Udvidet fredning af Amager Fælled

27. august 2019

Københavns Kommune har foreslået at udvide de fredede arealer på Amager Fælled. Bemærkninger til forslaget kan indsendes indtil tirsdag d. 1. oktober til Fredningsnævnet. Der er offentligt møde om forslaget torsdag den 3. oktober 2019 kl. 10.00 på Københavns Rådhus. Den foreslåede fredning drejer sig især om de ubebyggede arealer i Ørestad, Nord for Vejlands …

”Jeg oplever små børn i trafikken, der skal navigere i kaos” 

26. august 2019

Billedet viser cykelstien ved Richard Mortensens Vej 35, med manglende gadebelysning og europaller og sandbunker på cykelstien. Fotoet er indsendt af en beboer i bydelen. Amager Vest Lokaludvalg brugte en eftermiddag ved Kalvebod Fælled Skole og talte med forælde og børn om tryghed og trafikforhold.   Ørestad vokser med nye boliger og skoler, for at give …

Info-møde: Ombygning af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej

6. august 2019

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer lokale og interesserede til informationsmøde om Sikre Skoleveje og ombygning af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej,Islands Brygge. Ombygningen skal gøre det nemmere og mere sikkert for fodgængere og cyklister at krydse Artillerivej ved Axel Heides Gade. Kom og hør mere om hvordan de trafikale forholde ændres ved krydset, og hvordan vi sikrer …

Høring – Ny biblioteksplan

27. juli 2019

Biblioteksplanen skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Det vil sige det, som bibliotekerne er sat i verden for. Derudover gennemgås de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på. Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne. De fire …

Høring – Kultur- og fritidspolitik

26. juli 2019

De helt centrale begreber i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er fællesskaber, faciliteter og synergier, idræt og bevægelse, børn og unge samt kultur. Mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen er politikken en forventningsafstemning om, hvilken vej kultur- og fritidsområdet i København skal udvikle sig. Kultur- og Fritidspolitikken er i høring indtil 1. september 2019. …

Englandsparken: Ja tak, til åbenhed og frugttræer

30. juni 2019

Udkast til udviklingsplanen for Englandsparken har været i høring hos parkbrugerrådet. Fristen for at give høringssvar var den d.28. juni. I marts 2019 blev der afholdt et borgerinddragelsestræf, hvor ca. 20 personer deltog. Udviklingsplanen sætter rammerne for parkens mulige, fremtidige udvikling i overensstemmelse medfredningen, men der er ingen garanti for, at alle tiltag bliver udført, da der …

Bedre cykelforhold i Amager Vest

28. juni 2019

Vi har brug for bedre cykelforhold i Amager Vest. Derfor har lokaludvalget sat fokus på udvalgte steder i bydelen, hvor cykelinfrastrukturen er særlig dårlig i Ørestad Syd, ved Svend Aukens Plads og Krydsning over Artillerivej v. Axel Heidesgade. Målet er, at politikerne i Københavns Kommune prioriterer det i de kommende forhandlinger om budgettet for 2020 i …

Bierne summer og blomsterne er gratis

27. juni 2019

Det summer i byskoven på Amager, hvor man netop har opgjort andelen af biarter i skoven langs Selinevej, Kalvebod fælled. Særligt positivt er det, at de fire sjældne arter: tornbi, plettet panserbi, tagrørsmaskebi og ærtehvepsebi er blandt byskovens beboere. De blev observeret i forbindelse med en kortlægning af bibestanden i byskoven. Her kan du Læse …

Borgermøde – ny skole på Hannemanns Allé

24. juni 2019

Der skal bygges en ny skole i Ørestad Syd på Hannemanns Allé. Kom til borgermøde ons 26. juni kl.18.30-21.00 på Ørestad Skole, og hør om de foreløbige byggeplaner for området og visionerne for den nye 4-sporet skole. Skolen skal indeholde en idrætshal, skolefritidsordning, klub og svømmehal. Derudover planlægger By og Havn etableringen af ungdomsboliger, ældre …