Høringssvar 2009

22. december 2015

Snorresgade (supplerende høring)
Kalvebod Bølge
Brugerinddragelse i institutioner i KFF – behandlet 20.10.09
Københavns Kommunes Kulturstrategi – behandlet 15.09.09
“Tag Parken i Lommen” – behandlet 20.10.09
Startredegørelse for Sundbygård og Sundbyvang – behandlet 15.09.09
Snorresgade Lokalplan – behandlet 15.09.09
Lokal Afledning af Regnvand – behandlet 18.08.09
Strategi for Tung Trafik – behandlet 18.08.09
Kommuneplan 2009 – behandlet 16.09.09
Plejeboliger i Ørestad – behandlet 16.06.09
Kommentarer til udviklingen af området ved Faste Batteri – behandlet 16.06.09
Internt høringssvar: Miljø i Byggeri og Anlæg – behandlet 19.05.09
Byrumsprojekterne i Leifsgade og Under Elmene – behandlet 19.05.09
Byggeri af kvartermiljøstationen i Hørgården – behandlet 21.04.09
Københavns kommunes Klimaplan – behandlet 21.04.09
Strategi for det nye borgernære sundhedsvæsen – behandlet 21.04.09
Internt høringssvar: Snorresgade – behandlet 17.03.09
Servicecentret. Tillæg til Lokalplan 277 – behandlet 17.03.09
Metropol for Mennesker – behandlet 20.01.09
Ny tøjhus – Behandlet 20.01.09