Høring – Dit nye lokale busnet!

Når Metro Cityringen åbner i 2019 vil det styrke den kollektive trafik i København betydeligt, og rigtig mange passagerer vil tage metro i stedet for busser. Derfor skal der allerede nu træffes beslutninger om, hvordan busnettet skal tilpasses efter 2019.

Trafikplan 2016 er Movias bud på udviklingen i den kollektive bustrafik i Hovedstadsregionen efter åbningen af Cityringen i 2019. I oktober 2016 var det såkaldte strategiske busnet i høring, det vil sige A- og S-busserne. Nu følger en tilpasning af de resterende, lokale busser. Forslaget er i høring hos lokaludvalgene d. 5. januar til d. 18. februar 2018. Du kan se høringsbrevet her. I brevet er der et link til høringsmaterialet kan findes på Movias hjemmeside under overskriften Nyt Bynet: www.moviatrafik.dk/nyt-bynet. Du kan se busnettet på Amager her.

Borgermøde 15. januar
Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg inviterede alle interesserede til at komme og høre om forslagene til ændring af busdriften på Amager mandag den 15. januar kl. 19-21 i BETA, Øresundsvej 6. Her kom borgerne med input til de forskellige buslinjer i Amager Øst og Vest.

Efter borgermødet har lokaludvalget gennemgået forslag fra borgerne og sendt et høringssvar til kommune. Se høringssvaret her.

I høringssvaret er der både overordnede temaer og konkrete forslag til ændringer til enkelte buslinjer. Her nævnes blot nogle af ønskerne: Metroens kapacitetsproblemer, bekymringer for et forringet busnet for især handicappede, gangbesværede mv., forbindelser mellem sygehuse, frekvens på buslinjer såsom 68 og 77. Læs mere i høringssvaret her.

Baggrund
Læs mere om Trafikplan 2016 på M

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>