Englandsparken: Ja tak, til åbenhed og frugttræer

Udkast til udviklingsplanen for Englandsparken har været i høring hos parkbrugerrådet. Fristen for at give høringssvar var den d.28. juni. I marts 2019 blev der afholdt et borgerinddragelsestræf, hvor ca. 20 personer deltog.
Udviklingsplanen sætter rammerne for parkens mulige, fremtidige udvikling i overensstemmelse medfredningen, men der er ingen garanti for, at alle tiltag bliver udført, da der ikke følger finansiering med udviklingsplanen. Realiseringen af udviklingstiltagene i planen afhænger af ressourcer, økonomi og i visse tilfælde dispensationer fra fredningen. Du kan læse udkastet til udviklingsplanen HER
Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med et parkbrugerråd bestående af repræsentanter fra Amager Vest Lokaludvalg og andre relevante foreninger, organisationer, råd og institutioner, der har interesse i parkernes pleje og udvikling.
Lokaludvalget bakker op om udviklingsplanen og støtter især: 
–  at parken gøres mere åben for det omkringliggende område.
–  at en ny indretning tilgodeser større biodiversitet i beplantningen herunder frugttræer.
–  at man i indretningen er opmærksom på at undgå en uønsket anvendelse af parken.
Lokaludvalget er imod, at man indretter basketbanen som forsinkelsesbassin, da banen dels ikke kan bruges, når der er vand i bassinet, dels fordi det er upraktisk og giver risiko for skader, at der en kant på en basketbane

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>