Miljøarbejde – Miljøpunkt Amager

22. december 2015

Læs Miljøpunkt Amagers nyhedsbrev HER.

Læs Miljøpunkt Amagers Årsrapport 2017 HER.  

HER kan du læse Årsberetningen 2017.

Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter og en selvejende fond med egen bestyrelse, finansieret med driftsmidler fra både Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Miljøpunkt Amagers opgave
Det er Miljøpunkt Amagers opgave at bidrage til at børn, voksne, institutioner, skoler, boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder bliver opmærksomme på deres miljøpåvirkninger, ser dem i en større sammenhæng og får redskaber til at påvirke dem i en positiv retning. Sagt med andre ord er det ikke Miljøpunkt Amagers opgave at skabe ændringer direkte men via andre. Miljøpunktet skal motivere til aktiv deltagelse i udviklingen mod en bæredygtig udvikling.

Miljøpunkt Amagers vision:
At alle finder glæde ved at bidrage til en bæredygtig udvikling, så Amager bliver en grønnere, sundere og smukkere del af København.

Årsplanen for 2018 er inddelt i Prioriterede projektområder og Aktiviteter & mindre projekter.

Prioriterede projektområder
Kernen i årsplanen er de prioriterede projektområder. Det er her den strategiske prioritering af miljøarbejdet foregår. Indenfor de prioriterede projektområder gør Miljøpunkt Amager en særlig indsats for at skabe resultater og opmærksomhed om det lokale miljøarbejde. Indsatsen indenfor de prioriterede projektområder foregår ofte over en længere årrække og involverer bl.a. arbejde med at hente ekstern finansiering gennem offentlige og private fonde.

Aktiviteter & mindre projekter
Miljøpunktet vil i begrænset omfang også arbejde med enkeltstående aktiviteter og andre mindre projekter. Dette dels af hensyn til den generelle borgerbetjening og dels fordi der kan vise sig muligheder og potentialer i forhold til fremtidige aktiviteter og eksterne støtte- og fondsmidler.

Derudover har Miljøpunkt Amager over årene opbygget særlige faglige kompetencer, som går på tværs af de forskellige projektområder eller ligger udenfor de aktuelt prioriterede projektområder. Det er vigtigt at Miljøpunkt Amager vedligeholder sin indsigt og viden på flere specifikke fagområder, samt har et godt overblik over de generelle tendenser i miljøspørgsmålet.

Miljøpunkt Amager bistår desuden i begrænset omfang lokaludvalgene med opgaver i relation til politiske processer på miljøområdet, herunder borgerinddragelsesaktiviteter i konkrete miljøpolitiske sager.

Hele Miljøpunkt Amagers årsplan for 2018 – læs her

Miljøpunkt Amager rådgiver også lokale borgere om grøn adfærd og miljøprojekter. Besøg miljøpunktets hjemmeside her. Se Miljøpunktets facebook her.

MPA-logo21