Bedre cykelforhold på Brydes Allé

Københavns Kommune planlægger et cykelprojekt på Brydes Allé. Der skal laves flere cykelbaner, flere vejbump og plantes træer, og flere parkeringspladser bliver nedlagt, så alléen bliver sikker og føles tryg for de bløde trafikanter.

Åbent brev til Rådhuset: ”Små udearealer virker stressende på vores børn”

Københavns Kommune bygger alt for store institutioner på alt for små grunde og vi er bekymrede for vores børns trivsel. Sammen med flere andre lokaludvalg og interesseorganisationer i København opfordrer vi politikerne på Københavns Rådhus om at finde mere plads til udearealer i de fremtidige skoleprojekter.  

Online borgermøde om Lynetteholm

Der mangler dialog og borgerinddragelse i forbindelse med Lynetteholm, den kunstige ø, der er planlagt ud for Københavns østkyst. Derfor er vi gået sammen med TV 2 Lorry og fire andre lokaludvalg om et online borgermøde om Lynetteholm. 

Underskriftsindsamling: folkeafstemning om byggeri på Fælleden

Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening i København opfordrer til, at der skal være en folkeafstemning om byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen. 

Digitalt borgermøde: Daginstitution på vej i Ørestad Syd

Amager Vest Lokaludvalg inviterer til digitalt borgermøde om forslaget om en ny daginstitution i Ørestad Syd. På borgermødet vil der være fokus på trafik, parkering, støj, samt institutionens organisering og indretning ude som inde.