Borgerpanel: I dialog med københavnerne

Hvis du er med i vores digitale borgerpanel, har du netop modtaget en undersøgelse fra Københavns Kommune. Den handler om, hvordan kommunen kan blive bedre til at gå i dialog med københavnerne om udviklingen af byens indretning, services og tilbud.
Nye metoder til dialog
Københavns Kommune er i øjeblikket ved at udvikle modeller og nye metoder for en mere mangfoldig inddragelse af københavnerne. Da Amager Vest Lokaludvalg ønsker en endnu bedre dialog og tættere samarbejde mellem kommune og københavnere har vi udlånt vores digitale borgerpanel til Københavns Kommune. 
Spørgeskemaet spørger til, hvad du mener om kommunens københavnerdialog. Hvad gør vi godt? Og hvordan kan vi blive endnu bedre til at være sammen om byen og involvere københavnerne i udviklingen af byen?
Lokaludvalget som middel til dialog
Men lokaludvalget ønsker også at få indsigt i, hvordan lokaludvalget i Amager Vest fungerer som middel til dialog om kommunens arbejde, når det kommer til at udvikle byens indretning, services og tilbud. Derfor har lokaludvalget tilføjet 5 ekstra spørgsmål for at sikre, at forvaltningens spørgsmål kan sammenlignes på tværs af bydelene.
Besvarelsen tager ca. 12 minutter. De nye metoder og modeller for københavnerdialog skal behandles af politikerne på Københavns Rådhus i efteråret 2019. Vi håber meget, at du som medlem af Amager Vests borgerpanel vil deltage i undersøgelsen og vi takker på forhånd for din tid. 
Undersøgelsen er åben indtil den 31. januar 2019.
Læs mere om vores digitale borgerpanel og hvordan du tilmelder dig på vores side om det digitale borgerpanel

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>