Høring: Lovliggørelse af indgreb i naturen på Kalvebod Fælled

Synes du, at kommunen skal lovliggøre to indgreb i naturen på Kalvebob Fælled, som By & Havn har foretaget?

By & Havn har søgt kommunen om lovliggørelse af to indgreb i naturen på Kalvebod Fælled. Det drejer sig om påfyldning af jord og udjævning af terræn samt etablering af sø og vandløb. Københavns Kommune havde i en tidligere sag vurderet, at området ikke var beskyttet af § 3, hvilket senere viste sig at være en fejl. Derfor søger By & Havn nu om lovliggørelse via dispensation.

Læs mere om høringen, og skriv dit høringssvar på kommunens høringsportal Blivhort.kk.dk her. Deadline for at indsende høringssvar er 2. maj 2018.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>