Høringer og høringssvar

22. december 2015

Skal vi have flere grønne områder? Nye cykelstier eller bedre affaldssortering? Hvordan fremmer vi integrationen? Hvordan udvikler vi Ørestad? Hvordan bekæmper vi støjen fra trafikken? Og …?

BYDELENS STEMME

Amager Vest Lokaludvalg bliver hørt i sager, der handler om vores bydel. Vi drøfter de forskellige forslag fra Københavns Kommune og sender svar tilbage med konstruktiv kritik og nye idéer. På den måde kan borgerrepræsentationen tage lokale interesser med i overvejelserne, når de træffer vigtige beslutninger.

HVAD MENER DU?

Som talerør for Amager Vest ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at tage dig og bydelens andre beboere med på råd. Derfor arrangerer vi debatter, informationsmøder og andre events, hvor du kan komme til orde og fortælle, hvordan aktuelle problematikker og temaer ser ud fra din vinkel.

BLIV HØRT

Hold øje med kommende arrangementer i vores kalender og tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret. Du kan også give din mening til kende på Københavns Kommunes høringsportal ‘Bliv Hørt’. Her finder du både kommunens aktuelle og afsluttede høringer: www.blivhoert.kk.dk

HØRINGSSVAR I 2017 FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG:
Høringssvar vedr. tillæg 2 til lokalplan 410-1 “Artillerivej Syd”

Høringssvar til forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2008

Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg for almene boliger i serviceerhvervsområder

Høringssvar vedr. tilgængelighedsruter i Amager Vest

Høringssvar vedr. nyt regulativ for husholdningsaffald

Se vores høringssvar fra 2009, 20102011, 20122013, 2014, 2015, 2016.