Info-møde: Ombygning af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer lokale og interesserede til informationsmøde om Sikre Skoleveje og ombygning af krydset Axel Heides Gade/Artillerivej, Islands Brygge.

Høring – Ny biblioteksplan

Den nuværende biblioteksstrategi udløber ved udgangen af 2019. Derfor er et forslag til en ny biblioteksplan nu i høring. Frist for høringssvar er den 30. august.

Høring – Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitikken 2016-2019 udløber ved udgangen af 2019. Et forslag til ny politik for perioden 2020-2023 er nu i høring. Fristen for høringssvar er d. 1. september.

Lokaludvalgets anbefaling til politikerne

Lokaludvalget opfordrer politikeren at prioritere dette i budgetforhandlingerne: Etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm, bedre cykelinfrastruktur og skolevej Ørestad og Amagerbro, renovering af 2. sal Foreningshuset Sundholm, udarbejdelse af grøn helhedsplan Kigkurren, bevarelse af Kirsebæralleen på Islands Brygge, og drift af de Røde Skur.

Englandsparken: Ja tak, til åbenhed og frugttræer

Englandsparken - også kendt som Sundbyvesterparken - er fredet. Fredningens formål er at bevare arealet som rekreativt grønt område og park, samt at sikre borgernes ret til at bruge området. Et udkast til udviklingsplanen for parken har været i høring.