Høring: Handlingsplan for vejstøj

Onsdag d. 1. maj er der frist for at indsende dit høringssvar til ’Handlingsplanen for vejstøj’. Handlingsplanen skal komme med løsninger til, hvordan vi kan mindske støj fra vejtrafik i hovedstaden, da vejtrafik udgør en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen.

Høringssvar til ældrepolitik: Hvordan sikrer vi et godt ældreliv?

Københavns Kommune vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer et godt ældreliv for københavnerne. Kom med bemærkninger, ændringsforslag, idéer eller indsigelser til udkastet til ældrepolitikken inden søndag d. 17. marts 2019.

Københavns nye integrationspolitik og handleplan

I foråret 2018 inviterede Københavns Beskæftigelses- og integrationsforvaltning til tre dialogmøder om integration. Til mødet på Amager deltog mange beboere og borgere og delte deres viden på området, som danner grundlag for Københavns Kommunes nye Integrationspolitik.

Høring om spildevandsplan: Skal der kloakeres i din haveforening?

Københavns Kommune har en spildevandsplan i høring med frist d. 28. februar 2019. Planen indenholder indeholder nye krav til håndtering af spildevand i områder, som i dag ikke er kloakeret, for eksempel kolonihaveforeninger og husbåde.

På ved mod sikrere skoleveje i Ørestad Syd

Forældrene på Kalvebod Fælled Skole er bekymrede for trafiksikkerheden. Efter et møde arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg er skolebestyrelsen, By & Havn og Københavns Kommune gået sammen for at forbedre trafiksikkerheden for skolebørnene.