Bydelsplan 2017 – 2020

28. juni 2016
Amager Vest – bydelen med det grønne hjerte: Bydelsplan 2017 – 2020 er nu godkendt af Borgerrepræsentationen. Her kan du læse om de lokale indsatser for udviklingen af Amager Vest, som lokaludvalget, efter inddragelse af borgerne, har valgt at fokusere på.
ELLER FÅ ET KORT OVERBLIK HER…
 • Fortætning – lad bydelen vokse uden om naturen:
  Ex. Ørestad 2.0: byg over banegraven og motorvejen syd for Ørestad station, så de to bydele
  Ørestad City og Ørestad Syd bindes sammen. Ex. Byg blandede boliger på det gamle kaserneområde ved Statens Serum Institut
 • Flere kultur- og fritidsmuligheder:
  Ex. et sportsegnet gulv til Ørestad Streethal og flere bemandede fritidsfaciliteter til Amager og mere brugerindflydelse.
 • Drejebog for bedre naboskab:
  En opskrift på, hvordan man i fællesskab kan få sit kvarter mere levende og åbent på tværs af boligformer og boligforeninger.
 • Kunst på Amagerbrogade:
  Ex. søge fondsmidler til kunst på Amagerbrogade i samarbejde med kuratorer, kunstnere og lokale borgere og forretningsdrivende – og med Amager Øst Lokaludvalg.
 • Prioritere by- og butiksliv:
  Ex. et farmers marked på Sundbyvester Plads med lokalt producerede fødevarer og omdanne metrostationsområderne til bylivszoner
 • Begrønne og aktivere bydelens havne, kanaler og søer:
  Ex. langs kajen fra Nokken i syd til Havnebadet Islands Brygge i nord.•En familievenlig stiforbindelse på tværs af Sundby og Urbanplanen.
 • Flere anvendelige grønne byrum:
  Ex. give Englandsparken et løft med nye anvendelsesmuligheder i form af bybier, byhaver og mere variation i beplantningen.
 • Solvang Bibliotek som kulturelt samlingspunkt:
  Gør biblioteket og udearealet foran biblioteket til et naturligt mødested for beboerne i lokalområdet
 • Busforbindelser på tværs:
  Busbetjening på Islands Brygge, der tilgodeser nye som gamle beboere, og omlæg bus A4 til Femøren Station
 • Bevar Amager Fælled som den er!
 • Prioritere Sundholm:
  En byudviklingsplan for området og et stofindtagelsesrum på Sundholm.
 • Sikre trafikale overgange bl.a. på Amagerbrogade.
 • Bidrage til aktive og åbne skoler:
  Ex. dialog med skoleledelse, forældre og lærerkræfter om samarbejde mellem lokalsamfund og skolen og økonomisk støtte til samarbejde mellem de frivillige kræfter i lokalsamfundet og skolerne.
 • Sikre tilstrækkelig skolekapacitet
TAK TIL ALLE JER
Bydelsplanen er blevet til takket være stort engagement fra flere tusinde borgere, som ved deltagelse i vores bydelsplanarbejdsgrupper, arrangementer, ved vores stande eller gennem vores digitale borgerpanel har fortalt os, hvad de elsker ved vores bydel og hvad der ville gøre den endnubedre at bo i.
BYDELSPLAN 2013-2016
Amager Vest lavede vi en bydelsplan i 2011 og 2013. Bydelsplanen fra 2013 indeholder 14 forslag til konkrete projekter og tiltag, som Amager Vest lokaludvalg har arbejdet på at gennemføre siden hen. Størstedelen af projekterne og tiltagene er blevet gennemført enten direkte, i en anderledes form eller resulteret nye projekter og aktiviteter. Andre har af forskellige grunde ikke kunnet gennemføres.
Her kan du læse, hvad der kom ud af de projekter og tiltag, som blev besluttet ved Bydelsplan 2013