Vi udbetaler pengene – underskudsgarantien – når du overholder din deadline og sender os en mail med:

• Regnskab
Stil det op på samme måde som budgettet. Med præcis samme poster. Har vi bevilget 200.000 kr. eller derover skal regnskabet godkendes af en registreret revisor, som du selv betaler.

• Cvr-nr. eller cpr-nr.
Vi udbetaler pengene på en Nemkonto.

• Dokumentation
Billeder og fx plakater eller flyers, der viser, at I har gennemført projektet og har brugt vores logo i informationsmaterialet.

HVORNÅR KOMMER PENGENE?

Der går typisk 14 dage, fra vi modtager og godkender regnskabet, til pengene bliver overført. Du får ikke noget varsel, så hold øje med kontoen!

Om nødvendigt kan vi udbetale 50 % af støttebeløbet på forskud. I så fald skal du henvende dig til lokaludvalgets sekretariat på info@avlu.dk