24 usynlige helte i Amager Vest

Mød nogle af de frivillige ildsjæle i Amager Vest Lokaludvalg, der arbejder for at gøre vores bydel endnu bedre.
I løbet af december kunne man på vores Facebook og Instagram møde 24 af de mere end 60 medlemmer og suppleanter, de usynlige helte, der udgør Amager Vest Lokaludvalg. Her kunne du læse om, hvad de brænder for, hvorfor de er med og hvad de synes, der er særligt ved vores bydel.
Men bare fordi du ikke er på de sociale medier, skal du ikke snydes for at kunne læse om ildsjælene i lokaludvalget, der arbejder for at gøre vores bydel endnu bedre. Her er de 24 små interviews samlet i ét dokument.
Lokaludvalgskalender 2019
Kort om lokaludvalgene
Et lokaludvalg består af i alt 23 frivillige medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 14 aktive i foreninger i bydelen, og 9 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Hvert medlem har 1-2 suppleanter, der træder til, hvis medlemmerne er forhindrede og ellers kan deltage i lokaludvalgsarbejdet som de selv ønsker.
Københavns Kommune har 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne i deres respektive bydele.
Amager Vest Lokaludvalg har 4 arbejdsgrupper: ‘Kultur og fritid’, ‘Børn og unge’, arbejdsgruppen for ‘Social, omsorg, sundhed, integration og erhverv’, samt arbejdsgruppen for ‘Fysisk planlægning og miljø’. Tilsammen dækker de sociale, kulturelle, fysiske og miljømæssige temaer og problemstillinger i bydelen.
Arbejdsgrupperne mødes én gang om måneden og arbejder for at forbedre forholdene i byen. Alle, der bor i bydelen eller er interesserede i lokale forhold, kan deltage i arbejdsgrupperne, sammen med medlemmer og suppleanter fra lokaludvalget.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>