Jul på Sundholm

Sundholms gamle maskinhal blev juleaften omdannet til julestue for Amagers mest udsatte borgere. Hjemløseorganisationen SAND Hovedstaden, Amager Frivilligcenter og BHG44 stod for at arrangere, organisere, koordinere og kokkerere. Amager Vest Lokaludvalg støttede arrangementet med midler fra Bydelspuljen.

Handelsstrøg i Ørestad Syd

Amager Vest Lokaludvalg støtter borgerne i Beboernetværk i Ørestad Syd, der ønsker butikker, restauranter og andet udadvendt erhverv i det kommende byggeri af almene boliger på nordsiden af Asger Jorns Allé.

Flere eller færre altaner?

Kommunen har lavet et forslag til nye retningslinjer for altaner for hele København. De nye retningslinjer tager udgangspunkt i hensyn til kulturarv, friarealer og dagslys. Hvis retningslinjerne vedtages, vil det betyde mindre og betydeligt færre altaner, især mod gaden på ældre bygninger. 

Tryghed og liv i Englandsparken

Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen med Områdefornyelsen Sundby om at udvikle Englandsparken til en tryg og lys park, så Amager vest får flere kvalitetsrige grønne områder tæt på vores hjem og hverdag.

Vejlands Kvarter – Kritisk og konstruktivt høringssvar

Amager Vest Lokaludvalg vil bevare Amager Fælled. I arbejdet med høringen om Vejlands Kvarter er lokaludvalget derfor gået kritisk, men også konstruktivt til værks og kommer med forslag til løsninger på de mange problemer, der er i planerne for områdets udvikling.