Arbejdsgrupper

22. december 2015
Arbejdsgrupper
I Amager Vest Lokaludvalg har vi nedsat fire arbejdsgrupper: Kultur og fritid’, ‘Børn og unge’, arbejdsgruppen for ‘Social, omsorg, sundhed, integration og erhverv’ og arbejdsgruppen for ‘Fysisk planlægning og miljø’.
Arbejdsgrupperne mødes en gang om måneden og tilsammen dækker de sociale, kulturelle, fysiske og miljømæssige temaer og problemstillinger i bydelen.
Alle, der bor i bydelen eller er interesserede i lokale forhold, kan deltage i arbejdsgrupperne, sammen med medlemmer og suppleanter; både hvis man vil diskutere en konkret sag eller engagere i gruppen over længere tid.
FYSISK PLANLÆGNING og MILJØ
Arbejdsgruppen “Fysisk Planlægning” arbejder for en bæredygtig byudvikling for både mennesker og miljø. Arbejdsgruppen behandler forslag til lokalplaner for byudvikling og byggerier, arbejder med trafik og infrastruktur, bynatur og biodiversitet, samt miljøpolitik og andre politiske forslag, der påvirker bydelens fysiske miljø.
Møderne afholdes den første onsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 København S
Tovholder: Erhardt Franzen – erhardt@avlu.dk
https://www.avlu.dk/wp-content/uploads/2021/09/Dagsorden-september-2021.pdf

KULTUR OG FRITID
Arbejdsgruppen “Kultur og Fritid” arbejder med forslag til kulturprojekter og behandler de mange ansøgninger, der søger penge hos lokaludvalgets Bydelspulje til arrangementer og aktiviteter i bydelen.   Arbejdsgruppen tager samtidig stilling til høringer vedr. musik, kunst og fritid i Amager Vest og deltager ofte i lokale kulturarrangementer.
Møderne afholdes som regel den første onsdag eller torsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 København S.
Tovholder: Uffe Meulengracht – Uffe@avlu.dk
Se seneste dagsorden her
SOCIALE, OMSORG, SUNDHED, INTEGRATION og ERHVERV
Arbejdsgruppen behandler høringer og puljeansøgninger om alt fra dagtilbud og servicebusser til plejeinstitutioner og ungdomsklubber, samt sundhedsspørgsmål. Ambitionen er at gøre Amager Vest til en mangfoldig bydel med plads til alle, uanset alder, køn, handicap og etnicitet.
Møderne afholdes som regel den første torsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 København S
Tovholder: Lasse Vogel –  Lasse@avlu.dk
Se seneste dagsorden her
BØRN, UNGE, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
Arbejdsgruppens formål er at skabe de bedste rammer fog muligheder for de mange børn og unge i bydelen. Det er både de sociale rammer i form af fritidstilbud og aktiviteter for børn og unge, samt de fysiske, som institutioner, børnehaver, skoler og fritidsklubber. Gruppen behandler emner, der har betydning for børn og unge i Amager Vest og vurderer ansøgninger til bydelspuljen.
Møderne afholdes den første tirsdag i måneden, som regel på Sundholmsvej 8, 2300 Kbh S
Tovholder: Kresten Thomsen – kresten@avlu.dk
Se seneste dagsorden her