Workshop: Byudviklingens Dilemmaer

Byudvikling er fyldt af modsatrettede hensyn og interesser, som planlæggere og kommunale politikere skal afveje, når de træffer beslutninger. Konfrontér dilemmaer, udfordringer og bekymringer til en aften med byvandring og workshop i byudvikling tirsdag d. 6. oktober kl. 17-20.

Gør Københavns Kommune klogere på udsatte stofbrugere

Københavns Kommune undersøger vilkårene for udsatte stofbrugere, stofindtag i det åbne rum, samt fordele og ulemper ved at oprette nye stofindtagelsesrum.  Afdækningen fokuserer på de fysiske steder i byen, hvor omfanget af stofbrug og generne af det er størst, herunder Vesterbro, Sundholm og Nørrebro/Nordvest.

Fra idé til virkelighed – søg projektstøtte

Bliv inspireret, få sparring og lær mere om retningslinjer og ansøgninger til bydelsprojekter til Puljeaften i BETA onsdag d.24. oktober – og søg midler til din netværksskabende,  dialogfremmende og demokratiske projekt: Vi har stadig penge tilbage til projekter, der finder sted i 2018 med ansøgningsfrister hhv. d. 22. oktober, d. 2. november og d.19. november.

Bydelspuljen – nyt ansøgningsskema og nye frister

Amager Vest Lokaludvalg har lavet nye frister for ansøgningen af puljemidler over 20.000kr. Samtidig er der lavet et nyt ansøgningsskema, der skal gøre det lettere i både ansøgningsprocessen og for Lokaludvalget med at uddele puljemidlerne og i sidste ende hjælpe de initiativrige mennesker fra Amager Vest med at realisere deres projekter

Din mening om Kvarteret ved Bella Center II

Der er allerede sket meget med kvarteret omkring Bella Center II, men det er endnu ikke færdigt. Derfor har Teknik og Miljøudvalget sendt lokalplansforslaget for Kvarteret ved Bella Center II i offentlig høring med frist torsdag d. 1. november. Bygherren ønsker at bygge en ny messehal samt boliger, erhverv, detailhandel og daginstitutioner i området omkring Bella Kvarter. Men hvad synes du, der skal ske?