Byudvikling og butiksliv

19. september 2019

Hvad er dine tanker om Amagers erhvervs- og butikslivs udfordringer? Kom til dialogmøde med specialisterne om hvordan byplanlægning og -udvikling kan understøtte erhvervs- og butikslivet Onsdag d. 25. september kl. 17.00-19.30 Foreningshuset, Sundholmsvej 8, 2300 KBH S Dørene åbner kl. 17.00. Her vil der være kaffe og lidt spise, mens man kan kigge i Københavns …

Naturmedicin gør sit indtog i byerne

19. september 2019

I Amager Vest Lokaludvalg har vi siden det tidlige forår arbejdet med, hvordan vi kan skrive konkrete krav og retningslinjer for mere bynatur ind i Kommuneplanen. Det har vi gjort under titlen ’Mal byen grøn’. Men hvorfor skal vi egentligt have mere natur i byen? Hvad er de sundhedsmæssige, sociale og miljømæssige gevinster ved flere …

Borgermøde: Englandsvej 51

18. september 2019

Torsdag den 3. oktober  kl. 19.00-21.00 inviterer Københavns Kommune og Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde om planforslaget til Englandsvej 51. Mødet afholdes i Teknik- og Miljøforvaltningen, mødecenteret, Njalsgade 13, 2300 København S. Nybyggeri Ejeren af Englandsvej 51 og Ulrik Birchs Allé 47 ønsker at opføre en boligbebyggelse med familie- og ungdomsboliger, hvor der tidligere har …

Mal byen grøn: Biodiversitet i byplanlægning

16. september 2019

I Amager Vest Lokaludvalg har vi siden det tidlige forår arbejdet med, hvordan vi kan skrive konkrete krav og retningslinjer for mere bynatur ind i Kommuneplanen. Det har vi gjort under titlen ’Mal byen grøn’. Men hvorfor skal vi egentligt have mere natur i byen? Hvad er de sundhedsmæssige, sociale og miljømæssige gevinster ved flere …

Hvem fortjener et Skulderklap?

2. september 2019

Skulderklappet er en pris, der hylder netværk, fællesskab og god stemning i Amager Vest. Hvert år uddeler Amager Vest Lokaludvalg årets ’Skulderklap’ på baggrund af forslag fra folk og foreninger i Amager Vest. I år modtager vinderen 25.000 kr. Modtageren skal i særlig grad bidrage til at skabe netværk imellem bydelens borgere, og dermed også …

Udvidet fredning af Amager Fælled

27. august 2019

Københavns Kommune har foreslået at udvide de fredede arealer på Amager Fælled. Bemærkninger til forslaget kan indsendes indtil tirsdag d. 1. oktober til Fredningsnævnet. Der er offentligt møde om forslaget torsdag den 3. oktober 2019 kl. 10.00 på Københavns Rådhus. Den foreslåede fredning drejer sig især om de ubebyggede arealer i Ørestad, Nord for Vejlands …

”Jeg oplever små børn i trafikken, der skal navigere i kaos” 

26. august 2019

Billedet viser cykelstien ved Richard Mortensens Vej 35, med manglende gadebelysning og europaller og sandbunker på cykelstien. Fotoet er indsendt af en beboer i bydelen. Amager Vest Lokaludvalg brugte en eftermiddag ved Kalvebod Fælled Skole og talte med forælde og børn om tryghed og trafikforhold.   Ørestad vokser med nye boliger og skoler, for at give …

Info-møde: Ombygning af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej

6. august 2019

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer lokale og interesserede til informationsmøde om Sikre Skoleveje og ombygning af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej,Islands Brygge. Ombygningen skal gøre det nemmere og mere sikkert for fodgængere og cyklister at krydse Artillerivej ved Axel Heides Gade. Kom og hør mere om hvordan de trafikale forholde ændres ved krydset, og hvordan vi sikrer …

Høring – Ny biblioteksplan

27. juli 2019

Biblioteksplanen skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Det vil sige det, som bibliotekerne er sat i verden for. Derudover gennemgås de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på. Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne. De fire …

Høring – Kultur- og fritidspolitik

26. juli 2019

De helt centrale begreber i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er fællesskaber, faciliteter og synergier, idræt og bevægelse, børn og unge samt kultur. Mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen er politikken en forventningsafstemning om, hvilken vej kultur- og fritidsområdet i København skal udvikle sig. Kultur- og Fritidspolitikken er i høring indtil 1. september 2019. …