Om Amager Vest Lokaludvalg

22. december 2015
Et lokaludvalg har 23 medlemmer. De 14 pladser til foreningsrepræsentanter blev besat på valgmødet d.19. februar 2018. De resterende 9 udpeges af de politiske partier i borgerrepræsentationen. Medlemmerne sidder i alt 4 år og har til opgave at være bindeled mellem borgerne i lokalområdet og Københavns Kommune.
Hvem er vi
Se alle medlemmer i Amager Vest Lokaludvalg

 

Hvor er vi….
Amager er delt op i 2 bydele: Amager Vest og Amager Øst – med hver sit lokaludvalg og Amagerbrogade som skillelinje. I Amager Vest holder sekretariatet til i en af de gule bygninger på Sundholm 8.
stort-amager-vest
Generelt om lokaludvalg
I alt har København 12 lokaludvalg. De har eksisteret siden 2007. Her kan du læse om nogen af de projekter de tidligere lokaludvalg i Amager Vest har gennemført. Hvis du vil vide mere om lokaludvalget som koncept, kan du kigge på Københavns Kommunes hjemmeside. Men du er også velkommen til at bladre lidt i vores kommissorium, regulativ, forretningsorden og retningslinjer-for-valg-til-lokaludvalg.