Mødeplan

22. december 2015

Amager Vest Lokaludvalg holder møde en gang om måneden, undtagen i juli.

HVOR?

Sundholmsvej 8, 2300 København S.

HVORNÅR?

Vi starter kl. 18.30. Datoerne finder du nederst på denne side og i kalenderen.

HVAD ER PÅ DAGSORDENEN?

Vi behandler ansøgninger til Bydelspuljen, drøfter høringer og tager stilling til sager, der vedrører Amager Vest. I referaterne kan du se, hvad vi har besluttet på tidligere møder.

KIG FORBI!

Du er velkommen til at deltage i lokaludvalgsmøderne. Den første halve time sætter vi af til, at du kan stille spørgsmål og komme med forslag.
Meld din ankomst på info@avlu.dk eller til sekretariatsleder Sofie Astrid Jensen på tlf: 21 51 39 35.

ARBEJDSGRUPPER

Lokaludvalget har pt. 4 faste arbejdsgrupper, som mødes en gang om måneden og tager stilling til emner, som skal behandles på følgende lokaludvalgsmøde – som regel 2 uger senere. Alle kan deltage, så bare mød op! Både hvis du vil diskutere en konkret sag eller engagere dig fast i en gruppes arbejde. Se mere her.

LOKALUDVALGSMØDER I 2017

Den 24. januar
Den 21. februar
Den 21. marts
Den 18. april
Den 23. maj
Den 20. juni
Den 29. august
Den 19. september
Den 24. oktober
Den 28. november
Den 19. december