Høringssvar til ældrepolitik: Hvordan sikrer vi et godt ældreliv?

Københavns Kommune vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer et godt ældreliv for københavnerne. Kom med bemærkninger, ændringsforslag, idéer eller indsigelser til udkastet til ældrepolitikken inden søndag d. 17. marts 2019.
Amager Vest Lokaludvalg er positivt stemte over de mange gode idéer til ældrepolitikken, men ønsker flere konkrete løsninger. Blandt andet, at der kommer større fokus på de mobilløse borgere, der har brug for hjælp til at kunne anvende digitale løsninger.
Læs hele høringssvaret fra Amager Vest Lokaludvalg
Frihed, tryghed og fællesskaber
Udkastet til den nye ældrepolitik tager udgangspunkt i frihed, tryghed og fællesskaber. De tre værdier skal være pejlemærker for den nye ældrepolitik i Københavns Kommune.
Du kan se en opsummering på de tre værdier herunder og læse hele udkastet via kommunens høringsportal Bliv Hørt.
Her kan du også komme med dine egne idéer, bemærkninger og ændringsforslag til ældrepolitikken.
Frihed – til at leve det liv, man ønsker
Den enkelte skal have frihed til at bestemme, hvad et godt liv i den tredje alder indebærer – og kommunen skal understøtte frihed og valgmuligheder for hver enkel, så det gode liv kan leves i København.
Tryghed – når der er behov for støtte og pleje i hverdagen
Man skal være tryg ved at få det rette tilbud til rette tid, hvis man oplever sygdom, funktionstab, tab af en ægtefælle eller andre begrænsninger i livet, hvor man har brug for pleje og støtte.
Fællesskaber – der giver nye muligheder
Københavns Kommune skal skabe mulighederne for, at ældre københavnere kan fortsætte et aktivt liv i nye og gamle fællesskaber, så alle kan bringe deres ressourcer i spil.

I udkastet til ældrepolitikken indgår blandt andet borgeres input fra seks borgermøder, der blev holdt i efteråret 2018 – fem lokale møder og et stort åbent møde på Rådhuset. Tak til alle, der deltog og bidrog med idéer og viden på området.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>