Budget 2022 – opbakning til lokaludvalgets indsats

I år blev det en bred budgetaftale mellem alle partier undtagen Konservative. Amager Vest fik bevilget midler til en del af de projekter, som lokaludvalget har arbejdet for.

Pres på parkeringspladser

Presset på parkeringspladser omkring Brydes Allé bliver større og større og antallet af udefrakommende bilister er nu højere end antallet af hjemmehørende køretøjer både dag og aften. Forvaltningen foreslår derfor en udvidelse af betalingszonen til disse områder.

Hvordan påvirker en ny Ringvej byen?

Hvilken betydning vil en ny ringvej have for København? Amager Vest Lokaludvalg frygter øget trafikbelastning og støj- og luftforureningen fra Øresundsmotorvejen. Derfor er vi gået sammen med Bispebjerg og Østerbro Lokaludvalg om en konference om Østlig Ringvej med faglige indlæg og politiske debatter om trafik, infrastruktur og byudvikling. 

Bred politisk opbakning til et grønt byrum på Bryggen

Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalråd har fået mulighed for at leje den gamle Hestedroschegrund på Kigkurren de næste tre år og skabe et indbydende byrum for afslapning og aktiviteter. På sigt skal Kigkurren på Islands Brygge blive en grøn korridor og mødested for bydelens beboere og besøgende.

Sommer i Amager Vest

Vi lukker ned for sommeren fra fredag d. 2. juli, men er tilbage mandag d. 2. august, hvor vi igen svarer på mail og telefon. Du er i mellemtiden velkommen til at sende ansøgninger til Bydelspuljen og kontakte os på mail, men kan ikke forvente svar.