Fra grøn vision til grøn virkelighed

I Amager Vest Lokaludvalg har vi siden det tidlige forår arbejdet med, hvordan vi kan skrive konkrete krav og retningslinjer for mere bynatur ind i Kommuneplanen. Det har vi gjort under titlen ’Mal byen grøn’.
Men hvorfor skal vi egentligt have mere natur i byen? Hvad er de sundhedsmæssige, sociale og miljømæssige gevinster ved flere grønne vækster imellem bygningerne?
En aften i maj spurgte vi tre eksperter om, hvorfor vi skal have mere natur i byen – og hvordan vi kan sørge for, at natur bliver en naturlig del af byens udvikling.
Dette er tredje af tre artikler i serien ’Mal byen grøn. Læs om oplægget om biodiversitet fra Habitats og om natur som medicin.
Fra grøn vision til grøn virkelighed
Jette Flinch Nyrop er arkitekt og arbejder som byplanlægger i Odense Kommune. Jette Flinch Nyrop gjorde os klogere på, hvordan man i den kommunale byudvikling og byplanlægning kan arbejde med visioner, planer og helt konkrete krav og indsatser for at opnå mere bynatur – og hvorfor kommuneplanen er et vigtigt sted at starte, når byen skal males grønnere.
Politikernes grønne vision
Jettes strategiske anbefalinger til mere bynatur var at få det grønne ind i den politiske vision eller hægte sig på en allerede eksisterende vision – hvis den er der. I forslaget til Kommuneplan 2019 er grønne områder nævnt allerede i Overborgmester Frank Jensens forord. Der ér altså en grøn vision for København, men for at skabe bedre forbindelse mellem vision og virkelighed er planer og strategier vigtige redskaber.
Konkrete krav
I Odense Kommunes Bystrategi 2019 (pendanten til Københavns Kommuneplanstrategi) er der skrevet retningslinjer og konkrete krav ind, der skal være med til at bevare, udvikle elle etablere grønne områder. Blandt andet skal Odense Kommune sørge for at de følgende krav efterleves, hver eneste gang, der byudvikles, byudvides ellers byfornys:
  • Der må være maksimalt 300 meter til et grønt område
  • Skov- og naturarealer skal fordobles frem til 2030
  • Grønne og blå træk skal beskyttes og styrkes
  • Man skal tænke grønt ind i nye infrastrukturprojekter
  • Hver gang ét vejtræ fældes, skal to nye plantes
  • Grønne område skal være inspirerende og inviterende.
Selvom bynatur og grønne frirum er godt for både biodiversiteten (jf. artiklerne om hhv. biodiversitet og naturen som medicin), kan det måske alligevel være svært for en kommune at se den umiddelbare værdi af grønne områder, når der skal lægges budget.
For at overbevise politikere og beslutningstagere om at give plads i by og budget til grønne byrum, er Jette Flinch Nyrops råd at foreslå bynatur med dobbeltfunktion, f.eks. parker med skybruds- eller klimasikring eller offentlige naturlegepladser, der kan bruges af børnehaver og skoler, som en del af deres udeareal.
Dette var sidste artikel om eksperternes bud på, hvorfor vi skal have mere natur ind i byerne og hvordan vi kan arbejde på, at male byen grøn. VI bruger disse inputs og idéer til vores høringssvar til Københavns Kommunes forslag til Kommuneplan 2019, der er i høring indtil d. 22. oktober. Du kan læse hele forslaget på høringsportalen, hvor du også kan give din egen mening om forslaget til kommuneplanen til kende:
https://blivhoert.kk.dk/hoering/verdensby-med-ansvar-forslag-til-kobenhavns-kommuneplan-2019

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>