Vejlands Kvarter

Amager Vest Lokaludvalg vil med info-artikler, debatindlæg og et borgermøde klæde borgerne ordentligt på til at afgive høringssvar om det kommende Vejlands Kvarter på Amager Fælled.
Indtil d. 22. oktober er det kommende Vejlands Kvarter på Amager Fælled i høring. For at klæde borgerne på til høringen, inviterer Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune til borgermøde onsdag d. 23. september kl. 18.00-21.00. Her kan man kan få information om planerne for det kommende byggeri, få præsenteret projektet af Henning Larsen Architects og få indblik i Miljøkonsekvensrapporten.
Læs mere om borgermøde om Vejlands Kvarter .Tilmeld dig borgermødet på vejlandskvarter@kk.dk senest fredag d. 18.september.
På grund af det begrænsede deltagerantal vil borgermødet bliv streamet online. Fra fredag den 18. september kan du finde oplysninger om streaming af borgermødet på blivhoert.kk.dk.
Fokus på byliv, natur, forurening og trafik
For at give alle interesserede et overblik og et indblik i planerne for det kommende byggeri og den videre proces, har Amager Vest Lokaludvalg valgt at producere fire temaartikler, der videreformidler udvalgt info fra forslag til lokalplan, samt kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport.
De fire artikler har hvert deres tema; byliv, natur, forurening og trafik, med fokus på hhv. positive tiltag i projektet, såvel som potentielle konsekvenser ved byggeriet.
Artiklen om byliv giver en indsigt i visioner og planer for det kommende kvarter på Amager Fælled, der både beskriver natur og naboskab, samt variation i bygninger, byrum og beboersammensætning.
Artiklen om forurening udspringer af, at den kommende bydel skal bygges en tidligere losseplads med metangasser og kemikalier –hvilke foranstaltninger vil blive taget i byggeprocessen og når bebyggelsen tages i brug, så hverken kommende beboere, besøgende, skolebørn eller natur bliver påvirket af det?
Artiklen om trafik: Selvom Vejlands Kvarter er planlagt til at være en bilfattig bydel, er det stor sandsynlighed for, at den seksporerede Vejlands Allé både vil påvirke bydelen med støj og blive påvirket af den øgede trafik i anlægsfasen, såvel som når de 4000 nye beboere flytter ind.
Artiklen om natur: Naturen er et essentielt element i planerne for området, ifølge forslag til lokalplan. Men hvordan vil et byggeri med minimum 2000 boliger, dagligvarebutikker, institutioner, plejehjem og en femsporet skole påvirke flora og fauna i området – det kommer vi ind på i info
Hvad mener Amager Vest Lokaludvalg?
Amager Vest Lokaludvalgs holdning er, at Amager Fælled skal bevares til fordel for natur og mennesker, klima og miljø og lokaludvalget er imod byggeriet. Derfor har medlemmer fra lokaludvalget skrevet fire debatindlæg om det kommende Vejlands Kvarter. Under samme temaer som baggrundsartiklerne, lægger debatindlæggene op til yderligere debat om byggeriet og de konsekvenser, det vil have for natur, trafik og forurening.
Debatindlæggene udkommer i de fire lokale aviser i Amager Vest i uge 37 og 38.
Læs debatindlægget Vil Vejlands Kvarter kunne leve op til de skyhøje ambitioner? i Ørestad Avis.
Læs debatindlægget om byggeriets konsekvenser for bynaturen på s.19 i Bryggebladet.
Læs læserbrevet om Vejlands Kvarters konsekvenser for trafik i Ørestad på s. 22 i Amager Bladet
Læs debatindlægget om de miljø- og sundhedsfarlige konsekvenser ved at bygge på den tidligere losseplads – s.2 i Havnefronten.

 

Om byggeriet
Lokalplansforslaget muliggør en bydel på 219.000 m2, men på grund af et naturhegn ud mod Vejlands Allé er det blot 181.000 m2 af de 219.000m2, der kan bebygges med bl.a. boliger, dagligvarebutikker, institutioner, plejehjem og femsporet skole. Byområdet får omkring 2000 blandede boliger med en forventning om ca. 4000 beboere. Der kan opføres bebyggelse på 118.000 m2 i samlet etageareal. Bebyggelsen bliver højst 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 24 meter. Bygherres målsætning er, at byområdet kan certificeres til DGNB-platin – det bedste indenfor bæredygtighedscertificeringer – mens de enkelte byggerier kan opnå minimum DGNB-guld.
Tidsperspektiv
Byområdet vil blive udviklet over en årrække. Byudviklingsselskabet forventer, at de første nye bebyggelser på baggrund af det nye plangrundlag kan tages i brug i 2022. Byudviklingsselskabet forventer, at byområdet er fuldt udviklet efter cirka 10 år, dvs. i begyndelsen af 2030’erne.
Om lokalplanen og høringen
En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område. Forslag til Lokalplan skal muliggøre et nyt boligområde med skole, daginstitutioner, plejehjem, serviceerhverv samt butikker. Vejlands Kvarter er i høring indtil d. 22. oktober 2020. Du kan læse mere og afgive dit høringssvar på blivhort.kk.dk. 
Om Amager Vest Lokaludvalg
Som en af de hurtigst voksende bydele i København er vores mål, at udviklingen giver plads til både mennesker og natur og skaber de bedste rammer for børneliv, kulturliv, dyreliv, erhvervsliv, og ikke mindst giver plads til et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest.
Vi arbejder for, at Amager Vest danner den bedst mulige ramme for de mennesker, der bor og arbejder i bydelen. Dét kalder vi plads til liv.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>