Høring: Skoledistriktsændringer i Ørestad

Børne- og ungeforvaltningen foreslår, at skoledistriktet for Ørestad Skole ændres fra 2019 så de børn, der bor omkring Edvard Thomsens Vej fremover skal gå på Kalvebod Fælled Skole. Fristen for høringssvar er 15. juni.

Skal der alligevel bygges på Amager Fælled?

Kom til borgermøde d. 29. maj og debattér undersøgelsen om, hvorvidt der kan bygges på campinggrunden på Amager Fælled. Borgermødet afholdes tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.00 – 21.30 i Kulturhuset Islands Brygge.

Hvor skal der bygges på Fælleden i stedet for Amager Fælled Kvarter?

Høring: Lovliggørelse af indgreb i naturen på Kalvebod Fælled

Høring: Lovliggørelse af to indgreb i naturen på Kalvebob Fælled, som By & Havn har foretaget.

Vision Sundholm – Samskabelse, aktiviteter og rum for alle!

Sundholm skal have flere aktiviteter, flere brugere og mere aktive byrum. Vision Sundholm giver et bud på, hvordan Sundholm kan være et pilotprojekt om samskabelse mellem lokale aktører og Københavns Kommune på social-, kultur-/frids- og børne-/ungdomsområdet.