Høring: Lovliggørelse af indgreb i naturen på Kalvebod Fælled

Høring: Lovliggørelse af to indgreb i naturen på Kalvebob Fælled, som By & Havn har foretaget.

Vision Sundholm – Samskabelse, aktiviteter og rum for alle!

Sundholm skal have flere aktiviteter, flere brugere og mere aktive byrum. Vision Sundholm giver et bud på, hvordan Sundholm kan være et pilotprojekt om samskabelse mellem lokale aktører og Københavns Kommune på social-, kultur-/frids- og børne-/ungdomsområdet.

Dialogmøde om Københavns nye Integrationspolitik

Arrangementet afholdes af Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen. Dato: 18. april kl. 17-19 Sted: Kurvemagerstien 61A Tilmelding skal ske senest en uge inden mødet via: https://www.kk.dk/artikel/tilmeld-dig-dialogmoede

Det nye Amager Vest Lokaludvalg

Stemningen var god og engagementet stort, da det nye Amager Vest Lokaludvalg konstituerede sig tirsdag aften. Med 13 helt nye medlemmer ud af de i alt 23, er der lagt i ovnen til nye visioner og initiativer. Lokaludvalgets arbejdsgrupper er åbne for deltagelse af alle borgere, der har et hjerte, der banker for Amager Vest.

Amager Vest Lokaludvalg satser på billedkunsten på Amager

Amager Vest Lokaludvalg har indgået et samarbejde med Fabrikken for Kunst og Design om at styrke billedkunsten på Amager. Gennem støtte til undervisning i billedkunst til børn og unge af kunstfaglig og pædagogisk højt niveau, ønsker lokaludvalget at promovere Amager Vest gennem billedkunsten og sikre alle børn og unge får mulighed for at udvikle deres personlighed og kreative evner.