Plast, bio, papir

Siden juli har københavnerne haft mulighed for at sende æbleskrog, aviser og plastikkrus direkte til genanvendelse på udvalgte pladser i København.

Københavnerne sorterer allerede på livet løs derhjemme. Men fra starten af juli til og med september vil kommunen sorteringen ud af hjemmene. Ved at stille syv-skraldespande til sortering op i byen, vil Københavns Kommune teste, hvordan man også kan sortere affald i byrummet. Målet er at genanvende større mængder affald.
Genanvendelige affaldstyper
Der er udvalgt syv forskellige steder, hvor skraldespandene vil blive sat op. Tre af skraldespandene står på Amager ved henholdsvis Amagerbro Torv, Amager Strandpark og Islands Brygge, der bliver brugt af mange københavnere, især i sommermånederne. Skraldespandene er opdelt i tre, så sorteringen bliver til de genanvendelige affaldstyper: Plast, Papir og Bio. Affaldskurvene får sensorer, der måler indholdet, for at undgå overfyldninger, suppleret med opsyn af skraldespandene flere gange ugentligt.
Det forventes at københavnerne tager de gode sorteringsvaner fra hjemmet med ud, når de opholder sig i byens rum. Det er også håbet, at forsøget vil skabe en større opmærksomhed på affaldssortering og dermed lede til mindre affald som smides på gaden.
For yderligere information om forsøget med affaldssortering:
Teknik- og Miljøforvaltningens pressechef
Morten Rixen
mail: ZY0E@tmf.kk.dk
Telefon: 5168 0619

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>