Åbent brev til Rådhuset: ”Små udearealer virker stressende på vores børn”

Københavns Kommune bygger alt for store institutioner på alt for små grunde og vi er bekymrede for vores børns trivsel. Sammen med flere andre lokaludvalg og interesseorganisationer i København opfordrer vi politikerne på Københavns Rådhus om at finde mere plads til udearealer i de fremtidige skoleprojekter.  
Sammen med flere andre lokaludvalg og interesseorganisationer i København opfordrer vi i et åbent brev byens beslutningstagere om at finde mere plads til de mange kommende skoler i byen. Flere steder i byen ser vi eksempler på, at de nybyggede skoler og udvidelsen af de eksisterende efterlader meget lidt plads til de udearealer, der først og fremmest skal bruges i pauserne, men også i undervisningsøjemed – og som spiller en essentiel rolle i børns faglige og sociale udvikling.
Selvom alle (nybyggede) skoler i København umiddelbart lever op til de formelle krav og retningslinjer for uderummenes størrelse og funktion, stiller de høje byggeprocenter urimelige krav til arkitekter og designere, der skal indtænke skolens profil, nationale krav og retningslinjer fra funktionsprogrammer.
På trods af de kreative løsninger og nye ord vi ser i lokalplansforslag og arkitektoplæg (‘vertikal leg’ og ‘taglegepladser’), er vi bekymrede for, hvilke konsekvenser, de begrænsede udearealer kan have på vores børns faglige og sociale udvikling samt trivsel.
Hvis skolerne i København skal være med til at (ud)danne børn, der er glade, aktive, kreative og nysgerrige, håber vi, at der kan findes mere plads til udearealer, der er vores børn værdige.
Medunderskrivere: Amager Vest Lokaludvalg, Vanløse Lokaludvalg, Østerbro Lokaludvalg, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Nørrebro lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Skole og Forældre København, Københavns lærerforening
Læs vores brev til politikerne
Store skoler på små grunde – eksempler i København
Arena Kvarterets Skole, Hannemanns Allé (planlagt færdig i 2023): Skolen er en firesporet skole med Svømmehal til 1200 elever på alle klassetrin. Mere end halvdelen af skolens samlede udeareal (3.100m2) placeres på bygningens tage, mens de resterende 2.800m2 er på terræn, rundt om skolen.
Nordøstamager Skole, Holmbladsgade (Planlagt færdig i 2022); Tresporet skole med idrætshal for ca. 840 elever. Byggeprocenten er på 150%. Da skoleejendommen har en størrelse på 6.699 m2, kan der således bygges 10.498,5 m2 bebyggelse på grunden.
Ørestad Skole, Ørestads Boulevard (færdig 2012): tre spor fra 0. kl. – 9. klasse, svarende til op til 750 børn. Udearealer i form af tagterrasser, gårdrum og boldbure langs kanalen, samt ’krattet’ – et grønt område, der bliver brugt til både undervisning og leg.
Skolen i Sydhavnen: Skal have en udbygning til udskolingselever på grunden overfor, og der bliver ikke plads til en skolegård I stedet må eleverne nøjes med en indendørs aula som deres skolegård.
Ny Islands Brygge Skole, Artillerivej 126 (Færdig 2020):. Udskoling for 6.,7.,8., og 9. klasses elever (ca. 784 udskolingselever). Bebyggelsen har et etageareal på knap 10.000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 195 og fylder næsten hele grunden. Alt udeareal, til både undervisning og pauser, er placeret på tagfladerne (ca. 4000m2).
Kalvebod Fælled Skole, Else Alfelts Vej (Færdig 2018): Integreret skole til tre spor fra 0. til 9. klasse, Med personale og op til 28 børn i hver klasse kommer skolen dermed til at have op til 1000 daglige brugere. Skolens areal er på 11.560 kvm og en tagterrasse på 970 kvm. Grundens areal er på ca. 12.700 kvm. De har dog til gengæld gode tilstødende arealer som børnene vedblivende kan benytte.
Christianshavns Skole, Prinsessegade-Bådsmandsstræde-Voldboligerne-Sankt Annæ Gade: Det nye anneks inde i gården, efterlader meget lidt plads til udearealer.
Brønshøj Skole, Klintholmvej 5 (udbygning færdig 2019): Firesporet skole fra 0.-9. klasse med 926 elever (primo 2021). Skolebygning fra 1923 på ca. 6.500 m2 samt tilbygning på 5.300 m2 fra 2019 i 2 etager. I forbindelse med udbygningen blev den eksisterende skolegård nedlagt, og der blev etableret en ny skolegård på taget af tilbygningen.”
Her har vi tidligere haft fokus på problemet med store institutioner på små grunde:
Den kommende skole på Hannemanns Allé
Vi spurgte forældre og en fagekspert om betydningen af friarealer for vores børns faglige og sociale udvikling og trivsel.
Den kommende daginstitution i Ørestad Syd
Daginstitutionen bliver op til 2.900 m2 og skal huse ca. 274 børn, samt 50-60 personale.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>