Online borgermøde om Lynetteholm

Der mangler dialog og borgerinddragelse i forbindelse med Lynetteholm, den kunstige ø, der er planlagt ud for Københavns østkyst. Derfor er vi gået sammen med TV 2 Lorry og fire andre lokaludvalg om et online borgermøde om Lynetteholm. 

Underskriftsindsamling: folkeafstemning om byggeri på Fælleden

Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening i København opfordrer til, at der skal være en folkeafstemning om byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen. 

Digitalt borgermøde: Daginstitution på vej i Ørestad Syd

Amager Vest Lokaludvalg inviterer til digitalt borgermøde om forslaget om en ny daginstitution i Ørestad Syd. På borgermødet vil der være fokus på trafik, parkering, støj, samt institutionens organisering og indretning ude som inde.

2020 i Amager Vest Lokaludvalg

2020 er året, vi kommer til at huske for alle de ting, vi ikke kunne. Men i Amager Vest Lokaludvalg er vi imponerede over, hvad der kan lade sig gøre på trods af restriktioner for forsamlinger og retningslinjer for afstand. Læs mere om 2020 i Amager Vest Lokaludvalg.

Jul på Sundholm

Sundholms gamle maskinhal blev juleaften omdannet til julestue for Amagers mest udsatte borgere. Hjemløseorganisationen SAND Hovedstaden, Amager Frivilligcenter og BHG44 stod for at arrangere, organisere, koordinere og kokkerere. Amager Vest Lokaludvalg støttede arrangementet med midler fra Bydelspuljen.