Høring: Handlingsplan for vejstøj

22. marts 2019

På kortene kan du se på hvilke veje i Amager Vest, der er mest trafikstøj. Det støre grønne felt i midten er Amager Fælled, mens de blå-lilla streger er Øresundsmotorvejen på Kalvebod Fælled. Vejtrafik er et miljøproblem, men støjen fra trafikken udgør samtidig en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for den. Politikerne …

Høringssvar til ældrepolitik: Hvordan sikrer vi et godt ældreliv?

7. marts 2019

Københavns Kommune vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer et godt ældreliv for københavnerne. Kom med bemærkninger, ændringsforslag, idéer eller indsigelser til udkastet til ældrepolitikken inden søndag d. 17. marts 2019. Amager Vest Lokaludvalg er positivt stemte over de mange gode idéer til ældrepolitikken, men ønsker flere konkrete løsninger. Blandt andet, at der …

Københavns nye integrationspolitik og handleplan

25. februar 2019

Integrationspolitikken er visionen for, hvordan vi skaber et København, hvor alle københavnere i lige omfang deltager i samfundet, uddanner sig og bliver en del af det københavnske arbejdsfællesskab.  I foråret 2018 inviterede Københavns Beskæftigelses- og integrationsforvaltning til tre dialogmøder om integration. Til mødet på Amager deltog mange beboere og borgere og delte deres viden på …

Høring om spildevandsplan: Skal der kloakeres i din haveforening?

20. februar 2019

Københavns Kommune har en spildevandsplan i høring med frist d. 28. februar 2019. Planen indenholder indeholder nye krav til håndtering af spildevand i områder, som i dag ikke er kloakeret, for eksempel kolonihaveforeninger og husbåde. Der er afsat midler til kloakeringen i kommunens budget, men udgiften skal betales tilbage over huslejen. Spildevandsplanen er en rammeplan for …

På ved mod sikrere skoleveje i Ørestad Syd

8. februar 2019

FOTO: Henning Petersen Forældrene på Kalvebod Fælled Skole er bekymrede for trafiksikkerheden. Efter et møde arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg er skolebestyrelsen, By & Havn og Københavns Kommune gået sammen for at forbedre trafiksikkerheden for skolebørnene. Usikre lyskryds og lastbiler i morgentrafikken har gjort skolevejene i Ørestad Syd utrygge for børn og forældre på Kalvebod …

Sidste nyt på stofscenen: helhedsorienteret indsats

31. januar 2019

Amager Vest Lokaludvalg har indsendt et høringssvar til Københavns Kommunes afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København. Høringssvaret baserer sig på lokaludvalgets mangeårige arbejde for et stofindtagelsesrum på Sundholm, hvor det gennemgående tema er en helhedsorienteret indsats. Lokaludvalget arbejder for sammenhængskraft og godt naboskab i hele bydelen – også på Sundholm. Sundholm er som …

Borgermøde om bibliotekerne

25. januar 2019

Har du lyst til at sætte dit præg på bibliotekerne i København? Har du gode forslag til, hvordan bibliotekerne i byen bliver endnu bedre? Eller har du bare lyst til at høre om, hvilke udfordringer bibliotekerne står over for i de kommende år? Så sæt kryds i kalenderen, når Kultur S, Ørestad Bibliotek og Amager …

Det gjorde vi i 2018 – hvad kan vi gøre for dig?

24. januar 2019

foto: Gitte Stark Lokaludvalget har udvalgt nogle eksempler på vores arbejde, aktiviteter og projekter i 2018 og lavet et bydelskort, 3 små film om nogle af de gode projekter vi støttede i 2018 og en hjemmeside dedikeret til det vi gjorde i 2018. Vi håber, det kan inspirere dig til, hvad du kan gøre for …

Borgerpanel: I dialog med københavnerne

17. januar 2019

Hvis du er med i vores digitale borgerpanel, har du netop modtaget en undersøgelse fra Københavns Kommune. Den handler om, hvordan kommunen kan blive bedre til at gå i dialog med københavnerne om udviklingen af byens indretning, services og tilbud. Nye metoder til dialog Københavns Kommune er i øjeblikket ved at udvikle modeller og nye …

Borgermøde: Stofscenen på Sundholm

17. december 2018

Amager Vest inviterer til oplæg og debat om indsatsen for udsatte stofbrugere i København Torsdag 10. januar 2019, kl. 17:30 – 19:30 i Foreningshuset, Sundholmsvej 8  Oplæg Præsentation af høringsmaterialet ”Indsatsen for udsatte stofbrugere” ved Socialforvaltningen Oplevelser af stofmiljøet i et lokalområde ved lektor Esben Houborg fra Aarhus Universitet