Høringssvar 2013

22. december 2015

Igangværende høringer i Amager Vest finder du på portalen Bliv Hørt her.

Afgivne høringssvar:

Forudgående høring vedr. udvidelse af Bella Center
Naboorientering vedr. miljøscreening af Eberts Villaby
Naboorientering vedr. tilladelse til genanvendelse af forurenet jord på Sundholmsvej
Naboorientering vedr. etagebyggeri på Norgesgade
Lokalplantillæg for Amagerbrogade
Konkretisering af skybrudsplan for Amager inkl. miljøvurdering
Lethal i Ørestad
Lynhøring om bedre fremkommelighed i København
Funktionskrav til byudstyr
Nye principper for fremtidens plejeboliger
Skolernes maksimale kapacitet 2014/15
Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skoler
10. klasse
En havn af muligheder
Naboorientering vedr. boligbyggeri på Liflandsgade
Lokalplan for Nokken (intern høring)
August Schades kvarteret
Tillæg til lokalplan for Amagerbrogade
Naboorientering vedr. anvendelse af midlertidig pavillon på Islands Brygge
Brug af lettere forurenet byggeaffald, Røde Mellemvej
Tillæg til lokalplan for Amagerbrogade
Handlingsplan for vejstøj
Skitse til Udviklingsplan for Amager -fokus på Urbanplanen (Intern høring)
Sikre Skoleveje -Amagerpakken (Interne høring)
Sti over Amager Fælled Nord (Intern høring)
Skråparkering på Islands Brygge (Intern høring)
Sammenhængende Børne- og ungepolitik
Helhedsplan Ny Amagerbrogade (Intern høring)
Lethal i Ørestad
Brug af byggeaffald i Ørestad Syd
Skoledistrikter 2014/15
Startredegørelse for August Schades-kvarteret (Rigsarkivgrunden)
Bryggebroens landing
Enghave Brygge
Ørestad City Center
Etablering af cykelrute gennem den nordlige del af Amager Fælled (intern høring)
Placering af kunstgræsbane ved Hekla (intern høring)
Omkonvertering af midler til lethal på Højdevangens Skole (intern høring)