Om Amager Vest Lokaludvalg

22. december 2015
Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Københavns Kommune har 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og som hver især sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne i hver deres bydel.
Kort om Amager Vest Lokaludvalg
Lokaludvalgets medlemmer i Amager Vest har en gennemsnitsalder på ca. 49 år. Vores yngste medlem er 27 mens vores ældste medlem er 79. Vi er lige nu 22 medlemmer. 8 er repræsentanter fra de politiske partier i borgerrepræsentationen, mens 14 er fra foreninger i bydelen. 6 er kvinder og 16 er mænd.
Alle vores medlemmer og suppleanter bor spredt ud over hele bydelen, fra Nokken til Villahaverne, fra Amagerbro til Amager Fælled. Medlemmerne er lige så broget sammensat som bydelen.
Se alle medlemmer i Amager Vest Lokaludvalg
Hvad laver et lokaludvalg?
Medlemmer og suppleanter i lokaludvalget kan igangsætte projekter eller arrangere aktiviteter, der gør noget godt for bydelen; I Amager Vest Lokaludvalg har vi både arbejdet for sikrere cykelstier, bæredygtig byudvikling, flere grønne og sociale frirum, bevaring af bynaturen, bedre busnet, mm.
Samtidig støtter vi lokale foreninger og lokalt forankrende projekter med midler fra Bydelspuljen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.
Hvor holder vi til?
Amager er delt op i 2 bydele: Amager Vest og Amager Øst – med hver sit lokaludvalg og Amagerbrogade som skillelinje. I Amager Vest holder sekretariatet til i en af de gule bygninger på Sundholm 8.
Hvert lokaludvalg har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administrativt arbejde ved at skrive referater og høringssvar, modtage borgerhenvendelser, udsende sagsakter, lave projektarbejde og arrangere møder og københavnerdialog.
stort-amager-vest
Generelt om lokaludvalg
I alt har København 12 lokaludvalg. De har eksisteret siden 2007. Her kan du læse om nogen af de projekter de tidligere lokaludvalg i Amager Vest har gennemført. Hvis du vil vide mere om lokaludvalget som koncept, kan du kigge på Københavns Kommunes hjemmeside. Men du er også velkommen til at bladre lidt i vores kommissorium, regulativ, forretningsorden og retningslinjer-for-valg-til-lokaludvalg.