Sommer i Amager Vest

Vi lukker ned for sommeren fra fredag d. 2. juli, men er tilbage mandag d. 2. august, hvor vi igen svarer på mail og telefon. Du er i mellemtiden velkommen til at sende ansøgninger til Bydelspuljen og kontakte os på mail, men kan ikke forvente svar.

Store planer for Sundby Idrætspark

Amager Vest Lokaludvalg og Områdefornyelsen Sundby afholder i løbet af efteråret og vinteren 2021-2022 en række møder og workshops for brugere af og naboer til Sundby Idrætspark. Den indsamlede erfaring, viden og ønsker skal bruges til en forundersøgelse af udviklingen af Sundby Idrætspark.

Hvordan står det til med parkering på Amager?

Københavns Kommune vil undersøge mulighederne for at udvide parkeringszonerne i byen. Amager Vest Lokaludvalg vil derfor høre om dine erfaringer med parkeringen i dit område. 

Resultater fra Miljøpunkt Amagers luftforureningsprojekt

I februar lod vi Miljøpunkt Amager låne vores Borgerpanel til at undersøge, hvordan man kan indrette indbydende byrum, der skærmer mod luftforurening. Nu kan vi se resultaterne fra undersøgelsen, der skal bruges til at udvikle to testbyrum i Amager Vest.

Bedre cykelforhold på Brydes Allé

Københavns Kommune planlægger et cykelprojekt på Brydes Allé. Der skal laves flere cykelbaner, flere vejbump og plantes træer, og flere parkeringspladser bliver nedlagt, så alléen bliver sikker og føles tryg for de bløde trafikanter.