Sådan søger du

22. december 2015
HVEM KAN SØGE?

Enhver borger, gruppe, forening, virksomhed eller institution kan søge støtte fra Bydelspuljen. Projekter og aktiviteter skal som udgangspunkt finde sted i bydelen Amager Vest – se kort her, eller nedenfor

stort-amager-vest

HVAD SKAL DU SENDE?

I andre bydele anvendes et elektronisk ansøgningsskema (AMES). Det gør vi ikke her i Amager Vest. Vi  har i stedet brug for 3 dokumenter:

• Et ansøgningsskema, som du downloader nederst på denne side. Ansøgningsskemaet indeholder en vejledning til projektbeskrivelse og budget. Læg også mærke til samtykkeerklæringen.

• En projektbeskrivelse på MAX 2 sider, hvor du kort forklarer projektets formål, indhold, program og målgruppe. Forhold dig til vores støttekriterier og vis, hvordan dit projekt lever op til dem.

• Et budget med forventede indtægter og udgifter samt finansieringsplan.

HVORDAN?

Send din ansøgning til info@avlu.dk.

HVORNÅR?

Sørg for at overholde vores ansøgningsfrister, og husk at dit projekt skal finde sted EFTER, lokaludvalget har behandlet ansøgningen.

Download ansøgningsskema inkl. vejledning som Word-fil.

Hvilke betingelser skal du opfylde? Se vores krav.