Fra idé til virkelighed – søg projektstøtte

Bliv inspireret, få sparring og lær mere om retningslinjer og ansøgninger til bydelsprojekter til Puljeaften i BETA onsdag d.24. oktober – og søg midler til din netværksskabende,  dialogfremmende og demokratiske projekt: vi har stadig penge tilbage til projekter, der finder sted i 2018 med ansøgningsfrister hhv. d. 22. oktober og d.19. november 2018.

Bydelspuljen – nyt ansøgningsskema og nye frister

Amager Vest Lokaludvalg har lavet nye frister for ansøgningen af puljemidler over 20.000kr. Samtidig er der lavet et nyt ansøgningsskema, der skal gøre det lettere i både ansøgningsprocessen og for Lokaludvalget med at uddele puljemidlerne og i sidste ende hjælpe de initiativrige mennesker fra Amager Vest med at realisere deres projekter

Din mening om Kvarteret ved Bella Center II

Der er allerede sket meget med kvarteret omkring Bella Center II, men det er endnu ikke færdigt. Derfor har Teknik og Miljøudvalget sendt lokalplansforslaget for Kvarteret ved Bella Center II i offentlig høring med frist torsdag d. 1. november. Bygherren ønsker at bygge en ny messehal samt boliger, erhverv, detailhandel og daginstitutioner i området omkring Bella Kvarter. Men hvad synes du, der skal ske?

Debat: Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?

Campingarealet og Lynetteholmen, Tippen og Nordhavn. Københavns Kommune præsenterer visioner og laver strategier for byens udvikling, men hvad er behovet for boliger, hvem bygger vi til – og er det overhovedet mest hensigtsmæssige at bygge indenfor bygrænsen? For at få svar på nogle af disse spørgsmål og blive lidt klogere byudvikling havde Amager Vest Lokaludvalg inviteret til debatmøde om befolkningsprognoser og byplanlægning i København.

Borgermøde: Kirsebærtræerne på Bryggen

De smukke kirsebærtræer, der om foråret lyser op i Havneparken på Islands Brygge er ved at gå ud. Amager Vest Lokaludvalg inviterer sammen med Teknik- og miljøforvaltningen og Islands Brygge Lokalråd til borgermøde om mulighederne for bevarelse af kirsebæralléen i Havneparken. Kommentarer fra borgermødet vil indgå i den endelige indstilling, som præsenteres for politikerne.