Høring om miljøkonsekvenserne for Vejlandskvarteret

Inden man beslutter sig for at påbegynde byggeriet af Vejlandskvarteret, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport – VVM – der skal belyse miljøkonsekvenserne af byggeriet. Indtil d. 20. december er det muligt at give input til, hvilke miljøkonsekvenser man ønsker belyst på Københavns Kommunes høringsportal Blivhørt.kk.dk.

Kærkomne ændringer til Kommuneplan2019

Flere end 1650 borgere, foreninger, virksomheder og lokaludvalg sendte inputs, kritik og idéer til Københavns Kommuneplan 2019, der var i høring i efteråret. De mange høringssvar har medført 169 forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Hvad er Amager Vest for dig?

Vi har brug for din hjælp! Vi arbejder på at få skabt en ny visuel profil for Amager Vest Lokaludvalg. Nye farver, nye illustrationer og nye visuelle virkemidler, der er i tråd med dét, vi forbinder med vores bydel - fra Bryggen til Ørestad Syd, fra Amagerbrogade til Amager Fælled.

mal byen grøn – det grønne høringssvar til Kommuneplan2019

Siden foråret har Amager Vest Lokaludvalg kørt kampagnen ’mal byen grøn, med fokus på byudvikling og bynatur. Nu har vi et grønt høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019.

Amager Vest får moderniseringer og mere plads

Seks partier på Københavns Rådhus har indgået en budgetaftale med klima og kernevelfærd i centrum. Her er en oversigt over de initiativer, der er sikret i Amager Vest.