Vækst, butiksdød eller byliv? – Borgermøde d. 11. december

Kom til borgermøde og fortæl kommunen, om større butikker medfører vækst, butiksdød eller påvirker bylivet. Hør mere fra Københavns Kommunes Center for Byudvikling, Per Nyborg fra Institut for Centerplanlægning og Arne C. Nielsen fra Urban Power.

Københavns Kommune er ved at udarbejde planer for nye regler for detailhandel og for større butikker i kommunen. I Amager Vest vil det kunne påvirke Amagerbrogade og de nye bebyggede områder på Islands Brygge og i Ørestad.

Det er vigtigt, at borgere og erhvervsdrivende kommer og fortæller kommunen om deres behov i forhold til planerne om større butikker. Hvis der ikke er balance imellem forskellige behov, kan det få konsekvenser for hverdagen i København, for bylivet, for butiksejernes levebrød og for Københavns vækst og konkurrenceevne.

Se invitationen her.
Og læs mere på Facebook her.

Hvad er argumenterne for eller imod flere større butikker
Argument imod: Flere større butikker gør det svært for små butikker at overleve, så de må dreje nøglen om.
Argument for: Hvis der ikke er grobund for små butikker, er det fordi folk hellere vil have store butikker.

Argument imod: Byer med hyggelige handelsgader, som ofte har mindre specialbutikker, tiltrækker handlende, turister, tilflyttere og arbejdskraft. Det giver et kreativt miljø og medfører innovation og vækst.
Argument for: Hvis kommunen ikke følger mulighederne for større butikker, kan det blive svært at konkurrere i Øresundsregionen og med andre kommuner, som planlægger for større butikker.

Argument imod: Med større butikker som store supermarkeder følger mindre varieret liv i gaderne. Det bliver en mere uinteressant by med færre muligheder for interaktion, indtryk og menneskelig skala.
Argument for: Større butikker skaber kortere transportafstande ved indkøb og større tilgængelighed for cyklende, gående og kollektiv transport. Det er nemmere for gangbesværede og handicappede.

Der ligger ikke et færdigt forslag til planen, og det er derfor nemmest at prøve at påvirke planerne nu. Det er den nye planlov, som giver Københavns Kommune mulighed for at indføre planer for flere større butikker i hele kommunen.

Kommentarer

8 svar til “Vækst, butiksdød eller byliv? – Borgermøde d. 11. december”

Det er vigtigt at tage bestik af at klima udfordringen kræver at vi forbruger MINDRE.
Den mest effektive måde er ved at etablere IT systemer til al handel suppleret med “Show-rooms” hvor kunderne kan besigtige forskellige konkurrenters produkter og vejledt af ansatte, som aflønnes af kommunen og dermed kan give uvildig rådgivning.
Udbringning kan ske med cykelbud i de fleste tilfælde til lokale opsamlings steder, som også fungerer som mødesteder for lokale beboere.
Denne model forhindrer fejlkøb og sparer dermed klimaet for en mængde unødig CO2 udledning.

Efter vedtagelsen af Tillæg nr 2 til Lokalplan 410 Artillerivej Syd er min umiddelbare holdning, at store butikker ville udgøre det endelige dødstød for et område, der engang skulle have været et spændende nyt område i byen. Som I selv nævner i jeres argumenter for og imod, så vil stor butikker skabe et uinteressant miljø, mens små butikker skaber hyggelige gader. Derfor er mit håb som beboer i området, at der vil komme flere små hyggelige butikker, cafeer og restauranter til at supplere de få, der allerede ligger her (Emmerys, Scarpetta, Wabiwabi, Irma, m.fl.).

Jeg savner at både regeringen, regionsrådet og kommunerne, såvel som det lokale udvalg, tænker over livet i større blokke og boligområder.

Det er trist at gå rundt i et nybyggeri, hvor der måske lige kunne snige sig en Netto ind.

I bør tænke over at ved ombygning og nybyggeri, bør det være et krav at der er plads til de mindre forretninger.

Med det i minde, er der også problemer for de mindre forretninger mht. husleje.
Det er vitterlig svært for en lille forretning at kunne håndtere en husleje på 1 million eller mere om året, dette på trods af at blokkene er flere etager høje og derved bør samlet kunne indbringe de fornødne kroner til leje af grunden.

Etaten bør sætte ind og sikre at det er billigere i grundskat for mindre erhvervsdrivende, sålænge det ikke er en kæde, en franchise eller supermarked.

Hej Palle

Super at du deltager i debatten.

Til borgermødet d. 11. december 2017 fortalte administrerende direktør Per Nyborg fra Institut for Centerplanlægning om udfordringer og nye former for handlen. Arkitekt og partner Arne Cermak Nielsen fra arkitektfirmaet Urban Power havde også forskellige bud på, hvordan man kan udvikle detailhandlen i forhold til byliv. Derfor kan jeg anbefale dig at komme til borgermøder og fortælle om dine idéer og deltage i debatten med kommune, handelsliv mv. Derudover kan du skrive din mening og komme med gode idéer til kommunen, når du ser et interessant forslag til nye planer og regler på deres hjemmeside “Blivhoert.dk”.

Du kan se Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar på vores hjemmeside her:
http://avlu.demo.supertusch.com/wp-content/uploads/2017/12/H%C3%B8ringssvar-intern-h%C3%B8ring-vedr.-kommuneplantill%C3%A6g-for-detailhandel-butiksst%C3%B8rrelser.pdf

Du må have en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
Anne Sofie fra Amager Vest Lokaludvalgssekretariat

Hej Susanne

Tak fordi du deltager aktivt i debatten. Jeg håber også, at du har skrevet et høringssvar til kommunen på Blivhoert.dk. Fristen var d. 17. december.

Lokaludvalget havde netop arrangeret borgermødet også med fokus på byliv ved små butikker.
Eksperten på byliv arkitekt Arne Cermak Nielsen fra arkitektvirksomheden Urban Power holdt oplæg om det og kom med løsningsforslag.
Jeg kan kun opfordre dig til at komme til borgermøder, hvor du finder emnerne relevante, så du kan fortælle kommunen din holdning.

Du kan læse Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar på vores hjemmeside her:
http://avlu.demo.supertusch.com/wp-content/uploads/2017/12/H%C3%B8ringssvar-intern-h%C3%B8ring-vedr.-kommuneplantill%C3%A6g-for-detailhandel-butiksst%C3%B8rrelser.pdf

Du må have en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
Anne Sofie fra Amager Vest Lokaludvalgssekretariat

Hej Olrik

Tak fordi du deltager aktivt i debatten. Som jeg lige har skrevet til Susanne Rasmussen, så håber jeg, at du også har skrevet et høringssvar til kommunen på Blivhoert.dk inden fristen d. 17. december.

Lokaludvalget havde netop arrangeret borgermødet også med fokus på byliv ved små butikker.
Eksperten på byliv arkitekt Arne Cermak Nielsen fra arkitektvirksomheden Urban Power holdt oplæg om det og kom med løsningsforslag.
Jeg kan kun opfordre dig til at komme til borgermøder, hvor du finder emnerne relevante, så du kan fortælle kommunen din holdning.

Du kan læse Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar på vores hjemmeside her:
http://avlu.demo.supertusch.com/wp-content/uploads/2017/12/H%C3%B8ringssvar-intern-h%C3%B8ring-vedr.-kommuneplantill%C3%A6g-for-detailhandel-butiksst%C3%B8rrelser.pdf

Også du må have en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
Anne Sofie fra Amager Vest Lokaludvalgssekretariat

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>