Spørgsmål og svar om et stofindtagelsesrum på Sundholm

Der er mange argumenter mod et stofindtagelsesrum på Sundholm, men de viser sig ofte at bygge på misforståelser og fejlagtige informationer. Derfor har Amager Vest Lokaludvalg lavet en liste over ofte stillede spørgsmål og fået hjælp af eksperter og videnspersoner til at svare oplysende og informerende.

Hvem ejer din vej?

Det kan virke uoverskueligt at være grundejer på en privat fællesvej, hvor der er en række forpligtelser, man er nødt til at overholde. Derfor har Amager Vest Lokaludvalg m.fl. opdateret en vejledning fra 2015 til grundejere med private fællesveje i Københavns Kommune.

Dialog om stofindtagelsesrum på Sundholm

Amager Vest Lokaludvalg har arbejdet for et stofindtagelsesrum i flere år. For at komme i mål med stofindtagelsesrummet er det altafgørende med løbende kommunikation mellem alle parter. Derfor inviterer lokaludvalget Læs mere her

24 usynlige helte i Amager Vest

Mød nogle af de frivillige ildsjæle i Amager Vest Lokaludvalg, der arbejder for at gøre vores bydel endnu bedre: I løbet af december kunne man på vores Facebook og Instagram møde 24 af de mere end 60 medlemmer og suppleanter, de usynlige helte, der udgør Amager Vest Lokaludvalg.

Støttebrev: gentænk genhusningen af elever i Amager Vest

Lokaludvalget har skrevet et støttebrev, der er sendt til både Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget, med en opfordring til at gentænke genhusningsplanerne af elever i Amager Vest og involvere lokale borgere, foreninger og lokaludvalget i den videre proces.