Dialog om stofindtagelsesrum på Sundholm

Amager Vest Lokaludvalg har arbejdet for et stofindtagelsesrum i flere år. For at komme i mål med stofindtagelsesrummet er det altafgørende med løbende kommunikation mellem alle parter. Derfor inviterer lokaludvalget Læs mere her

24 usynlige helte i Amager Vest

Mød nogle af de frivillige ildsjæle i Amager Vest Lokaludvalg, der arbejder for at gøre vores bydel endnu bedre: I løbet af december kunne man på vores Facebook og Instagram møde 24 af de mere end 60 medlemmer og suppleanter, de usynlige helte, der udgør Amager Vest Lokaludvalg.

Støttebrev: gentænk genhusningen af elever i Amager Vest

Lokaludvalget har skrevet et støttebrev, der er sendt til både Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget, med en opfordring til at gentænke genhusningsplanerne af elever i Amager Vest og involvere lokale borgere, foreninger og lokaludvalget i den videre proces.

Høring om miljøkonsekvenserne for Vejlandskvarteret

Inden man beslutter sig for at påbegynde byggeriet af Vejlandskvarteret, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport – VVM – der skal belyse miljøkonsekvenserne af byggeriet. Indtil d. 20. december er det muligt at give input til, hvilke miljøkonsekvenser man ønsker belyst på Københavns Kommunes høringsportal Blivhørt.kk.dk.

Kærkomne ændringer til Kommuneplan2019

Flere end 1650 borgere, foreninger, virksomheder og lokaludvalg sendte inputs, kritik og idéer til Københavns Kommuneplan 2019, der var i høring i efteråret. De mange høringssvar har medført 169 forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.