Mødeplan

22. december 2015

Amager Vest Lokaludvalg holder møde en gang om måneden, undtagen i juli.

HVOR?

Sundholmsvej 8, 2300 København S.

HVORNÅR?

Vi starter kl. 18.30. Datoerne finder du nederst på denne side og i kalenderen.

HVAD ER PÅ DAGSORDENEN?

Vi behandler ansøgninger til Bydelspuljen, drøfter høringer og tager stilling til sager, der vedrører Amager Vest. I referaterne kan du se, hvad vi har besluttet på tidligere møder.

KIG FORBI!

Du er velkommen til at deltage i lokaludvalgsmøderne. Den første halve time sætter vi af til, at du kan stille spørgsmål og komme med forslag.
Meld din ankomst på info@avlu.dk eller til sekretariatsleder Sofie Astrid Jensen på tlf: 21 51 39 35.

ARBEJDSGRUPPER

Lokaludvalget har pt. 4 faste arbejdsgrupper, som mødes en gang om måneden og tager stilling til emner, som skal behandles på følgende lokaludvalgsmøde – som regel 2 uger senere. Alle kan deltage, så bare mød op! Både hvis du vil diskutere en konkret sag eller engagere dig fast i en gruppes arbejde. Se mere her.

LOKALUDVALGSMØDER I 2018

Den 30. januar
Den 19. februar VALG TIL DET NYE LOKALUDVALG
Den 22. marts BORGERREPRÆSENTATIONEN GODKENDER DET NYE LOKALUDVALG
Den 3. april KONSTITUERING af det nye lokaludvalg

Den 24. april 1.MØDE I DET NYE LOKALUDVALG
Den 22. maj
Den 19. juni
Den 28. august
Den 18. september
Den 23. oktober
Den 20. november
Den 11. december