Benzintankens fremtid skal i høring

Amager Vest Lokaludvalg efterlyser lys, luft og grønne områder i høringssvaret til lokalplansforslaget Kornblomstvej II, hvor den gamle Benzintank rives ned, for at give plads til boliger, serviceerhverv og et beboerhus.
Teknik- og miljøudvalget har sendt en lokalplan i høring, der muliggør ny bebyggelse langs Sundholmsvej og Kornblomstvej. Den gamle benzintank skal rives ned for at give plads til boliger og serviceerhverv.
Bevaringsværdige bygnigner og beboerhus
Forslaget til lokalplanen sikrer samtidig tre bevaringsværdige bygninger på Sundholmsvej, der vidner om industrihistorien. Derudover indeholder lokalplansforslaget opførelsen af et beboerhus i Kornblomstparken på ca. 450 m² til VIBO’s beboere. I stueetagen skal der indrettes lokaler til den Bemandede Legeplads, som skal anlægges i Kornblomstparken.
Lys og luft til kommende beboere og brugere
Lokaludvalget har sit høringssvar bl.a. givet udtryk for en bekymring for bebyggelsens tæthed. Efterlader byggeriets gårdmiljø nok lys, luft og grønt til de kommende beboere?
Den ny bebyggelse opføres nemlig som huludfyldning efter Kommuneplan 2015. Dét betyder, at kommuneplanens maksimale bebyggelsesprocent kan overskrides og friarealprocenten fraviges, hvis man vurderer, at kvarteret samlet set bliver tilfredsstillende.
Der er frist for høringssvar d.6. november. Du kan læse lokalplansforslaget og indsende dit høringssvar på https://blivhoert.kk.dk/hoering/kornblomstvej-ii-lokalplanforslag

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>