Bliv suppleant i Amager Vest Lokaludvalg

Amager Vest Lokaludvalg søger nye suppleanter, der kan hjælpe os med at påvirke bydelens udvikling og sørge for, at endnu flere bliver hørt i det lokalpolitiske arbejde. Men hvad er et lokaludvalg? Hvad laver vi? Hvad er opgaverne som suppleant? Og hvordan kan du melde dig til valget? Det kan du få svar på her.
Amager Vest er en af de hurtigst voksende bydele i København. Amager Vest Lokaludvalgs mål er, at udviklingen giver plads til både mennesker og natur og skaber de bedste rammer for børneliv, kulturliv, dyreliv, erhvervsliv, og ikke mindst giver plads til et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest.
BLIV SUPPLEANT
Er du vild med byudvikling eller nørder du børnehavenormeringer i din fritid? Kunne du godt tænke dig bredere cykelstier eller at Amager Vest bliver den sundeste bydel i København? Skal der være et fodgængervenligt handelsstrøg, som kan booste det lokale erhvervsliv eller skal vi have flere opholdssteder til unge?
Amager Vest Lokaludvalg søger 10 nye suppleanter, der vil tage del i vores arbejde med og for bydelen.
Valgmødet holdes
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 18.00-19.00* på Sundholm 8, 2300 København S 
Som deltager på mødet kan du selv stille op til valg som suppleant til lokaludvalget eller du kan sende en person med en fuldmagt fra dig. Find alle dokumenterne herunder og tilmeld dig valget inden mandag d. 20. april kl. 12.
Invitation til Suppleringsvalg
Tilmeldingsblanket til Suppleringsvalg
Fuldmagt til Suppleringsvalg
Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet på 21513935 eller info@avlu.dk hvis du har uddybende spørgsmål.
Hvad laver en suppleant?
Som suppleant skal du kunne træde til, hvis dét medlem, du er suppleant for, er forhindret i at komme til et lokaludvalgsmøde, men vi håber du også vil tage del i arbejdsgrupper og projekter i lokaludvalget. Der er i alt 10 ledige suppleantpladser på valg i lokaludvalget, fem 1.suppleantpladser og fem 2.suppleantpladser.
Vi håber, at du som suppleant har tid og lyst til at deltage aktivt i lokaludvalgets projekter. På den måde sikrer vi, at så mange forskellige mennesker som muligt er med til at påvirke bydelens udvikling.
Hvem kan stille op?
Alle foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke i Amager Vest kan stille op som suppleant. Deltageren skal være fyldt 18 år, og repræsentere foreningen, men behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, medlem af foreningen eller bo i bydelen.
Læs mere om Amager Vest Lokaludvalg og hvordan du kan tage del i arbejdet og være med til at skabe de bedst mulige rammer for vores bydel herunder.
HVAD ER ET LOKALUDVALG?
Et lokaludvalg består af i alt 23 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Københavns Kommune har 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled mellem københavnerne og politikerne i hver deres bydel og sikrer dialog og inddragelse.
Sekretariatet
Hvert lokaludvalg har et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administrativt arbejde, laver projektarbejde og arrangerer møder. Sekretariatet for Amager Vest Lokaludvalg har kontor i Foreningshuset Sundholm 8, 2300 København S.
Kort om Amager Vest Lokaludvalg
Lokaludvalgets medlemmer i Amager Vest har en gennemsnitsalder på ca. 49 år. Vores yngste medlem er 27 mens vores ældste medlem er 79. Vi er lige nu 22 medlemmer. 8 er repræsentanter fra de politiske partier i borgerrepræsentationen, mens 14 er fra foreninger i bydelen. 6 er kvinder og 16 er mænd.
Alle vores medlemmer og suppleanter bor spredt ud over hele bydelen, fra Nokken til Villahaverne, fra Amagerbro til Amager Fælled. Medlemmerne er lige så broget sammensat som bydelen
Læs mere om nogle af vores medlemmer i vores ‘Lokaludvalgskalender’ fra december 2019.
Følg også med i vores arbejde på Facebook og Instagram
HVAD LAVER ET LOKALUDVALG?
Medlemmer og suppleanter i lokaludvalget kan igangsætte projekter eller arrangere aktiviteter, der gør noget godt for bydelen; I Amager Vest Lokaludvalg har vi både arbejdet for sikrere cykelstier, bæredygtig byudvikling, flere grønne og sociale frirum, bevaring af bynaturen, bedre busnet, mm.
Samtidig støtter vi lokale foreninger og lokalt forankrende projekter med midler fra Bydelspuljen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Vi støtter projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen.
Arbejdsgrupper
I Amager Vest Lokaludvalg har vi nedsat fire arbejdsgrupper: ‘Kultur og fritid’, ‘Børn og unge’, arbejdsgruppen for ‘Social, omsorg, sundhed, integration og erhverv’ og arbejdsgruppen for ‘Fysisk planlægning og miljø’.
Tilsammen dækker de sociale, kulturelle, fysiske og miljømæssige temaer og problemstillinger i bydelen. Alle, der bor i bydelen eller er interesserede i lokale forhold, kan deltage i arbejdsgrupperne, sammen med medlemmer og suppleanter, både hvis man vil diskutere en konkret sag eller engagere i gruppen over længere tid.
Læs mere om arbejdsgrupperne
Faste opgaver
Derudover har alle lokaludvalg i København en række specifikke opgaver, de er ansvarlige for; Høringssvar, Bydelsplaner, Miljøopgaven og Bydelspuljen.
Lokaludvalget er forpligtet til at afgive høringssvar til sager af særlig betydning for bydelen. Du kan se alle offentlige høringer for København på Blivhørt.dk
Omtrent hvert fjerde år udarbejder lokaludvalgene Bydelsplanen, som beskriver lokaludvalgets visioner for bydelens fremtid og indeholder konkrete idéer til lokaludvalgets, forvaltningernes og politikernes arbejde med Københavns udvikling.
Miljøopgaven har lokaludvalget i Amager Vest valgt at lade Miljøpunkt Amager tage sig af.
Bydelspuljen er en pulje penge, som alle kan søge til projekter i og for bydelen. Sådan søger du Bydelspuljen
VÆR MED
Du kender bydelen bedst. Selvom du ikke har tid eller mulighed for at være med i lokaludvalget som suppleant, vil vi gerne høre din mening, viden og idéer, så vi sammen kan gøre vores bydel endnu bedre. Vi inviterer jævnligt til debatter og workshops, men du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har idéer eller spørgsmål til vores bydel og lokaludvalget.
På vores hjemmeside, Facebook, i lokalaviser mm. oplyser og informerer vi, når der sker noget, der har indflydelse på lokale beboeres liv og hverdag.
For at nå så mange som muligt har vi et digitalt borgerpanel. Her sender vi jævnligt en mail med spørgsmål om byen og bydelens udvikling. Alle over 15 år i Amager Vest kan være med.
Læs mere og tilmeld dig til borgerpanelet
*Vi forbeholder os retten til at udskyde valget, alt efter status på COVID-19 i slutningen af april.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>