Borgermøde: Artillerivej 69H

21. november 2018

Mandag d. 26. november kl. 18.00-20.30 inviterer Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde om grunden Artillerivej 69H. Københavns Kommune ønsker at opføre en midlertidig daginstitution og efterfølgende en permanent daginstitution, et plejehjem og en skolehave på grunden Artillerivej 69H. Derfor inviterer Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde Mandag d. 26. november kl. 18.00-20.30 Skolen på Islands Brygge, …

Høringssvar: Byudvikling med ansvar

20. november 2018

Amager Vest Lokaludvalg har spurgt lokale borgere, eksperter og politikere, hvad de mener er vigtigst i udviklingen af København. Svarene indgår i lokaludvalgets høringssvar til København Kommunes ’Verdensby med ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018′. Du kan læse hele høringssvaret på blivhørt.kk.dk, og dykke ned i resultaterne fra vores  spørgeskemaundersøgelse, debatarrangement og workshop. Men her er …

Bydelspuljen: færre frister for beløb over 20.000kr

9. november 2018

Fra og med den 18. december 2018 vil der være færre ansøgningsfrister for ansøgninger over 20.000 kr. fra lokaludvalgets Bydelspulje. De fire frister på beløb over 20.000kr er mandag d. 18. februar mandag d. 20. maj mandag d. 19. august mandag d. 21. oktober Ansøgninger på 20.000kr. eller under behandles stadig hver måned efter ordningen med 11 frister pr. …

Gør Københavns Kommune klogere på udsatte stofbrugere

9. november 2018

Socialforvaltningen i Københavns Kommune inviterer til at komme med viden og inputs til stofbrugsområdet i byen. Til og med 14. november kan man svare på et spørgeskema og d. 12. november er der høringsmøde. Københavns Kommune undersøger vilkårene for udsatte stofbrugere, stofindtag i det åbne rum, samt fordele og ulemper ved at oprette nye stofindtagelsesrum.  …

Benzintankens fremtid skal i høring

2. november 2018

Amager Vest Lokaludvalg efterlyser lys, luft og grønne områder i høringssvaret til lokalplansforslaget Kornblomstvej II, hvor den gamle Benzintank rives ned, for at give plads til boliger, serviceerhverv og et beboerhus. Teknik- og miljøudvalget har sendt en lokalplan i høring, der muliggør ny bebyggelse langs Sundholmsvej og Kornblomstvej. Den gamle benzintank skal rives ned for …

Workshop: Byudviklingens Dilemmaer

23. oktober 2018

Byudvikling er fyldt af modsatrettede hensyn og interesser, som planlæggere og kommunale politikere skal afveje, når de træffer beslutninger – og som kan være en evig kilde til bekymring og søvnløse nætter; Hvordan lytter vi til alle, og imødekommer behov og forventninger? Hvordan bibeholder vi de ’skæve’ steder, der gør amager til amager, selvom vi …

Fra idé til virkelighed – søg projektstøtte

18. oktober 2018

Der er gode støttemuligheder til dit projekt, hvis du kan afholde det inden udgangen af 2018. Amager vest Lokaludvalg har stadig puljemidler tilbage til projekter, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og danner netværk i bydelen Amager Vest. For at modtage puljemidler fra 2018 skal dit projekt afholdes inden årets udgang. Der er tre frister tilbage: den …

Din mening om Kvarteret ved Bella Center II

16. oktober 2018

Torsdag d. 1. november er der frist for høringssvaret til, hvordan kvarteret ved Bella Center II skal udvikles. Bygherren ønsker at bygge en ny messehal samt boliger, erhverv, detailhandel og daginstitutioner i området omkring Bella Kvarter. Men hvad synes du, der skal ske? Der er allerede sket meget med kvarteret omkring Bella Center II, men …

Debat: Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?

15. oktober 2018

Campingarealet og Lynetteholmen, Refshaleøen og Nordhavn. Københavns Kommune præsenterer visioner og laver strategier for byens udvikling, men hvad er behovet for boliger, hvem bygger vi til – og er det overhovedet mest hensigtsmæssige at bygge indenfor bygrænsen? For at få svar på nogle af disse spørgsmål og blive lidt klogere byudvikling havde Amager Vest Lokaludvalg …

Borgermøde: Kirsebærtræerne på Bryggen

5. oktober 2018

De smukke kirsebærtræer, der om foråret lyser op i Havneparken på Islands Brygge er ved at gå ud. Kom og hør årsagen og om mulighederne for bevarelse af kirsebæralléen i Havneparken. Kommentarer fra borgermødet vil indgå i den endelige indstilling, som præsenteres for politikerne. Planen for bevarelse, fældning og genplantning: • Hvordan er træernes sundhedstilstand? • Hvorledes kan …