Borgerpanel: I dialog med københavnerne

Hvis du er med i vores digitale borgerpanel, har du netop modtaget en undersøgelse fra Københavns Kommune. Den handler om, hvordan kommunen kan blive bedre til at gå i dialog med københavnerne om udviklingen af byens indretning, services og tilbud.

Borgermøde: Stofscenen på Sundholm

Amager Vest inviterer til oplæg og debat om indsatsen for udsatte stofbrugere i København torsdag d. 10. januar 2019, kl. 17:30 – 19:30. Der vil være præsentation af høringsmaterialet ”Indsatsen for udsatte stofbrugere og oplæg om, hvordan lokalområder oplever stofmiljøet.

Høring: Indsatsen for udsatte stofbrugere i København

Socialforvaltningens udkast til afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere sendes nu i høring til alle interesserede. Høringen skal bidrage til en kvalitetssikring af den samlede afdækning. Høringsperioden er den 12. december 2018 til den 8. januar 2019.

Vil du have indflydelse på din by? Så vær med i vores borgerpanel!

Hvad er det bedste ved din bydel? Hvad skal der være mere af og hvad vil du gerne ændre på? . Nu kan du komme med forslag og déer hjemme fra din egen stue. Vi har nemlig oprettet et digitalt borgerpanel. Hvis du er ny borger i Amager Vest har vi sendt dig en invitation i din e-boks.

Borgermøde: Artillerivej 69H

Mandag d. 26. november kl. 18.00-20.30 inviterer Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde om grunden Artillerivej 69H. Københavns Kommune ønsker at opføre en midlertidig daginstitution og efterfølgende en permanent daginstitution, et plejehjem og en skolehave på grunden Artillerivej 69H.