Tre borgermøder om Fremtidens bibliotek

15. april 2019

Kom til borgermøde om Fremtidens bibliotek Udkastet til den nye plan for bibliotekerne i Københavns Kommune er på vej. Kom til kaffe og dialog om bydelens lokalbiblioteker. Her kan du høre mere om Kultur- og Fritidsforvaltningens udkast til biblioteksplanen og komme med dine inputs og idéer til lokaludvalgets høringssvar. Møderne er henholdsvis: Mandag d. 6. …

Kom til Amagers første Klima- og demokratifestival

4. april 2019

Søndag den 7. april omdanner lokale ildsjæle Musiktorvet på Øresundsvej 6 til en markedsplads for klimabevidste virksomheder, foreninger, politikere og borgere. Alle kan være med og deltage i workshops, lytte med til debatter eller få en bid klimavenlig mad. Klima-og demokratifestivalen er den første af sin slags på Amager og ambitionsniveauet er højt. Udover festlige aktiviteter …

Demokratispillet

2. april 2019

Billedet er fra demokratispillets indvielse i 2015 Der bliver snart udskrevet Folketingsvalg, men hvordan inddrager man børn og unge i demokratiet, når de ikke engang har stemmeret? Er børnene blot brikker i politikernes spil? Ja – i hvert fald i Børnekulturpiloternes demokratispil 3-2-1 STEM, en interaktiv teaterforestilling, der tager afsæt i børn og unges demokratiforståelse. Men …

Sikre cykelløsninger i Amager Vest

28. marts 2019

Billedet er fra en cykeltour i Amager Vest sidste forår med borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen Ninna Hedeager Olsen Amager Vest Lokaludvalg har prioriteret at finde løsninger til fem udfordringer, som cyklister møder i Amager Vest. Lokaludvalgets indspil til løsninger skal blandt andet bruges til forvaltningens udarbejdelse af en ny cykelredegørelse for Københavns Kommune.  Lokaludvalget har været …

Særlig indsats mod luftforurening

26. marts 2019

Kortet viser beregnede årsmiddelkoncentrationer af NO2 (kvælstofdioxid) og luftbårne partikler. Vær opmærksom på, at data er fra 2012 og det er derfor ikke sikkert, at det stadig er gældende. Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen med flere andre lokaludvalg i København for at undersøge luftkvaliteten i byen. Undersøgelsen skal vise, hvad borgerne reelt udsættes for, …

Høring: Handlingsplan for vejstøj

22. marts 2019

På kortene kan du se på hvilke veje i Amager Vest, der er mest trafikstøj. Det støre grønne felt i midten er Amager Fælled, mens de blå-lilla streger er Øresundsmotorvejen på Kalvebod Fælled. Vejtrafik er et miljøproblem, men støjen fra trafikken udgør samtidig en hel­bredsrisiko for de mennesker, som hver dag udsættes for den. Politikerne …

Høringssvar til ældrepolitik: Hvordan sikrer vi et godt ældreliv?

7. marts 2019

Københavns Kommune vil gerne have dine bud på, hvordan vi sikrer et godt ældreliv for københavnerne. Kom med bemærkninger, ændringsforslag, idéer eller indsigelser til udkastet til ældrepolitikken inden søndag d. 17. marts 2019. Amager Vest Lokaludvalg er positivt stemte over de mange gode idéer til ældrepolitikken, men ønsker flere konkrete løsninger. Blandt andet, at der …

Københavns nye integrationspolitik og handleplan

25. februar 2019

Integrationspolitikken er visionen for, hvordan vi skaber et København, hvor alle københavnere i lige omfang deltager i samfundet, uddanner sig og bliver en del af det københavnske arbejdsfællesskab.  I foråret 2018 inviterede Københavns Beskæftigelses- og integrationsforvaltning til tre dialogmøder om integration. Til mødet på Amager deltog mange beboere og borgere og delte deres viden på …

Høring om spildevandsplan: Skal der kloakeres i din haveforening?

20. februar 2019

Københavns Kommune har en spildevandsplan i høring med frist d. 28. februar 2019. Planen indenholder indeholder nye krav til håndtering af spildevand i områder, som i dag ikke er kloakeret, for eksempel kolonihaveforeninger og husbåde. Der er afsat midler til kloakeringen i kommunens budget, men udgiften skal betales tilbage over huslejen. Spildevandsplanen er en rammeplan for …

På ved mod sikrere skoleveje i Ørestad Syd

8. februar 2019

FOTO: Henning Petersen Forældrene på Kalvebod Fælled Skole er bekymrede for trafiksikkerheden. Efter et møde arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg er skolebestyrelsen, By & Havn og Københavns Kommune gået sammen for at forbedre trafiksikkerheden for skolebørnene. Usikre lyskryds og lastbiler i morgentrafikken har gjort skolevejene i Ørestad Syd utrygge for børn og forældre på Kalvebod …