Mødeplan

22. december 2015
Amager Vest Lokaludvalg holder medlemsmøde hver måned, undtagen i juli.
Se lokaludvalgets faste møder og puljefrister i kalender for 2020
HVOR?
Sundholmsvej 8, 2300 København S
HVORNÅR?
Vi starter kl. 18.30. 
LOKALUDVALGSMØDER I 2020
28. januar
25. februar
24. marts
28. april
19. maj
16. juni
Vi holder ingen møder i juli.
25. august
22. september
27. oktober
24. november
15. december – vi starter mødet kl.18.00
HVAD ER PÅ DAGSORDENEN?
Vi behandler ansøgninger til Bydelspuljen, drøfter høringer og tager stilling til sager, der vedrører Amager Vest. I referaterne kan du se, hvad vi har besluttet på tidligere møder.
KIG FORBI!
Du er velkommen til at deltage i lokaludvalgsmøderne. Den første halve time sætter vi af til, at du kan stille spørgsmål og komme med forslag.
Meld din ankomst på info@avlu.dk eller til sekretariatsleder Sofie Astrid Jensen på tlf: 21 51 39 35.
ARBEJDSGRUPPER
Lokaludvalget har pt. 4 faste arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne mødes én gang om måneden og tager stilling til emner, der skal behandles på følgende lokaludvalgsmøde – som regel 2 uger senere. Alle kan deltage, så bare mød op! Både hvis du vil diskutere en konkret sag eller engagere dig fast i en gruppes arbejde. Se mere her.