Evaluering af drift i Ørestad City
Forslag til lokalplan – Sundholm syd
Forslag til støjhandlingsplan 2013
Forslag til kommuneplanstrategi for København 2010
Integrationspolitikken 2011-14
Budgetforslag 2011
Evaluering af lokaludvalgene

Bydelsplan for Amager Vest
Sundbyvang
Sundbygaard
Sundholmskvarterets Bylivsstrategi

Ændring af dagtilbud
Servicebusserne (sammen med Amager Øst Lokaludvalg)
Faste Batteri II
Sundholm Syd
Ørestads Boulevards forlængelse
Hotel Scandinavia
Vindmøller i København