Pres på parkeringspladser

Presset på parkeringspladser omkring Brydes Allé bliver større og større og antallet af udefrakommende bilister er nu højere end antallet af hjemmehørende køretøjer både dag og aften. Forvaltningen foreslår derfor en udvidelse af betalingszonen til disse områder.
Teknik og Miljøforvaltningen har gennemført en analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne i København. Formålet med analysen er at undersøge trængsel i områder umiddelbart uden for de nuværende parkeringszoner, og udarbejde konkrete forslag til udvidelse af parkeringszonerne.
Analysen af Amager Vest viser, at parkeringspresset i området syd for betalingszonen den blå zone og syd vest for LP-zonen (forslag I) er steget. På Brydes Allé er antallet af udefrakommende bilister højere end antallet af hjemmehørende køretøjer både dag og aften. Forvaltningen foreslår derfor en udvidelse af betalingszonen til disse områder.
Københavns Kommunes parkeringsundersøgelse foreslår en udvidelse af betalingszonen til at omfatte Eberts Villaby, vejene nord for Ingolfs Allé og vejene mellem Peder Lykkes Vej, Brydes Allé og Sundholmsvej. Forslaget er med i Kommunens budgetforhandlinger som starter i september.
Her kan du finde hele analysen: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/28648138-41845711-2.pdf
Lokaludvalgets undersøgelse understøtter behovet udvidelse parkeringsregulering
I juni 2021 gennemførte Amager Vest Lokaludvalg sin egen parkeringsundersøgelse, som ligeledes viser udfordringer med og ønsker til regulering af parkering i området. Undersøgelse understøtter oplevelsen af behovet for parkeringsregulering, som omfatter området syd for betalingszonen, ved Brydes Allé og villakvarteret vest for Amagerbrogade. Der er dog delte meninger, om der foretrækkes parkeringsregulering i Eberts Villaby og om der skal være betalingsparkering eller tidsbegrænset parkering.
Undersøgelsen viser også tendenser til ønske om kommunal betalingsparkering i Ørestad city og Syd, samt tendens til ønske om ændringer i den tidsbegrænsede parkering langs metroen.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>