Høring om miljøkonsekvenserne for Vejlandskvarteret

Inden man beslutter sig for at påbegynde byggeriet af Vejlandskvarteret, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport – VVM – der skal belyse miljøkonsekvenserne af byggeriet. Indtil d. 20. december er det muligt at give input til, hvilke miljøkonsekvenser man ønsker belyst på Københavns Kommunes høringsportal Blivhørt.kk.dk.
Vejlandskvarteret skal huse 2000 boliger, en 4-sporet skole, daginstitution, detailhandel, naturformidlingscenter, cafeer og parkering på et område, der i dag rummer både natur og gammel losseplads.
Høringen efterspørger input til, hvilke forhold miljøkonsekvensrapporten skal belyse for at give et fyldestgørende billede af miljøkonsekvenserne af byggeriet, inden man beslutter sig for at bygge. Det kan for eksempel være bemærkninger til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal indgå i vurderingen, samt viden om lokale forhold, der skal tages hensyn til i miljøkonsekvensrapporten.
Lokaludvalget ønsker at få følgende belyst
Arbejdsgruppen for Fysisk planlægning i Amager Vest Lokaludvalg har behandlet sagen og formuleret et høringssvar, der lægger vægt på følgende:
  1. En grundig undersøgelse af eksistensen af og konsekvenserne for internationalt beskyttede, fredede eller truede plantearter i og udenfor byggeområdet.
  2. Konsekvenserne for trafikafviklingen i Amager Vest, når der bygges 2000 flere boliger
  3. Forslag om beregning af miljøkonsekvenser ved et nyt alternativ – en bilfri bydel
  4. Konsekvenserne af lysforurening for den rekreative værdi af en stjernehimmel
  5. Grundig undersøgelse af afværgeforanstaltningerne for giftige gasarter
  6. Byggeriets konsekvenser for luftforurening og klimabelastning for resten af København
  7. Opmærksom på sætningsskader
Amager Vest Lokaludvalg skal godkende høringssvaret på Lokaludvalgsmødet d. 17.december, inden det indsendes på høringsportalen Blivhørt.kk.dk.
Læs mere om høringen og indsend dine input via dette link: https://blivhoert.kk.dk/hoering/afgraensning-af-miljokonsekvensrapport-vejlands-kvarter-pa-amager-faelled

Kommentarer

6 svar til “Høring om miljøkonsekvenserne for Vejlandskvarteret”

Puha
Sikke en bombe i skal demontere, pas nu på at rotterne ikke gnaver sig igennem membranen. Jeg skal nok lade være med at trætte jer. Jeg vil tro at i får seriøse svar fra Amager fælleds venner.

Rigtig god arbejdslyst.
Mvh Carsten Brodersen.

Vores veje kan ikke bærer mere trafik, vi har allerede store problemer med trafik ud og ind af byen, dertil kommer der mere forurening.
Miljøet kan ikke bærer mere, befolkningstallet på Amager.
Vi har brug for luft, vi passer ikke på vores klima, truet plantearter og truede dyrearter vil forsvinde, der vil kommer larm som gør dyrene ikke kan yngle fordi alt kommer for tæt på dem.
Håber i får stoppet dette byggeri og finder ud af at bruger lofterne på alle de bygninger der allerede er i byen.

Miljøkonsekvensrapporten synes kun at dreje sig om det meget begrænsede areal Vejlandskvarteret.
Men når miljøkonsekvenser vurderes, skal der også tages større sammenhæng i betragtning: 1. Hvilke konsekvenser vil det have for borgere i hele København, hvis den vilde, artsspecifikke natur i området forsvinder eller delvist forsvinder pga. byggeriet? 2. Hvordan påvirkes på landsplan det samlede antal “individer” inden for de specifikke arter, som lever i området? 3. Og hvordan påvirkes, på landsplan, biodiversiteten? 4. Vil en evt. mindskning (hvis dette er konklusionen) være i overensstemmelse Københavns Kommunes og den danske stats målsætninger på naturens vegne? 5. Vil det være kompatibelt med Danmarks selvbillede som et land der gør en indsats for naturen og klimaet? 6. Der har været stemmer, der hævder, at byggeriet faktisk vil øge biodiversiteten. Kan det konkretiseres og belægges? Hvordan forventes, at denne nye ”biodiversitet” vil se ud, og kan det påvises, at den vil være mere gavnligt, end den allerede eksisterende biodiversitet – især hvis den kommer til at ske på bekostning af nogen sjældne arter, der findes i området nu?

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>