Hvem ejer din vej?

Det kan virke uoverskueligt at være grundejer på en privat fællesvej, hvor der er en række forpligtelser, man er nødt til at overholde. Derfor har Amager Vest Lokaludvalg m.fl. opdateret en vejledning fra 2015 til grundejere med private fællesveje i Københavns Kommune.

Dialog om stofindtagelsesrum på Sundholm

Amager Vest Lokaludvalg har arbejdet for et stofindtagelsesrum i flere år. For at komme i mål med stofindtagelsesrummet er det altafgørende med løbende kommunikation mellem alle parter. Derfor inviterer lokaludvalget Læs mere her

24 usynlige helte i Amager Vest

Mød nogle af de frivillige ildsjæle i Amager Vest Lokaludvalg, der arbejder for at gøre vores bydel endnu bedre: I løbet af december kunne man på vores Facebook og Instagram møde 24 af de mere end 60 medlemmer og suppleanter, de usynlige helte, der udgør Amager Vest Lokaludvalg.

Støttebrev: gentænk genhusningen af elever i Amager Vest

Lokaludvalget har skrevet et støttebrev, der er sendt til både Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget, med en opfordring til at gentænke genhusningsplanerne af elever i Amager Vest og involvere lokale borgere, foreninger og lokaludvalget i den videre proces.

Høring om miljøkonsekvenserne for Vejlandskvarteret

Inden man beslutter sig for at påbegynde byggeriet af Vejlandskvarteret, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport – VVM – der skal belyse miljøkonsekvenserne af byggeriet. Indtil d. 20. december er det muligt at give input til, hvilke miljøkonsekvenser man ønsker belyst på Københavns Kommunes høringsportal Blivhørt.kk.dk.