Vi modtager stadig ansøgninger til Bydelspuljen

24. marts 2020

Amager Vest Lokaludvalg modtager stadig ansøgninger til Bydelspuljen, selvom vi ikke kan behandle dem foreløbigt. Vi anbefaler, at aktiviteter/arrangementer foreløbigt har en åben startdato, hvis muligt, og i tilfælde først starter efter sommerferien. Forbuddet mod at forsamles mere end 10 mennesker gør det svært at mødes og behandle ansøgninger til lokaludvalgets Bydelspulje. Men lokaludvalget vil …

Lokaludvalget og COVID-19

13. marts 2020

Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg arbejder hjemmefra de næste 14 dage. Vi kan nås på mail og telefon.  Regeringens tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund har også konsekvenser for lokaludvalget og sekretariatets arbejde. Ligesom resten af Københavns Kommune lukker vi for al unødvendig interaktion og aktivitet. Sundholm 8 er …

Bydelspuljen ramt af Corona-virus

12. marts 2020

På baggrund af regeringens og sundhedsstyrelsens anbefalinger, er vi nødt til at udsætte eller aflyse alle arrangementer, der er støttet af Amager Vest Lokaludvalgs Bydelspulje – indtil der kommer en afklaring på situationen. Ud fra et forsigtighedsprincip er det uanset antallet af deltagere.   Som følge af Coronasmitten, skal alle følge myndighedernes anvisninger og henstillinger. Indtil …

Spørgsmål og svar om et stofindtagelsesrum på Sundholm

25. februar 2020

Der er mange argumenter mod et stofindtagelsesrum på Sundholm, men de viser sig ofte at bygge på misforståelser og fejlagtige informationer. Derfor har Amager Vest Lokaludvalg lavet en liste over ofte stillede spørgsmål og fået hjælp af eksperter og videnspersoner til at komme med oplysende og informerende svar på spørgsmålene.  Sundholm er samlingspunkt for mange …

Hvem ejer din vej?

3. februar 2020

Det kan virke uoverskueligt at være grundejer på en privat fællesvej, hvor der er en række forpligtelser man er nødt til at overholde. Derfor har Amager Vest Lokaludvalg, sammen med flere lokaludvalg fra andre bydele og Miljøpunkt Amager opdateret en vejledning fra 2015 til grundejere i Københavns Kommune.  Størstedelen af Københavnerne bor på offentlige veje. …

Dialog om stofindtagelsesrum på Sundholm

17. januar 2020

Amager Vest Lokaludvalg har arbejdet for et stofindtagelsesrum i flere år, da de manglende faciliteter for stofbrugerne på Sundholm skaber usikre forhold for alle i området. For at komme i mål med stofindtagelsesrummet og rent faktisk løse problemerne, er det altafgørende med løbende kommunikation mellem alle parter. Derfor inviterer lokaludvalget naboer og eksperter til dialogmøde …

24 usynlige helte i Amager Vest

6. januar 2020

Mød nogle af de frivillige ildsjæle i Amager Vest Lokaludvalg, der arbejder for at gøre vores bydel endnu bedre. I løbet af december kunne man på vores Facebook og Instagram møde 24 af de mere end 60 medlemmer og suppleanter, de usynlige helte, der udgør Amager Vest Lokaludvalg. Her kunne du læse om, hvad de …

Støttebrev: gentænk genhusningen af elever i Amager Vest

18. december 2019

Amager Vest Lokaludvalg havde besøg af bekymrede forældre og skolebestyrelsesrepræsentanter fra Ørestad, hvis børn bliver meget påvirket af de genhusningsplaner, der er i forbindelse med det kommende skolebyggeri i Ørestad. Lokaludvalget har skrevet et støttebrev, der er sendt til både Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget, med en opfordring til at gentænke genhusningsplanerne og involvere lokale …

Høring om miljøkonsekvenserne for Vejlandskvarteret

11. december 2019

Inden man beslutter sig for at påbegynde byggeriet af Vejlandskvarteret, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport – VVM – der skal belyse miljøkonsekvenserne af byggeriet. Indtil d. 20. december er det muligt at give input til, hvilke miljøkonsekvenser man ønsker belyst på Københavns Kommunes høringsportal Blivhørt.kk.dk. Vejlandskvarteret skal huse 2000 boliger, en 4-sporet skole, daginstitution, detailhandel, …

Kærkomne ændringer til Kommuneplan2019

10. december 2019

Flere end 1650 borgere, foreninger, virksomheder og lokaludvalg sendte inputs, kritik og idéer til Københavns Kommuneplan 2019, der var i høring i efteråret. De mange høringssvar har medført 169 forslag til ændringer i den endelige kommuneplan. Siden foråret har Amager Vest Lokaludvalg kørt kampagnen ’mal byen grøn, med fokus på byudvikling og bynatur. Det resulterede …