Forudgående høring om miljøredegørelse for Ørestad Fælled Kvarteret

By & Havn ønsker at udvikle det sidste bykvarter i Ørestad, til et nyt bæredygtigt boligområde – nemlig Ørestad Fælled Kvarter, beliggende på Amager Fælled.

 
Du har mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til den forudgående høring om miljøredegørelsen VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for området.
Københavns Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ”Ørestad Fælled Kvarter” er VVM-pligtigt, det vil sige at der skal laves en miljøvurdering, førend byggeriet kan påbegyndes. Dette er fordi byggeriet forventes at have en væsentlig påvirkning på miljøet.

 
Hvad skal der ske i Ørestad Fælled Kvarteret?
By & Havn ønsker at opføre ca. 260.000 m2 etageareal byggeri inklusiv tre parkeringshuse. Hovedparten af byggeriet vil blive som boliger, men der kommer også butikker og daginstitutioner, og Amager Fælleds natur vil blive trukket ind mellem boligerne som landskabskiler.

Det er kommunen vurderer, at der blandt andet bør være særlig fokus på følgende emner:
• Miljøforhold – herunder trafik, støj og støv og påvirkninger på naboer
• Beskyttelse af naturen – herunder særligt beskyttede arter
• Påvirkning af de rekreative interesser
• Påvirkning af grundvand
• Den byarkitektoniske værdig
• Sammenhængen med naturen indenfor og udenfor området
• Rekreative og landskabelige forhold
• Trafikale forhold

Hvad mener du?
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til miljøvurderingen. De skal være modtaget senest d. 28. maj 2017. Idéer og forslag skal indsendes via høringsportalen Bliv Hørt!

Du kan læse mere om projektet her.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>