Hvem fortjener et skulderklap i år?

Amager Vest Lokaludvalg uddeler igen i år ’Skulderklap’ prisen. I år modtager vinderen 50.000 kr. Prisen skal tildeles en modtager, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere, og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle.

Kandidaten kan både være en person, forening, organisation eller en offentlig/privat virksomhed, som har sit virke og gjort en forskel i Amager Vest. De 50.000 kr. går til at drive det gode arbejde videre.

I 2016 vandt Ruth Lerche fra Børnekulturpiloterne med begrundelsen om, at Ruth Lerche har formået at ”TRÆKKE STIER” på tværs af de to ”bydele” Ørestad og Urbanplanen så der skabes venskaber mellem børn og unge fra vidt forskellige samfundslag og kulturer. Ruth er en ildsjæl, som år efter år trækker nye idéer op af lommerne, og med sin begejstring, og sit utrættelige gå-på mod har formået, både at få investorer til at støtte projekterne, og at overføre sin begejstring til de børn og unge og øvrige deltagere i de mange projekter som det er blevet til i årenes løb.

 Tidligere års vinder af SKULDERKLAPPET

2010 Aktivitetscenteret på Sundholm
2011 Ørestad Avis og Bybi
2012 Skovhjælperne v.
2013 Bryggebladet
2014 Barnets Blå Hus
2015 Winni Nielsen, Gullfoss
2016 Ruth Lerche, Børnekulturpiloterne.

Det er lokaludvalget, som på sit møde d.19. december 2017 beslutter, hvem der skal modtage prisen. Alle borgere kan komme med forslag til, hvem der skal have et 50.000 kr´s skulderklap.

 Hvordan indstiller jeg kandidater?

Du kan komme med dit forslag til, hvem der skal have skulderklappet. Fristen for at indstille kandidater er mandag den 20.november 2017 kl.12.00

Skriv hvem og giv en begrundelse for, hvorfor og send det til info@avlu.dk

For yderligere information kontakt Sofie Astrid Jensen på fi9j@okf.kk.dk eller på 2151 3935

Kommentarer

32 svar til “Hvem fortjener et skulderklap i år?”

Hej
Jeg vil gerne indstille Amager Fælleds Venner til Årets Skulderklap. De har gjort og fortsatt gør et framragende arbejde for at få belyst problematikken om at bygge på Amager Fælled. De har flere og flere til at indse at det kan slet ikke betale sig at bygge der, og det vil være et stort tab for biodiversiteten og København, og ikke mindst har Amager Fælled problematikken blevet et tema i valgkampen. Det er et meget vigtig og godt stykke arbejde de har lavet.

Mvh Julie Keller

Hej.

Jeg vil gerne indstille Amager Fælleds Venner til prisen.
Den støtteforening har samlet Amagers borgere for at forhindre Amagers natur fra ødelæggelse, til alle Amagerkaneres glæde.

Hilsen Carina Wahl

Jeg vil godt indstille Næstehjælperne Amager.
De har knoklet for at få deres Cafe op at køre. Skaffet lokaler, interiør og tøj,mad mm. som de, der er uheldigt stillet efter kontanthjælpsreformen, kan komme og modtage.
Lige nu er de i gang med at arrangere julebazar – hvor overskuddet skal hjælpe disse mennesker lidt mere elskindet gennem julemåneden.
Cafeen byder på sammenhold og hjertevarme. Her kan man modtage og give hjælp. Her mødes man af ligesindede, og af folk, der vil en det godt. Folk der kan forholde sig til ens situation.
Jeg synes, Næstehjælperne skal modtage et kæmpe Skulderklap, så de kan fortsætte deres fantastisk gode arbejde, og måske endda tage det videre til det næste niveau.
Jeg krydser fingre 🙂

Hermed vil jeg gerne indstille Amager Fælleds Venner. Gruppen gør en meget ihærdig og formidabel indsats for at bevare den uerstattelige natur på Fælleden, et særdeles værdifuldt fristed for københavnerne.
Mvh. Anni Nielsen

Amager Fælleds Venner. For et utrætteligt arbejde til forsvar for et vigtigt lokalt rekreativt arbejde, som er til glæde for Amagers befolkning. Og for at vise at der ikke behøver at være en modsætning mellem naturens, miljøets, og klimaets behov på den ene side, og beboernes behov på den anden.

Amager Fælleds Venner for deres utrættelige arbejde for at bevare natur, biodiversitet og hele fælleden til gavn for alle os københavnere. Vi værdsætter at kunne bruge naturen så tæt på København.

Amager fælleds venner arbejder utrætteligt på at bevare hele Københavns grønneste lunge…som ikke kun er en lunge, men en lomme af biodiversitet som ikke bør underkendes, blot fordi den klemt inde mellem motorvej og metro og desuden er blevet groft svigtet af uvisionære politikere for 22 år siden.
I processen for at redde strandengen, har fælledvennerne skabt en enorm samhørighed mellem mennesker som tror på det gode, det grønne og på en fremtid, hvor vi stadig har plads til at trække vejret og prioritere områder, hvor man kan få ro i de travle hoveder.

Jeg indstiller Amager Fælled venner ,for det kæmpe arbejde der er blevet gjort, for at undgå bebyggelse på strandengen.

Jeg vil gerne indstille Amager Fælleds Venner til skulderklapprisen.
Amager Fælleds Venner som er en meget forskelligartet sammensat gruppe, som har fundet ud af at arbejde sammen om bevarelse af et af de sidste grønne åndehuller i hovedstaden – med udgangspunkt i strandengen som en del af helheden.
Bevarelsen af strandengen er i særdeleshed vigtig grundet dens biodiversitet, og Amager Fælled i al almindelighed vigtig for at Amagerkanere, Københavnere og andre interesserede får lidt tid til natur og åndehuller for at bymennesket kan klare at være bymenneske i de resterende timer af tiden.

Amager Fælleds venner for deres utrættelige kamp for bevarelsen af truede arter

Amager Fælleds Venner for deres store arbejde for at redde Amager Fælled fra bebyggelse og for at beskytte et enestående naturområde med værdifuld og unik flora og fauna

Amager Fælleds Venner har i den grad fortjent et skulderklap. Sagen har aktiveret personer på kryds og tværs fra hele bydelen og lidt til i arbejdet for at bevare vores alle sammens Amager Fælled.

Amager Fælleds Venner fortjener virkelig den “skulderklap”!!
For deres utrættelige arbejde for et meget vigtigt lokalt arbejde, for at bevare natur, biodiversitet og hele fælleden til gavn og glæde for alle på Amager.
Og for at vise at der ikke behøver at være en modsætning mellem naturens, miljøets, og klimaets behov på den ene side, og beboernes behov på den anden.

Jeg vil gerne indstille Amager Fælleds Venner til et STORT skulderklap.
Deres ihærdige arbejde, for at bevare et stykke unikt natur i København.

Amager Fælleds Venner for deres store arbejde for at bevare strandengen som et naturområde med stor biodiversitet.

Ørestad Idrætsforening – for deres store frivillige arbejde med at tilbyde idræt på højt niveau til områdets børn og unge.

Der er mange indlæg til fordel for amagerfælleds venner, men jeg håber man tænker sig om inden man giver et 50K skulderklap til hærværksmænd.

Der er mange indlæg til fordel for amagerfælleds venner, men jeg håber man tænker sig om inden man giver et 50K skulderklap til hærværksmænd.

Amager Fælleds Venner! For deres kæmpe store indsats til fordel for bevarelsen af den bygge-truede strandeng på fælleden. Og for hele vejen igennem at have fremført deres budskaber sobert og fagligt velfunderet, og for at have formået at mobilisere “helt almindelige mennesker” i interessen for at bevare naturværdier/biodiversitet. Det er sgu godt gået.

Hvis der er nogen, som har bidraget til at skabe netværk i mellem borgerne, så er det AFV, Amager Fælleds Venner helt klart! Gruppen har kunnet samle forskellige borgere på tværs af alder og politisk standpunkt – sammen bliver vi stærke i beskyttelse af naturen. Overvældende flot arbejde!

Højskolerådet ved Daghøjskolen på Peder Lykke Centeret indstiller hermed den studerende Marc Pedersen, boende på Bikuben Kollegiet, Amagerfælledvej 50, 2300 København S, telefon: 60 15 32 28.
Vi indstiller Marc for hans strålende initiativ med at møde nye personer på tværs af generationer. Marc og andre kollegianere inviterer seniorer fra Amager til at komme på kollegiet og spise et dejligt måltid mad for bare kr.25,00 pr. gang. Flere af kollegianerne kommer fra provinsen, og de savner ofte deres familier, især mor og far men også tanter og onkler. Ved at invitere til fælles madlavning og fælles spisning opnår de unge mennesker kontakter til nogle ældre personer, som lidt erstatning for savnet af forældre og familie.
Vi i Højskolerådet synes, at dette fantastiske initiativ fortjener et skulderklap eller en del af det.
For Højskolerådet / Bjørn Paulsen.

Jeg indstiller hermed Rideskolen på Islands Brygge – under ledelse af Marianne Pedersen til prisen “Årets skulderklap”
I en tid hvor børn og unge mister de små, nære, gode steder til fordel for klyngeinstitutioner, er Rideskolen på Islands Brygge et unikt åndehul med plads til alle. Der er børn der bare elsker heste, børn der har brug for at komme lidt væk fra belastede hjem, børn med diagnoser, der endelig finder sin plads i fødekæden og så alle de andre der bare gerne vil i galop.
Marianne har gennem mange år vist, at det børn og unge har brug for fra voksne, er tid, nærvær, kærlighed – og noget at lave. Der er ALTID brug for et par ekstra hænder til at feje eller muge ud. Rideskolen er ikke et sted man går i hvide bukser og lyse støvler. Som Marianne selv siger. “Heste spøger ikke om diagnoser – og hvis du er ked af det, kan du fortælle dem alt”. Uden hendes kyndige – og til tider hårde – ledelse ville stedet ikke have overlevet. Og hun skaber et fuldstændig unikt netværk for ikke bare Bryggen – men hele Københavns – hesteglade børn og unge. For de kommer fra hele bydelen – og ikke kun som enkeltpersoner. Der har været aftaler med flere fritidshjem om faste ridetimer. Med andre ord – det er et sted åbent for alle – med plads til alle.
Det er i øvrigt et af de steder man kan gå til ridning uden at det koster en bondegård. På private rideskoler er prisen helt vildt høj. SÅ – hun fortjener i den grad et skulderklap. ( og et knus. Og en buket blomster)

Jeg vil gerne indstille Marianne Pedersen fra Rideklubben Ridevenner.
Marianne har gennem mange, mange år gjort et utroligt stykke arbejde for børn og unge i den lokale rideklub. Udsatte og sårbare, ovenpå og ligefremme, tykke og tynde, alvorlige og glade; alle slags børn og unge blir mødt med et kram og i øjenhøjde. Børn og unge der udvikler sig, hjælper hinanden og lærer at gøre og være en forskel.
Selv midt i hårde år, hvor rideklubben har kæmpet for sin overlevelse, har Marianne holdt fast. Holdt fast i ungerne, i klubben og i hele stedets ånd.
Et varmt sted i vores lokalområde som vi skal passe på. Tak, Marianne!

Hvis der er et menneske og en klub der fortjener et skulderklap i år, er det Marianne Pedersen og ridevenner på Artillerivej. De har knoklet og hængt i, i mere end 2 år, for at bevare Rideskolen. De har holdt modet oppe hos børnene i kampen for og om rideskolen. Marianne er en ildsjæl, der favner alle ungerne og holder skruen i vandet, på en af Københavns mest unikke og vidunderlig åndehuller.
Jeg håber heldet tilsmiler Marianne Pedersen.

Det skal Marianne som er leder ud på rideklubben i ridevenner på Islands brygge, for hendes fantastiske arbejde med børn og unge, De har virkelig gået en svær tid igennem de har virkelig gået en svær tid igennem, med hovedet højt og ingen sure minder. Det er bare skal Marianne for rideklubben ridevenner have denne pris.

Jeg vil gerne indstille Marianne Pedersen som er leder i fritidsklubben Ridevenner på IslandsBrygge. Hun er et fantastisk menneske, som gør en kæmpe indsats for børn og unge, og det har hun gjort i mange år. Hun favner alle – også børn som måske har det svært i skolen eller derhjemme. Hendes varme og humør er så unikt.
De sidste par år har været hårde ved Rideklubben, som har været lukningstruet, og har kæmpet en hård kamp for at få lov til at overleve, men hun har været der med sin enorme støtte og gode vilje. Og med sit store hjerte.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>