Jul på Sundholm

5. januar 2021

Sundholms gamle maskinhal blev juleaften omdannet til julestue for Amagers mest udsatte borgere. Hjemløseorganisationen SAND Hovedstaden, Amager Frivilligcenter og BHG44 stod for at arrangere, organisere, koordinere og kokkerere. Amager Vest Lokaludvalg støttede arrangementet med midler fra Bydelspuljen. Kantinen i Sundholms gamle maskinhal kom i brug, da SAND hovedstaden, Frivilligcenter Amager og BHG44 inviterede til jul …

Handelsstrøg i Ørestad Syd

4. januar 2021

Amager Vest Lokaludvalg støtter borgerne i Beboernetværk i Ørestad Syd, der ønsker butikker, restauranter og andet udadvendt erhverv i det kommende byggeri af almene boliger på nordsiden af Asger Jorns Allé. Borgerne i Ørestad mangler byliv i øjenhøjde ved klynger af mindre butikker. Det skrev vi allerede i vores høringssvar til kommuneplantillæg for Butiksstørrelser for …

Flere eller færre altaner?

23. november 2020

Kommunen har lavet et forslag til nye retningslinjer for altaner for hele København. Forslaget er i høring bl.a. hos Lokaludvalgene indtil den 16. december 2020. De nye retningslinjer tager udgangspunkt i hensyn til kulturarv, friarealer og dagslys. Hvis retningslinjerne vedtages, vil det betyde mindre og betydeligt færre altaner, især mod gaden på ældre bygninger.  Er …

Tryghed og liv i Englandsparken

20. november 2020

Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen med Områdefornyelsen Sundby om at udvikle Englandsparken til en tryg og lys park, så Amager vest får flere gode grønne områder tæt på vores hjem og hverdag. Mellem Englandsvej og Irlandsvej ligger Englandsparken(også kendt som Irlandsparken og Sundbyvesterparken). I mange år har parken været en usleben diamant af et …

Vejlands Kvarter – Kritisk og konstruktivt høringssvar

22. oktober 2020

Amager Vest Lokaludvalg vil bevare Amager Fælled. I arbejdet med høringen om Vejlands Kvarter er lokaludvalget derfor gået kritisk, men også konstruktivt til værks og kommer med forslag til løsninger på de mange problemer, der er i planerne for områdets udvikling. Amager Fælled er et uvurderligt område, der bidrager positivt til livskvaliteten for både mennesker …

Skulderklap 2020

5. oktober 2020

Skulderklappet er en pris, der hylder netværk, fællesskab og det at gøre en forskel for andre i Amager Vest. Hvert år uddeler Amager Vest Lokaludvalg årets ’Skulderklap’ på baggrund af forslag fra folk og foreninger i Amager Vest. I år har Skulderklappet et COVID19-twist. 2020 er et helt særligt år – også for Skulderklappet. Det er …

Tour d’Amager Vest med borgmesteren

24. september 2020

Amager Vest Lokaludvalg arbejder for at vores bydel bliver til et endnu bedre sted at arbejde, bo og besøge. Derfor havde vi inviteret Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på en cykeltur og en snak om nogle af de udfordringer med trafik og affaldshåndtering, vi oplever i bydelen – og vores forslag til gode, bæredygtige …

Vejlands Kvarter – naturen i centrum

9. september 2020

Ifølge forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter er naturen et essentielt element i planerne området. Men hvordan vil et byggeri med minimum 2000 boliger, dagligvarebutikker, institutioner, plejehjem og en femsporet skole påvirke flora og fauna i området?  Det kommende kvarter i Amager Vest, Vejlandskvarteret på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde i København med naturen som nærmeste nabo. Lokalplanen for Vejlands Kvarter er på vej i høring …

Vejlands Kvarter – trafik og trængsel 

7. september 2020

Det kommende Vejlands kvarter på Amager Fælled byder på byrum med få biler og lav fart. Men efter alt at dømme vil den sekssporede Vejlands Allé påvirke bydelen med støj og blive påvirket af den øgede trafik, både imens bydelen bliver bygget og efter den er taget i brug af de minimum 4000 nye beboere.   Det nyeste kvarter …

Vejlands Kvarter – foranstaltninger mod forurening

3. september 2020

Bygherres målsetning med det kommende Vejlands Kvarter er at blive byens mest bæredygtige bydel. Men byggeområdet er en tidligere losseplads med metangasser og kemikalier – så hvilke foranstaltninger vil blive taget i byggeprocessen og når bebyggelsen tages i brug, så hverken kommende beboere, besøgende, skolebørn eller natur bliver påvirket af det?  Det nyeste kvarter i Amager Vest, Vejlands Kvarter på Amager Fælled, bliver et selvstændigt byområde med …