Lokaludvalgets høringssvar

22. december 2015
Skal vi have flere grønne områder? Nye cykelstier eller bedre affaldssortering? Hvordan fremmer vi integrationen? Hvordan udvikler vi Ørestad? Hvordan bekæmper vi støjen fra trafikken?

BYDELENS STEMME
Amager Vest Lokaludvalg bliver hørt i sager, der handler om vores bydel. Vi drøfter de forskellige forslag fra Københavns Kommune og sender svar tilbage med konstruktiv kritik og nye idéer. På den måde kan borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger.

HVAD MENER DU?
Som talerør for Amager Vest ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at tage dig og bydelens andre beboere med på råd. Derfor arrangerer vi debatter, informationsmøder og andre events, hvor du kan komme til orde og fortælle, hvordan aktuelle problematikker og temaer ser ud fra din vinkel.

BLIV HØRT og FÅ INDFLYDELSE
Hold øje med kommende arrangementer i vores kalender og tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret. Du kan også give din mening til kende på Københavns Kommunes høringsportal ‘Bliv Hørt’. Her finder du både kommunens aktuelle og afsluttede høringer: www.blivhoert.kk.dk       
Se mere på kommunens hjemmeside Få indflydelse Her kan du blive hørt, læse om kommunens annonceringer eller melde dig ind i borgerpanelet. Du kan også finde info om, hvordan du kan kontakte dine politikere, følge med i hvad der sker i kommunen eller være med til at påvirke dit lokalområde og skabe din by.
HØRINGSSVAR I 2021 FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG
Høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport ved anlæg af Lynetteholmen
Høringssvar vedr. regulativ for affald 2021
Høringssvar vedr. lokalplan for ny daginstitution Ørestad Syd

 

HØRINGSSVAR I 2020 FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG
Høringssvar vedr. Kultur- og fritidsudvalgets investeringsforslag budget 2021
Høringssvar vedr. projekttillæg til spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. naboorientering om byggeri på Kongelundsvej 59A
Høringssvar vedr. naboorientering om gokartbane på Fields Ørestad
Høringssvar vedr. naboorientering om skolepavilloner i Ørestad Syd
Høringssvar vedr. fælles skoledistrikt i Ørestad
Høringssvar vedr. skolestruktur Vejlandskvarteret
Høringssvar vedr. tillæg til lokalplan Ørestad Syd Skolen på Hannemanns Allé og Boliger
Høringssvar til tillæg til lokalplan Artillerivej Øst
Lokaludvalgets indspil til Københavns Kommunes budget 2021
Høringssvar vedr. Vejlandskvarteret lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport
HØRINGSSVAR I 2019 FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG:
Høringssvar vedr. afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vejlands Kvarteret
Høringssvar til supplerende høring Kommuneplan 19
Høringssvar vedr. indsatsen for afdækning af stofbrugere i København
Høringssvar vedr. udendørs musikarrangementer
Høringssvar vedr. forslag til spildevandsplan
Høringssvar vedr. handleplan for vejstøj
Høringssvar vedr. ny ældrepolitik
Høringssvar vedr. forslag til skoledistrikter i Ørestad
Høringssvar vedr. ny biblioteksplan
Høringssvar vedr. lokalplan for Ny Tøjhus – Radisson Hotellet
Høringssvar ifm. forslag til lokalplan for Prinsesse Christines Vej
Høringssvar ifm. forslag til lokalplan for Englandsvej 51
Høringssvar vedr. Kultur- og fritidspolitikken
Høringssvar ifm. forslag til Kommuneplan 2019
Bemærkninger til forslag om ændret og udvidet fredning af Amager Fælled
Høringssvar til forslag til tillæg 4 til lokalplan Ny Tøjhus
HØRINGSSVAR I 2018 FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG:
Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008”
Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Handleplan for vejstøj 2018-2023”
Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Lovliggørelse af indgreb i beskyttet natur på Kalvebod Fælled”
Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Udkast til Regulativer for affald 2018”
Høringssvar ifm. supplerende høring vedr. forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 309-1 “Ørestad City Nord” med kommuneplantillæg
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan “Ny Islands Brygge Skole”
Høringssvar vedr. Ny badezone Islands Brygge
Høringssvar vedr. nyt lokalt busnet 2018
Berigtigelse ifm. “Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 309 “Ørestad city Nord” med kommuneplantillæg
Høringssvar i forbindelse med høring vedr. forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 309-1 “Ørestad City Nord” med kommuneplantillæg
Høringssvar vedr. Ressource og Affaldsplan 2019-2024
Se vores høringssvar fra 2009, 20102011, 20122013, 2014, 2015, 2016.