Høring: Indsatsen for udsatte stofbrugere i København

 

Du kan læse høringsmaterialet og afgive høringssvar på BlivHørt. https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-udkast-til-afdaekning-af-indsatsen-udsatte-stofbrugere-i-kobenhavn
Afdækningen indledes med en kort introduktion til den lovgivningsmæssige ramme for stofindtagelsesrum. Herefter følger et opsummerende afsnit, der sammenfatter de positive tiltag i den nuværende indsats, udfordringer på området, og som også beskriver modtagne bidrag til justeringer i indsatsen. Derefter følger et overblik over det materiale og data, som afdækningen baserer sig på. Herefter følger en række faktaark, der opsummerer de rapporter, undersøgelser og øvrige data, der ligger til grund for afdækningen.
Afdækningen refererer en række forskellige synspunkter fra mange forskellige aktører på området og er ikke udtryk for Socialforvaltningens faglige anbefaling.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>