hjemme20180219_211644-2

Nye stemmer i Amager Vest Lokaludvalg

Amager Vest har fået flere usynlige helte ... Hele holdet skal godkendes af Borgerrepræsentationen d.22. marts og det ny lokaludvalg holder sit konstituerende møde d.3. april i Foreningshuset Sundholm 8. Og husk, hvis du ærgrer dig over, at du ikke stillede op, så får du måske muligheden igen om 2 år, hvor der afholdes suppleringsvalg til Amager vest Lokaludvalg.
ursulabachyy5a6462

Høring – Dit nye lokale busnet!

Når Metro Cityringen åbner i 2019 vil det styrke den kollektive trafik i København betydeligt, og rigtig mange passagerer vil tage metro i stedet for busser. Derfor skal der allerede nu træffes beslutninger om, hvordan busnettet skal tilpasses efter 2019.
banner

Vestamagerkanerne vil have nok parkeringspladser og begrænset mulighed for nye dobbelthuse

På borgermødet for Vest Amager d. 1. februar debatterede borgerne parkeringszoner med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning samt opførelse af dobbelthuse med formanden for grundejeren.dk.
ny-islands-brygge-skole-c-f-moeller-img-61447-w500-h312-td-format-til-hjemmeside

Borgermøde om Ny Islands Brygge Skole

Forslag til lokalplan for Ny Islands Brygge Skole er i høring, og du kan derfor sende din holdning til Københavns Kommune på www.blivhoert.dk indtil d. 3. april, og komme til borgermøde d. 12. marts kl. 19.
web_amager_vest_-_vinter_2018-1

Vinterferie = FerieCamp

12.-16.- februar er der aktiviteter i Sundby Idrætspark. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding (med mindre det står ved aktiviteten). Der er også feriecamp på Amager Øst, Bellahøj, Bispebjerg, Husum, Tingbjerg, Nørrebro og Sydhavnen.