Englandsparken: Ja tak, til åbenhed og frugttræer

30. juni 2019

Udkast til udviklingsplanen for Englandsparken har været i høring hos parkbrugerrådet. Fristen for at give høringssvar var den d.28. juni. I marts 2019 blev der afholdt et borgerinddragelsestræf, hvor ca. 20 personer deltog. Udviklingsplanen sætter rammerne for parkens mulige, fremtidige udvikling i overensstemmelse medfredningen, men der er ingen garanti for, at alle tiltag bliver udført, da der …

Bedre cykelforhold i Amager Vest

28. juni 2019

Vi har brug for bedre cykelforhold i Amager Vest. Derfor har lokaludvalget sat fokus på udvalgte steder i bydelen, hvor cykelinfrastrukturen er særlig dårlig i Ørestad Syd, ved Svend Aukens Plads og Krydsning over Artillerivej v. Axel Heidesgade. Målet er, at politikerne i Københavns Kommune prioriterer det i de kommende forhandlinger om budgettet for 2020 i …

Bierne summer og blomsterne er gratis

27. juni 2019

Det summer i byskoven på Amager, hvor man netop har opgjort andelen af biarter i skoven langs Selinevej, Kalvebod fælled. Særligt positivt er det, at de fire sjældne arter: tornbi, plettet panserbi, tagrørsmaskebi og ærtehvepsebi er blandt byskovens beboere. De blev observeret i forbindelse med en kortlægning af bibestanden i byskoven. Her kan du Læse …

Høring – Kultur- og fritidspolitik

27. juni 2019

De helt centrale begreber i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er fællesskaber, faciliteter og synergier, idræt og bevægelse, børn og unge samt kultur. Mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen er politikken en forventningsafstemning om, hvilken vej kultur- og fritidsområdet i København skal udvikle sig. Kultur- og Fritidspolitikken er i høring indtil 1. september 2019. …

Høring – Ny biblioteksplan

27. juni 2019

Biblioteksplanen skitserer Københavns Bibliotekers fælles mission og kerneydelser. Det vil sige det, som bibliotekerne er sat i verden for. Derudover gennemgås de områder, som bibliotekerne har valgt at fokusere på. Under hvert fokusområde beskrives konkrete indsatser. Desuden skildres en række greb i form af metoder og tilgange, som benyttes for at realisere indsatserne. De fire …

Borgermøde – ny skole på Hannemanns Allé

24. juni 2019

Der skal bygges en ny skole i Ørestad Syd på Hannemanns Allé. Kom til borgermøde ons 26. juni kl.18.30-21.00 på Ørestad Skole, og hør om de foreløbige byggeplaner for området og visionerne for den nye 4-sporet skole. Skolen skal indeholde en idrætshal, skolefritidsordning, klub og svømmehal. Derudover planlægger By og Havn etableringen af ungdomsboliger, ældre …

Et grønnere Amager – Kigkurren

4. juni 2019

I samarbejde med borgerne på Islands Brygge har lokaludvalget besluttet at fokusere på begrønning af Kigkurren. Derfor inviterer vi til pop up park på Kigkurren, Islands Brygge fredag d.14. juni kl.14-18, hvor du kan komme forbi og give dine ideer til, hvordan Kigkurren kan blive grønnere. Skal parkeringspladserne omdannes til grønne oaser? Skal vi have høje …