Lokaludvalgsmøde – 1. møde i nyt LU

Tid:
Sted: Sundholmsvej 8

Kommentarer

3 svar til “Lokaludvalgsmøde – 1. møde i nyt LU”

1. Vi ønsker, at AVLU forholder sig til vores forslag til trafiksikker afvikling kryds Hallandsgade/Ny Amagerbrogade, som er repræsenteret for jer tidligere af Gadelauget via et arkitekttegnet forslag/tegning

samt at

2. At AVLU kommer med en udmelding om støtte til en Trafiksikker afvikling op til krydset Hallandsgade /Ny Amagerbrogade, da Københavns kommune IKKE har taget højde for at mere end 500 underskrifter fra lokale beboere og pendlere, der alle udtrykte opbakning til ovennævnte forslag, hvor a) ensretning for biler, b)en hævet overflade, c) ordentlig cykelparkering samt d) en general sikker passage til ældre og skolebørn via en udvidet hævet flade, skulle prioriteres ifølge borgerinitiativet Gadelaget og lokale borgere.

Det bemærkes, at vi har spurgt både billister, cyklister og gående og alle var enige om HALLANDSGADES ulogiske , smalle passage ikke længere er holdbar – det er for farligt – og cyklister kører i perioder oppe på fortovet.

3. Hallandsgade bliver knudepunkt(er det allerede) med udbygning af Amagercenteret samt Ny fast Batteri- bydelen med end 10000,- beboere, hvilket kræver at den nedslidte gade bliver ensrettet samt på sigt for bump, der logisk forlænger Norgesgade/Kongedybet, der allerede har bump.

4. Vi bemærker også, at både AVLU og AØLU har Hallandsgade´s særlige bugtede vejforløb/nedslidte/utrygge fortovsforløb som prioritet i deres LOKALPLAN(markeret med rødt) , som vigtig forbindelseslinje.

5. Derfor ønsker vi at få foretræde d 24 april 18 og endnu engang forklare, hvorfor vi ønsker opbakning fra AVLU.

På vegen af gadelauget (Hallandsgade, Sverigsgade, Kongedybet og Norgesgade)
Ser vi frem til at mødes med jer.
Mvh. Jacob Bjørklund

1. Vi ønsker, at AVLU forholder sig til vores forslag til trafiksikker afvikling kryds Hallandsgade/Ny Amagerbrogade, som er repræsenteret for jer tidligere af Gadelauget via et arkitekttegnet forslag/tegning

samt at

2. At AVLU kommer med en udmelding om støtte til en Trafiksikker afvikling op til krydset Hallandsgade /Ny Amagerbrogade, da Københavns kommune IKKE har taget højde for at mere end 500 underskrifter fra lokale beboere og pendlere, der alle udtrykte opbakning til ovennævnte forslag, hvor a) ensretning for biler, b)en hævet overflade, c) ordentlig cykelparkering samt d) en general sikker passage til ældre og skolebørn via en udvidet hævet flade, skulle prioriteres ifølge borgerinitiativet Gadelaget og lokale borgere.

Det bemærkes, at vi har spurgt både billister, cyklister og gående og alle var enige om HALLANDSGADES ulogiske , smalle passage ikke længere er holdbar – det er for farligt – og cyklister kører i perioder oppe på fortovet.

3. Hallandsgade bliver knudepunkt(er det allerede) med udbygning af Amagercenteret samt Ny fast Batteri- bydelen med end 10000,- beboere, hvilket kræver at den nedslidte gade bliver ensrettet samt på sigt for bump, der logisk forlænger Norgesgade/Kongedybet, der allerede har bump.

4. Vi bemærker også, at både AVLU og AØLU har Hallandsgade´s særlige bugtede vejforløb/nedslidte/utrygge fortovsforløb som prioritet i deres LOKALPLAN(markeret med rødt) , som vigtig forbindelseslinje.

5. Derfor ønsker vi at få foretræde d 24 april 18 og endnu engang forklare, hvorfor vi ønsker opbakning fra AVLU.

På vegen af gadelauget (Hallandsgade, Sverigsgade, Kongedybet og Norgesgade)
Ser vi frem til at mødes med jer.
Mvh. Jacob Bjørklund

Ang. Sikker trafikkryds Hallandsgade/Ny Amagerbrogade, hvor 5000 borgere støtter Gadelaugets forslag.

Nedenstående er den tekst borgere har skrevet under på ved Gadelaugets underskriftindsamling:
Amagerbro, Hallandsgade d 29/8-2017

Undertegnede giver hermed min fulde opbakning til Gadelauget´s forslag for ”SIKKER SKOLEVEJE” i krydset Hallandsgade/Amagerbrogade i form af det medsendte arkitekttegnede forslag, hvor en hævet flade; bredere fortov til passage; samt integreret cykelparkering, som minimum skal beskytte barnevognsbrugere, skolebørn, ældre og borgere med fx fysiske handikap fra at bevæge sig UD PÅ VEJEN ved passage.
Det foreslåede kryds fra Københavns kommune via ”NY AMAGERBROGADE”, finder jeg uansvarligt og farligt for børn. Samtidig bemærkes det, at fortovet er alt for smalt og har et kraftig hældning i forvejen. Det er et utidssvarende fortov, især når der bliver brugt mange penge på NY Amagerbrogade.
Jeg støtter samtidig i fællesskab med Gadelauget, at Hallandsgade bliver ensrettet for billister, men med dispensation til, at cyklister kan passere i begge retninger, da Hallandsgade er et knudepunkt for cyklister mellem Ørestad/Islands Brygge/Vesterbro/Amager Standpark/Amagercentret.
Jeg synes det pt. er en meget usikker løsning for skolebørn, men også cyklister, at det stadig er tilladt, at komme i høj fart fra Holmbladsgade, med den ekstra usikkerhed, at Hallandsgade ”knækker”(du kan ikke se om der kommer modkørende i bil), hvorfor den smalle gade skaber farlige situationer, da der IKKE er plads til to modkørende i bil samt cyklister og skolebørn op til det smalle kryds.
GADEN ER FOR SMAL TIL BILER BEGGE VEJE, og vi frygter en ulykke, da vejvrede efterhånden er hverdag på gaden.
Med min underskrift, der skal betragtes som mit bidrag til SIKKER SKOLEVJE, prøver jeg samtidig at råbe politikerne op for en bæredygtig løsning, da det nye Kvarter FASTE BATTERI skal rumme 10000nye borgere, og en hurtig gennemfartsvej, mener vi ikke er løsningen fremover. Vi er et BOLIGKVARTER.
Tværtimod. Vi håber i forlængelse af Norgesgade/Kongedybet, at man på Hallandsgade kan lave to vejbump, som man jo allerede har gjort i Norgesgade, hvor det tilsammen med den hævede flade i kryds Hallandsgade/Amagerbrogade, kan fredeliggøre gaden/ skabe en mere ”Sikker Skolevej”.
Min underskrift er at betragte som mit bidrag til KK” BLIV HOERT”, og I velkommen til at kontakte mig

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>