Vores opgaver

16. marts 2020
Medlemmer og suppleanter i lokaludvalget kan igangsætte projekter eller arrangere aktiviteter, der gør noget godt for livet i bydelen; I Amager Vest Lokaludvalg har vi både arbejdet for sikrere cykelstier, bæredygtig byudvikling, flere grønne og sociale frirum, bevaring af bynaturen, bedre busnet, mm.
Samtidig støtter vi lokale foreninger og lokalt forankrende projekter med midler fra Bydelspuljen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.
Lokaludvalgene har en række specifikke opgaver, de er ansvarlige for:
Høringer
Et lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til kommunen i sager af særlig betydning for bydelen. Det kan være lokalplansforslag eller kommunale strategier og politikker for miljø, trafik, sundhed, skole, børn, unge eller ældre. Lokaludvalget kan desuden stille forslag, krav eller spørgsmål til Borgerrepræsentationens udvalg, og vi indgår som en høringspart tidligt i de interne høringsprocesser i kommunen.
Følg med i Københavns Kommunes offentlige høringer på www.blivhoert.kk.dk
Bydelsplaner
Hvert 4. år udarbejder lokaludvalgene bydelsplaner i samarbejde med borgere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Visioner og løsninger drejer sig oftest om den fysiske planlægning af byen, børn og sundhed, miljø og klima samt sociale forhold og initiativer.
Bydelsplanerne indgår i lokaludvalgets arbejde og er et idékatalog til lokaludvalgets, forvaltningernes og politikernes arbejde i København.
Lokaludvalgene og miljøet
Lokaludvalgene varetager den lokale miljøopgave for deres bydel. I Amager Vest har lokaludvalget valgt at lade Miljøpunkt Amager varetage den opgave. Miljøpunkt Amager er et selvejende miljøcenter, der har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på Amager.
Miljøpunkt Amagers hjemmeside
Bydelspuljen
Vi støtter lokale foreninger og projekter med midler fra Bydelspuljen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.
Sådan søger du Bydelspuljen
VÆR MED
Du kender bydelen bedst. Derfor vil vi gerne høre din mening, viden og idéer, så vi sammen kan gøre vores bydel endnu bedre. Vi inviterer jævnligt til debatter og workshops, men du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har idéer eller spørgsmål til vores bydel og lokaludvalget.
På vores hjemmeside, Facebook, i lokalaviser mm. oplyser og informerer vi, når der sker noget, der har indflydelse på lokale beboeres liv og hverdag.
For at nå så mange som muligt har vi et digitalt borgerpanel. Her sender vi jævnligt en mail med spørgsmål om byen og bydelens udvikling. Alle over 15 år i Amager Vest kan være med.
Læs mere om borgerpanelet og tilmeld dig