Vejlands Kvarter – naturen i centrum

9. september 2020

Ifølge forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter er naturen et essentielt element i planerne området. Men hvordan vil et byggeri med minimum 2000 boliger, dagligvarebutikker, institutioner, plejehjem og en femsporet skole påvirke flora og fauna i området?  Det kommende kvarter i Amager Vest, Vejlandskvarteret på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde i København med naturen som nærmeste nabo. Lokalplanen for Vejlands Kvarter er på vej i høring …

Vejlands Kvarter – trafik og trængsel 

7. september 2020

Det kommende Vejlands kvarter på Amager Fælled byder på byrum med få biler og lav fart. Men efter alt at dømme vil den sekssporede Vejlands Allé påvirke bydelen med støj og blive påvirket af den øgede trafik, både imens bydelen bliver bygget og efter den er taget i brug af de minimum 4000 nye beboere.   Det nyeste kvarter …

Vejlands Kvarter – foranstaltninger mod forurening

3. september 2020

Bygherres målsetning med det kommende Vejlands Kvarter er at blive byens mest bæredygtige bydel. Men byggeområdet er en tidligere losseplads med metangasser og kemikalier – så hvilke foranstaltninger vil blive taget i byggeprocessen og når bebyggelsen tages i brug, så hverken kommende beboere, besøgende, skolebørn eller natur bliver påvirket af det?  Det nyeste kvarter i Amager Vest, Vejlands Kvarter på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde med …

Vejlands Kvarter – fokus på  fællesskabet 

3. september 2020

Det kommende Vejlands Kvarter på  Amager Fælled byder på natur og naboskab og variation i både bygninger, byrum og beboersammensætning.   Det nyeste kvarter i Amager Vest, Vejlands Kvarter på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde med naturen som nærmeste nabo. Lokalplanen for Vejlands Kvarter er i høring og i den forbindelse inviterer Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune til borgermøde onsdag d. 23. august kl. 18.00-21.00 om lokalplanforslaget med kommuneplantillæg, miljørapport …

Søg Bydelspuljen til din idé

2. september 2020

Hvis du har et projekt i 2020, der kunne bruge en økonomisk indsprøjtning, kan du søge Amager Vest Lokaludvalgs Bydelspulje. De tre frister i 2020 er d. 14. september, d. 5. oktober og d. 9. november. Vi har tidligere støttet cykelkurser, politisk rap, juleudsmykning, taekwondo, kunstmesser, debatrækker og meget mere. Mulighederne er mange, hvis du …

Sommer i Amager Vest

2. juli 2020

Amager Vest Lokaludvalg og sekretariatet holder sommerferie fra d. 6. juli til d. 3. august. I agurketiden kan du følge med i en føljeton på Facebook om staycation på Amager og måske summe over projekter og aktiviteter, som du kan søge Bydelspuljen til at arrangere og afholde.  Vi lukker ned for sommeren fra mandag d. …

Høringssvar: Bekymrede for skolebørn, trafik og naboer

18. juni 2020

Amager Vest Lokaludvalg arbejder på høringssvaret til lokalplanen for kommende skole og boliger på Hannemanns Allé. Vi har samlet vores væsentligste pointer fra høringssvaret her, om vores bekymringer for, at byggegrundens størrelse kan få konsekvenser for trafik, støj og skolebørnenes trivsel. Som én af de hurtigst voksende bydele i København er det Amager Vest Lokaludvalgs …

HØRING: Ny skole og boliger på Hannemanns Allé

11. juni 2020

I 2023 står en ny skole klar ved Hannemanns Allé med et boligbyggeri som nabo på den midlertidige parkeringsplads ved Royal Arena. Indtil d. 29. juni kan du komme med din mening om planerne for skole og boligbygger på Københavns Kommunes høringsportal blivhørt.kk.dk. Tillægget til lokalplanen muliggør en skole på Hannemanns Allé, der skal have …

Høring: Fælles skoledistrikt i Ørestad

26. maj 2020

Et fælles skoledistrikt for Ørestads skoler, skal give større fleksibilitet og sikre den bedst mulige kapacitetsudnyttelse, samt faglige og pædagogiske kvalitet på skolerne. Fælles skoledistrikt i Ørestad er i høring indtil d. 28. juni.  Ørestad er en bydel i udvikling, hvor nye byområder medfører en stor befolkningstilvækst. Derfor er der også brug for større fleksibilitet …

Overførselssag 2020: Børn, unge, udsatte og havnebadet

15. maj 2020

De sidste overskydende penge fra kommunens budget 2019/2020 er nu blevet fordelt i overførselssagen. For Amager Vest er der midler og gode nyheder for bydelens børn, unge og mest udsatte mennesker.  Hvert år fordeler politikerne på Københavns Rådhus de penge, der er til overs fra årets budget. I Amager Vest betyder det midler til Børn …