Vestamagerkanerne vil have nok parkeringspladser og begrænset mulighed for nye dobbelthuse

På borgermødet for Vest Amager d. 1. februar 2018 debatterede borgerne parkeringszoner med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning samt opførelse af dobbelthuse med formanden for grundejeren.dk.

Det stod hurtigt klart, at Amager Vest Lokaludvalg havde arrangeret et vigtigt borgermøde for vestamagerkanerne. Debatten var livlig og forvaltning som formanden for grundejeren.dk Birgit Philipp svarede på alle mulige bekymringer fra deltagerne.

Generelt syntes folk, at der var for få parkeringspladser, og at zoneringssystemet mange steder ikke fungerer, som det er nu. Forvaltningen laver en parkeringsredegørelse til politikerne, hvortil de kan bruge input, som de fik fra borgerne på borgermødet. Forvaltningen opfordrede til, at grundejerforeningerne slår sig sammen om ansøgninger, så de står stærkere. Generelt kan man kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Parkering på tlf. 70 80 80 90, hvis man har spørgsmål i forbindelse med sin ansøgning.

Folk var generelt også meget bekymrede over situationen med tilladelser til at opføre dobbelthuse på grunde, hvor der ellers er regler via servitutter, som fastslår, at der ikke kan bygges sådan nogle store dobbelthuse. Birgit Philipp formand for grundejeren.dk forklarede, at politikerne havde frataget sin forvaltning at kunne give sådanne tilladelser uden, at politikerne stemmer om det først ved hver sag. Men undervejs var det for sent i forhold til en del ansøgninger, som så blev godkendt. Birgit tog kommentarerne med tilbage til grundejeren.dk.

Amager Vest Lokaludvalg er opmærksom på problematikkerne omkring parkeringszoner og dobbelthuse, og havde derfor også valgt at holde et borgermøde.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>