Vejlands Kvarter – Kritisk og konstruktivt høringssvar

22. oktober 2020

Amager Vest Lokaludvalg vil bevare Amager Fælled. I arbejdet med høringen om Vejlands Kvarter er lokaludvalget derfor gået kritisk, men også konstruktivt til værks og kommer med forslag til løsninger på de mange problemer, der er i planerne for områdets udvikling. Amager Fælled er et uvurderligt område, der bidrager positivt til livskvaliteten for både mennesker …

Skulderklap 2020

5. oktober 2020

Skulderklappet er en pris, der hylder netværk, fællesskab og det at gøre en forskel for andre i Amager Vest. Hvert år uddeler Amager Vest Lokaludvalg årets ’Skulderklap’ på baggrund af forslag fra folk og foreninger i Amager Vest. I år har Skulderklappet et COVID19-twist. 2020 er et helt særligt år – også for Skulderklappet. Det er …

Tour d’Amager Vest med borgmesteren

24. september 2020

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for at vores bydel bliver til et endnu bedre sted at arbejde, bo og besøge. Derfor havde vi inviteret Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på en cykeltur og en snak om nogle af de udfordringer med trafik og affaldshåndtering, vi oplever i bydelen – og vores forslag til gode, bæredygtige …

Vejlands Kvarter – naturen i centrum

9. september 2020

Ifølge forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter er naturen et essentielt element i planerne området. Men hvordan vil et byggeri med minimum 2000 boliger, dagligvarebutikker, institutioner, plejehjem og en femsporet skole påvirke flora og fauna i området?  Det kommende kvarter i Amager Vest, Vejlandskvarteret på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde i København med naturen som nærmeste nabo. Lokalplanen for Vejlands Kvarter er på vej i høring …

Vejlands Kvarter – trafik og trængsel 

7. september 2020

Det kommende Vejlands kvarter på Amager Fælled byder på byrum med få biler og lav fart. Men efter alt at dømme vil den sekssporede Vejlands Allé påvirke bydelen med støj og blive påvirket af den øgede trafik, både imens bydelen bliver bygget og efter den er taget i brug af de minimum 4000 nye beboere.   Det nyeste kvarter …

Vejlands Kvarter – foranstaltninger mod forurening

3. september 2020

Bygherres målsetning med det kommende Vejlands Kvarter er at blive byens mest bæredygtige bydel. Men byggeområdet er en tidligere losseplads med metangasser og kemikalier – så hvilke foranstaltninger vil blive taget i byggeprocessen og når bebyggelsen tages i brug, så hverken kommende beboere, besøgende, skolebørn eller natur bliver påvirket af det?  Det nyeste kvarter i Amager Vest, Vejlands Kvarter på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde med …

Vejlands Kvarter – fokus på  fællesskabet 

3. september 2020

Det kommende Vejlands Kvarter på  Amager Fælled byder på natur og naboskab og variation i både bygninger, byrum og beboersammensætning.   Det nyeste kvarter i Amager Vest, Vejlands Kvarter på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde med naturen som nærmeste nabo. Lokalplanen for Vejlands Kvarter er i høring og i den forbindelse inviterer Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune til borgermøde onsdag d. 23. august kl. 18.00-21.00 om lokalplanforslaget med kommuneplantillæg, miljørapport …

Søg Bydelspuljen til din idé

2. september 2020

Hvis du har et projekt i 2020, der kunne bruge en økonomisk indsprøjtning, kan du søge Amager Vest Lokaludvalgs Bydelspulje. De tre frister i 2020 er d. 14. september, d. 5. oktober og d. 9. november. Vi har tidligere støttet cykelkurser, politisk rap, juleudsmykning, taekwondo, kunstmesser, debatrækker og meget mere. Mulighederne er mange, hvis du …

Sommer i Amager Vest

2. juli 2020

Amager Vest Lokaludvalg og sekretariatet holder sommerferie fra d. 6. juli til d. 3. august. I agurketiden kan du følge med i en føljeton på Facebook om staycation på Amager og måske summe over projekter og aktiviteter, som du kan søge Bydelspuljen til at arrangere og afholde.  Vi lukker ned for sommeren fra mandag d. …

Høringssvar: Bekymrede for skolebørn, trafik og naboer

18. juni 2020

Amager Vest Lokaludvalg arbejder på høringssvaret til lokalplanen for kommende skole og boliger på Hannemanns Allé. Vi har samlet vores væsentligste pointer fra høringssvaret her, om vores bekymringer for, at byggegrundens størrelse kan få konsekvenser for trafik, støj og skolebørnenes trivsel. Som én af de hurtigst voksende bydele i København er det Amager Vest Lokaludvalgs …