Borgermøde: Artillerivej 69H

Mandag d. 26. november kl. 18.00-20.30 inviterer Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde om grunden Artillerivej 69H. Københavns Kommune ønsker at opføre en midlertidig daginstitution og efterfølgende en permanent daginstitution, et plejehjem og en skolehave på grunden Artillerivej 69H.

Høringssvar: Byudvikling med ansvar

Amager Vest Lokaludvalg har spurgt lokale borgere, eksperter og politikere, hvad de synes, der er vigtigst i udviklingen af København. Svarene indgår i lokaludvalgets høringssvar til København Kommunes ’Verdensby med ansvar - Forslag til Kommuneplanstrategi 2018'.

Bydelspuljen: færre frister for beløb over 20.000kr

Amager Vest Lokaludvalg har lavet nye frister for ansøgningen af puljemidler over 20.000kr. Samtidig er der lavet et nyt ansøgningsskema, der skal gøre det lettere i både ansøgningsprocessen og for Lokaludvalget med at uddele puljemidlerne og i sidste ende hjælpe de initiativrige mennesker fra Amager Vest med at realisere deres projekter

Gør Københavns Kommune klogere på udsatte stofbrugere

Københavns Kommune undersøger vilkårene for udsatte stofbrugere, stofindtag i det åbne rum, samt fordele og ulemper ved at oprette nye stofindtagelsesrum.  Afdækningen fokuserer på de fysiske steder i byen, hvor omfanget af stofbrug og generne af det er størst, herunder Vesterbro, Sundholm og Nørrebro/Nordvest.

Benzintankens fremtid skal i høring

Amager Vest Lokaludvalg efterlyser lys, luft og grønne områder i høringssvaret til lokalplansforslaget Kornblomstvej II, hvor den gamle Benzintank rives ned, for at give plads til boliger, serviceerhverv og et beboerhus.