Høring om spildevandsplan: Skal der kloakeres i din haveforening?

20. februar 2019

Københavns Kommune har en spildevandsplan i høring med frist d. 28. februar 2019. Planen indenholder indeholder nye krav til håndtering af spildevand i områder, som i dag ikke er kloakeret, for eksempel kolonihaveforeninger og husbåde. Der er afsat midler til kloakeringen i kommunens budget, men udgiften skal betales tilbage over huslejen. Spildevandsplanen er en rammeplan for …

På ved mod sikrere skoleveje i Ørestad Syd

8. februar 2019

FOTO: Henning Petersen Forældrene på Kalvebod Fælled Skole er bekymrede for trafiksikkerheden. Efter et møde arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg er skolebestyrelsen, By & Havn og Københavns Kommune gået sammen for at forbedre trafiksikkerheden for skolebørnene. Usikre lyskryds og lastbiler i morgentrafikken har gjort skolevejene i Ørestad Syd utrygge for børn og forældre på Kalvebod …

Sidste nyt på stofscenen: helhedsorienteret indsats

31. januar 2019

Amager Vest Lokaludvalg har indsendt et høringssvar til Københavns Kommunes afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København. Høringssvaret baserer sig på lokaludvalgets mangeårige arbejde for et stofindtagelsesrum på Sundholm, hvor det gennemgående tema er en helhedsorienteret indsats. Lokaludvalget arbejder for sammenhængskraft og godt naboskab i hele bydelen – også på Sundholm. Sundholm er som …

Borgermøde om bibliotekerne

25. januar 2019

Har du lyst til at sætte dit præg på bibliotekerne i København? Har du gode forslag til, hvordan bibliotekerne i byen bliver endnu bedre? Eller har du bare lyst til at høre om, hvilke udfordringer bibliotekerne står over for i de kommende år? Så sæt kryds i kalenderen, når Kultur S, Ørestad Bibliotek og Amager …

Det gjorde vi i 2018 – hvad kan vi gøre for dig?

24. januar 2019

foto: Gitte Stark Lokaludvalget har udvalgt nogle eksempler på vores arbejde, aktiviteter og projekter i 2018 og lavet et bydelskort, 3 små film om nogle af de gode projekter vi støttede i 2018 og en hjemmeside dedikeret til det vi gjorde i 2018. Vi håber, det kan inspirere dig til, hvad du kan gøre for …

Borgerpanel: I dialog med københavnerne

17. januar 2019

Hvis du er med i vores digitale borgerpanel, har du netop modtaget en undersøgelse fra Københavns Kommune. Den handler om, hvordan kommunen kan blive bedre til at gå i dialog med københavnerne om udviklingen af byens indretning, services og tilbud. Nye metoder til dialog Københavns Kommune er i øjeblikket ved at udvikle modeller og nye …

Borgermøde: Stofscenen på Sundholm

17. december 2018

Amager Vest inviterer til oplæg og debat om indsatsen for udsatte stofbrugere i København Torsdag 10. januar 2019, kl. 17:30 – 19:30 i Foreningshuset, Sundholmsvej 8  Oplæg Præsentation af høringsmaterialet ”Indsatsen for udsatte stofbrugere” ved Socialforvaltningen Oplevelser af stofmiljøet i et lokalområde ved lektor Esben Houborg fra Aarhus Universitet

Høring: Indsatsen for udsatte stofbrugere i København

16. december 2018

  Du kan læse høringsmaterialet og afgive høringssvar på BlivHørt. https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-udkast-til-afdaekning-af-indsatsen-udsatte-stofbrugere-i-kobenhavn Afdækningen indledes med en kort introduktion til den lovgivningsmæssige ramme for stofindtagelsesrum. Herefter følger et opsummerende afsnit, der sammenfatter de positive tiltag i den nuværende indsats, udfordringer på området, og som også beskriver modtagne bidrag til justeringer i indsatsen. Derefter følger et overblik over …

Borgermøde: Artillerivej 69H

21. november 2018

Mandag d. 26. november kl. 18.00-20.30 inviterer Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde om grunden Artillerivej 69H. Københavns Kommune ønsker at opføre en midlertidig daginstitution og efterfølgende en permanent daginstitution, et plejehjem og en skolehave på grunden Artillerivej 69H. Derfor inviterer Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde Mandag d. 26. november kl. 18.00-20.30 Skolen på Islands Brygge, …