Havnetunnel og Amager Fælled – det mener borgerne på Amager

Ja, tak til havnetunnel
Resultatet viste, at 60% af borgerne i borgerpanelet enten er meget positive eller positive overfor udsigterne til en mulig havnetunnel. 66% af de positivt indstillede borgere mener, at en havnetunnel vil afhjælpe de trafikale problemer i Indre By. Blandt de negativt indstillede borgere foretrækker 43% at trængsel i trafikken løses ved forbedringer af kollektive transportformer og cyklisme frem for forbedringer af forholdene for bilister.

Bevar Amager Fælled
Borgerpanelet blev også spurgt, hvad de mener om udsigterne til byggeriet Amager Fælled Kvarter. Her var 51% meget negativt indstillet og 23% negativt indstillet. 71% af de negativt indstillede mener, at der ikke skal bygges mere på Amager Fælled. Blandt de positivt indstillede borgere lægger 52% vægt på, at salget af byggegrunden skal bruges til at finansiere metroen, mens 39% nævner boligmanglen som den primære årsag til at bakke op om byggeriet.

En postiv byudvikling
På spørgsmålet om amagerkanernes holdning til byudviklingen generelt de seneste 10-15 år på Amager svarede 71%, at den er positiv eller meget positiv. Og det som et flertal af borgerne sætter pris på er byudviklingsprojekter som Amager Strandpark, Field’s, Royal Arena og metroen, mens bekymringen for mindre plads til skæve eksistenser og marginaliserede grupper fylder mindre.

Hvem kommer til orde?
I alt deltog 3.429 borgere fra både Amager Øst og Amager Vest i undersøgelsen. I alt er 8.601medlem af de to lokaludvalgs borgerpaneler, og en typisk deltager er 44 år gammel, har en videregående uddannelse og arbejder som tjenestemand eller højere funktionær
”Vi er meget glade for, at så mange borgere har deltaget i undersøgelsen. Selv om deltagerne ikke er 100% repræsentative for de to bydeles beboere, give undersøgelsen alligevel en god pejling på amagerkanernes holdninger. Samtidig har vi modtaget mange gode forslag til andre emner, der også er vigtige i borgernes hverdag” siger André Just Vedgren, formand for Amager Vest Lokaludvalg

Kommentarer

4 svar til “Havnetunnel og Amager Fælled – det mener borgerne på Amager”

Meget mod byggeri på Fælleden også på området udlagt til campingplads.
Byggeri henvises til Nordhavnen, hvor der er flere muligheder.

Det er meget ægerligt, at det i mamge år ,planlagte byggeri og campingplads ikke bliver opført som planlagt.
Kbh mangler en campinglads og folk skal da bo nær metroen.
Der ville stadig være meget fælled tilbage til frøerne og det “naturskønne” område er faktisk gammel losseplads ,som nu bliver omtalt som uerstattelig natur. Der skal være grønt i byerne , men i form af mange træer, som er en mangel over alt i KBH.

Vh. Lise Holm

Hej Ditte
Tak fordi du er aktiv i debatten. Amager Vest Lokaludvalg går ind for at bevare Amager Fælled.
Med venlig hilsen
Anne Sofie
Amager Vest Lokaludvalgssekretariat

Hej Lise

Tak fordi du er aktiv i debatten.

Med venlig hilsen
Anne Sofie
Amager Vest Lokaludvalgssekretariat

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>