndt; når pengene er bevilget skal de sande eksperter på banen; sundhedsfagligt og pædagogisk personale skal sammen med politi og politikere se på rammerne for et fixerum på Amager og igennem processen skal brugere, beboere og naboer inddrages, for at skabe de bedste mulige forhold.

Hvad er vigtigst i udviklingen af København?

I efteråret lancerer Københavns Kommune en strategi for byens udvikling. Der er fokus på, at København vokser sig til en bæredygtig, kulturel, blandet og international storby. Men udviklingen af København er fyldt med modsatrettede hensyn, som politikerne skal afveje, når de træffer beslutninger. I dette spørgeskema skal du prioritere udviklingen. Du bliver præsenteret for en række ønsker til byudviklingen i vilkårlig kombination, som du skal vælge mellem.

Giv dit bud på Københavns integrationspolitik

Indtil onsdag d. 19. september kan du gå ind på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt og komme med dit bud på, hvordan integrationspolitikken i Københavns Kommune skal se ud over de næste fire år.