Lokaludvalgets ønskeliste til kommunens uforbrugte midler

Lokaludvalget har sendt sin ønskeliste til de penge, som Københavns Kommune ikke fik brugt i 2016. Sportsgulv til Ørestad, lokaler til foreningsliv, skolekapacitetsproblemer og parkourbane er nogen af forslagene – læs om dem alle her.

Løs de akutte skolekapacitetsproblemer
Et af de emner der står øverst på lokaludvalgets ønskeliste er penge til at løse de akutte skolekapacitetsproblemere, der er i Amager Vest. Vi anbefaler, at der afsættes midler til at sikre ordentlige rammer for de skolebørn, som mangler ordentlig skoleforhold i Amager Vest. Den øgede befolkningstilvækst i Amager Vest øger konstant presset på bydelens skoler, og selv om to skoler allerede er på tegnebordet og en på vej, er bydelens skolebørn allerede nu under akut pres. Amager Vest Lokaludvalg foreslår, at man prioriterer overførselsmidlerne til at finde midlertidige løsninger på de akutte skole-kapacitetsproblemer i bydelen.

Sportsgulv til Ørestad Streethal
Et andet ønske er, at der afsættes midler til etablering af et egentlig sportsgulv i Streethallen i Ørestad i stedet for det nuværende betongulv. Det nuværende betongulv er belastende for især børnenes fødder og knæ. Lokaludvalget og Ørestad Idrætsforening har gennem længere tid advokeret for et nyt gulv. Foreningen har modtaget et tilbud på et gulv som koster ca. 300.000 kr. eks. moms og som kan holde i 20-25 år.

Lokaler til foreningsliv
Lokaler til foreningslivet i foreningshuset Sundholm 8 er et andet væsentligt forslag. Foreningshuset Sundholm 8 er hjemsted for flere frivillige foreninger i Amager Vest. 2. Sal er p.t. uudnyttet og Amager Vest Lokaludvalg vil gerne støtte, at der prioriteres midler til istandsættelse, således at der kan skabes flere foreningspladser og mødelokaler og dermed mulighed for flere frivillige foreningers virke fra huset.

I vedhæftede dokument kan du læse om alle forslagene.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>