Sikre cykelløsninger i Amager Vest

Billedet er fra en cykeltour i Amager Vest sidste forår med borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen Ninna Hedeager Olsen
Amager Vest Lokaludvalg har prioriteret at finde løsninger til fem udfordringer, som cyklister møder i Amager Vest. Lokaludvalgets indspil til løsninger skal blandt andet bruges til forvaltningens udarbejdelse af en ny cykelredegørelse for Københavns Kommune. 
Lokaludvalget har været i dialog med teknik og miljøforvaltningen om de udfordringer som cyklisterne møder på Amager. Det gælder både manglende parkeringsmuligheder, trafiksikkerhed eller muligheden for at skabe smarte forbindelser på tværs.
Mødet var et godt eksempel på forvaltningens konstruktive og tidlig inddragelse af en gruppe borgere – her lokaludvalgsmedlemmer – med specifik og stednær viden om bydelen, og og hvis hjerter banker for et velfungerende lokalområde.
Lokaludvalget valgte at pege på 5 udfordringer, som lokaludvalget synes er de vigtigste at få løst og prioriteret i anlægsrammen og budgettet. De 5 udfordringer er:
  1. Amager Boulevard ved Langebro. Det bør gøres muligt for cyklister at køre fra ved Langebro over Amager Boulevard mod cykelbutikken, og herefter forsætte ud af Amager Boulevard mod f.eks. Amagerbrogade.
  2. Vejlands Allé. Etablering af cykelsti mellem Amagerbrogade og Englandsvej.
  3. Ørestad Boulevard/Wiedekampsgade og grønrute/Myggenæsgade /Svend Aukens Plads. Forbedring af forholdene for cykler (med forbehold for, om der allerede er en løsning på vej som en del af anlægget til Lille Langebro).
  4. Ørestad Syd (Hannemanns Allé). Der skal ske en generel forbedring af cykelforholdene i Ørestad – blandt andet som en del af lokaludvalgets arbejde med Sikker Skolevej
  5. Axel Heides Gade/Artillerivej. Der skal findes en løsning på det trafikkaos, der opstår ved krydsningen af Artillerivej.
Har du flere forslag til forbedringer udenfor Amager Vest har Cyklistforbundet lavet et kort, hvor du kan markere utrygge strækninger: http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyheder/Utrygge-straekninger

 

 Du er også velkommen til at kontakte Lokaludvalget med input og viden.

Kommentarer

8 svar til “Sikre cykelløsninger i Amager Vest”

Udover Vejlands Alle mangler Irlandsvej mellem Sundbyvestervej og Vejlands Alle cykelstier. Vejstykket er en del af sikker skolevej.

Jeg mener der er en udfordring mere – kunne kalde den 5a. Det er samme problematik som pkt.5, blot længere ude af Artillerivej. Jeg kommer dagligt på cykel gennem fælleden parallelt med Vejlands Alle, og skal krydse Artillerivej for at fortsætte mod byen af Slusen. Det ville være virkelig dejligt enten med et cykel trafiksignal eller anden form for ‘nu-er- det-cyklernes-tur’ så man kan komme over vejen mere sikkert.

Vh Henriette, Hf. Engly 62

Hej
I efterspørger idéer til en mere sikker cykeltrafik. Et problem jeg dagligt støder på, er biler der kører over for rødt. Et par af de steder, jeg oftest oplevet det, er i krydsene Vejlands Allé – Center Boulevard samt Ørestads Boulevard – Weidekampsgade.
I flere andre lande, har man rødt-lys-kameraer, der fotografer bilister, der kører over for rødt. Og i modsætning til automatisk fartkontrol – som der er mange holdninger til – så kan de fleste vel blive enige om, at det er uacceptabelt at køre over for rødt, og at det er på sin plads at straffe denne overtrædelse med bøder. Så jeg vil foreslå, at vi får opsat sådanne rødt-lys-kametaer. Det kræver nok en beslutning fra folketinget og politiet at gennemføre det, men vi kan måske skubbe på for at få lov til at køre et forsøg med det.

Kære Henrik,
Tak for din kommentar. Som du selv skriver er det ikke et problem, der kan løses kommunalt, men jeg tager alligevel problemstillingen med videre til lokaludvalgets arbejdsgruppe.
Mvh. Sofie A. Jensen
Lokaludvalgssekretær

Kære A. Marlow,
Tak for din kommentar. Forslaget om at forbyde el-løbehjul og skateboards har jo bestemt været diskuteret i pressen, men indtil videre ikke i lokaludvalget. Jeg tager det med videre til arbejdsgruppen.
Mvh. Sofie, lokaludvalgssekretær

Kære Lissen,
Tak for input. Jeg ved, at der både i lokaludvalget og i Københavns Kommune i øvrigt, er opmærksomhed omkring manglende cykelstier på netop disse veje.
Mvh. Sofie A. Jensen, lokaludvalgssekretær

Kære Henriette,
Det problem har også flere gange været oppe at vende i lokaludvalget og er blevet drøftet med forvaltningen. Den gode løsning ligger ikke lige for, men den er på listen over problematiske krydsninger.
Mvh. Sofie A. Jensen, lokaludvalgssekretær

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>