Høring: Handlingsplan for vejstøj

På kortene kan du se på hvilke veje i Amager Vest, der er mest trafikstøj. Det støre grønne felt i midten er Amager Fælled, mens de blå-lilla streger er Øresundsmotorvejen på Kalvebod Fælled.
Vejtrafik er et miljøproblem, men støjen fra trafikken udgør samtidig en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for den. Politikerne på Københavns Rådhus har bedt om en handlingsplan, der fokuserer på, at mindre benzin- og dieseltrafik skal være løsningen.
Onsdag d. 1. maj er der frist for at indsende dit høringssvar til ’Handlingsplanen for vejstøj’. Handlingsplanen skal komme med løsninger til, hvordan vi kan mindske støj fra vejtrafik i hovedstaden, da vejtrafik både er et miljøproblem og samtidig udgør en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for støjen.
Det er politikerne i Borgerrepræsentationen, der har givet forvaltningen til opgave at tage udgangspunkt i at mindske benzin- og dieseltrafik for at komme støjen til livs.
Nogle af de konkrete forslag i forvaltningens handlingsplan er derfor
  • at forhøje parkeringstaksterne
  • lave betalingsveje
  • skær­pe kravene til bilers miljøcertificeringer i Københavns miljøzone
  • støjsvag vareleve­ring
  • større prioritering af plads på vejene til grønne transportformer
Læs hele handlingsplanen og indsend til høringssvar inden onsdag d. 1. maj på blivhørt.dk
Selvom borgerrepræsentationen vælger at vedtage handlingsplanen, er der ikke krav om at kommunen skal gennemføre indsatserne. Planens ind­satser sættes kun i værk, hvis der tildeles midler i kommende budgetaftaler eller andre budgetmæssige beslutninger.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>