Lokaludvalgets høringssvar

22. december 2015

Skal vi have flere grønne områder? Nye cykelstier eller bedre affaldssortering? Hvordan fremmer vi integrationen? Hvordan udvikler vi Ørestad? Hvordan bekæmper vi støjen fra trafikken? Og …?

BYDELENS STEMME

Amager Vest Lokaludvalg bliver hørt i sager, der handler om vores bydel. Vi drøfter de forskellige forslag fra Københavns Kommune og sender svar tilbage med konstruktiv kritik og nye idéer. På den måde kan borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger.

HVAD MENER DU?

Som talerør for Amager Vest ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at tage dig og bydelens andre beboere med på råd. Derfor arrangerer vi debatter, informationsmøder og andre events, hvor du kan komme til orde og fortælle, hvordan aktuelle problematikker og temaer ser ud fra din vinkel.

BLIV HØRT og FÅ INDFLYDELSE

Hold øje med kommende arrangementer i vores kalender og tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret. Du kan også give din mening til kende på Københavns Kommunes høringsportal ‘Bliv Hørt’. Her finder du både kommunens aktuelle og afsluttede høringer: www.blivhoert.kk.dk       
Se mere på kommunens hjemmeside Få indflydelse Her kan du blive hørt, læse om kommunens annonceringer eller melde dig ind i borgerpanelet. Du kan også finde info om, hvordan du kan kontakte dine politikere, følge med i hvad der sker i kommunen eller være med til at påvirke dit lokalområde og skabe din by.

HØRINGSSVAR I 2018 FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG:

Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008”

Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Handleplan for vejstøj 2018-2023”

Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Lovliggørelse af indgreb i beskyttet natur på Kalvebod Fælled”

Høringssvar ifm. offentlig høring vedr. “Udkast til Regulativer for affald 2018”

Høringssvar ifm. supplerende høring vedr. forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 309-1 “Ørestad City Nord” med kommuneplantillæg

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan “Ny Islands Brygge Skole”

Høringssvar vedr. Ny badezone Islands Brygge

Høringssvar vedr. nyt lokalt busnet 2018

Berigtigelse ifm. “Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 309 “Ørestad city Nord” med kommuneplantillæg

Høringssvar i forbindelse med høring vedr. forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 309-1 “Ørestad City Nord” med kommuneplantillæg

Høringssvar vedr. Ressource og Affaldsplan 2019-2024

HØRINGSSVAR I 2017 FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG:

Høringssvar vedr. kommuneplantillæg for detailhandel, butiksstørrelser

Høringssvar vedr. Tingvej 4-8

Høringssvar vedr. Urbanplanen Syd med kommuneplantillæg

Høringssvar vedr. skybrudsprojektpakke 2019

Høringssvar vedr.  navn til ny cykel- og gangbro Lille Langebro

Høringssvar vedr. lokalplansforslag 301 Ørestad Nord

Høringssvar vedr. tillæg 2 til lokalplan 410-1 “Artillerivej Syd”

Høringssvar til forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2008

Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg for almene boliger i serviceerhvervsområder

Høringssvar vedr. tilgængelighedsruter i Amager Vest

Høringssvar vedr. nyt regulativ for husholdningsaffald

Høringssvar vedr. ideer og forslag til VVM for Amager Fælled Kvarter

Høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter

Høringssvar vedr. restaurations- og nattelivsplan

Høringsvar vedr. tillæg til lokalplan Snorresgade

 

 

 

 

Se vores høringssvar fra 2009, 20102011, 20122013, 2014, 2015, 2016.