Tre borgermøder om Fremtidens bibliotek

Mere eller mindre digitalisering? Flere eller færre medarbejdere? Nye rammer for lån og arrangementer? Amager Vest Lokaludvalg og bibliotekerne inviterer til kaffe og dialog om bydelens lokalbiblioteker henholdsvis d. 6., d. 8. og den 9. maj. … børn er også velkomne!

Kom til Amagers første Klima- og demokratifestival

Søndag den 7. april omdanner lokale ildsjæle Musiktorvet på Øresundsvej 6 til en markedsplads for klimabevidste virksomheder, foreninger, politikere og borgere.

Demokratispillet

Er børnene blot brikker i politikernes spil? Ja – i hvert fald i Børnekulturpiloternes demokratispil 3-2-1 STEM, en interaktiv teaterforestilling, der tager afsæt i børn og unges demokratiforståelse. Men her har børnene selv udviklet reglerne, indholdet og banen.

Sikre cykelløsninger i Amager Vest

Amager Vest Lokaludvalg har prioriteret at finde løsninger til fem udfordringer, som cyklister møder i Amager Vest. Lokaludvalgets indspil til løsninger skal blandt andet bruges til forvaltningens udarbejdelse af en ny cykelredegørelse for Københavns Kommune.

Særlig indsats mod luftforurening

Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen med flere andre lokaludvalg i København for at undersøge luftkvaliteten i byen. Undersøgelsen skal vise, hvad borgerne reelt udsættes for, så kommunen kan lave en særlig indsats mod luftforurening i børneinstitutioner, på legepladser, torve og pladser.