banner-billede-til-hjemmeside

Borgermøde: Parkeringszoner og villaområder i Amager Vest

18. januar 2018

Hvor vil du have parkeringszone? Skal vi have flere dobbelthuse? Og hvad med plads til grønt? Kom til borgermødet torsdag d. 1. februar kl. 19-21, og giv din mening om parkeringszoner og udvikling af dit villaområde med Københavns Kommune. Der vil være fokus på parkering og dobbelthuse i oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og mulighed for at …

sidebar

Valgmøde i Amager Vest d. 19/2 – og øvrige valgdatoer at holde øje med

16. januar 2018

VIGTIGE DATOER X   22/1 kl. 17:30-19:30, Sundholmsvej 8 – Informationsmøde valg til lokaludvalg (selve infomødet starter omkring 18:30. Fra 17:30-18:30 holdes nytårskur og lancering af lokaludvalgets kortfilm “De usynlige helte”) X   5/2 kl. 12:00 – frist for tilmelding for kandidater (læs mere og find tilmeldingsblanketten HER) X   19/2 kl. 19:00 – Valgmøde i Amager Vest, Ørestad Gymnasium, Ørestads Boulevard …

COLOURBOX27918049 [Converted]

Informationsmøde valg til lokaludvalg og nytårskur og filmpremiere

10. januar 2018

17:30 Nytårskuren starter med bobler og snitter og popcorn. Ca. 18:00 vises kortfilmen “De usynlige helte” Rygtet siger, at der udover ægte skuespillere OGSÅ er ægte lokaludvalgsmedlemmer med i filmen … 18:30-19:30 Nytårskuren afsluttes med informationer om valg til Lokaludvalg: Vigtige datoer: Den 19. februar er der valg til Amager Vest Lokaludvalg. Fristen for at …

udklip-2

Giv indput til planlægningen af den nye skole i Ørestad

9. januar 2018

  Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune har besluttet at gå i gang med planlægningen af en ny skole på Hannemanns Allé og Ørestad Boulevard, der forventes at have skolestart 2023. Det bliver den tredje folkeskole i bydelen, som skal understøtte det behov, som væksten i Ørestad skaber over de kommende år. Derfor inviterer Amager …

20180115_184721-2

Nyt busnet: Hurtigere frem, men flere skift?

3. januar 2018

Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg fik samlet 75 gode Amagerborgere i BETA til en drøftelse af forslagene til de nye lokale busruter. De berørte borgere fik en god drøftelse af konsekvenser og alternativer med Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og Movias ruteeksperter, som var godt klædt på til aftenens mange spørgsmål. Du kan finde Movias oplæg …

colourbox6053139

Tak til 2017 & Velkommen til 2018

2. januar 2018

Blandt andet venter os følgende spændende ting i 2018: Valg til lokaludvalg – se mere her. Høring om nyt lokalt busnet – følg  med på hjemmesiden. Ny kommuneplansstrategi – følg med på hjemmesiden.

billede-borgermoede-detailhandel-butiksstoerrelser

Vækst, butiksdød eller byliv – Lokaludvalget gør noget for dig!

21. december 2017

Amager Lokaludvalg holdt borgermøde d. 11. december for at engagerede københavnere kunne debattere med eksperter, om større butikker medfører vækst, butiksdød eller forringet byliv i Amager Vest. Københavns Kommune holdt intern forudgående høring i forbindelse med udarbejdelsen af planer for nye regler for større butikker i kommunen. Derfor bad kommunen Amager Vest Lokaludvalg om at …

stort-amager-vest

Ønsker til jul: Bedre stiforbindelser over Amager Fælled ved rideskolen på Islands Brygge!

21. december 2017

Det er Amager Vest Lokaludvalgs erfaring, at stiforbindelsen over Amager Fælled ved rideskolen på Islands Brygge er meget trafikalt belaste. Derfor sender lokaludvalget brev til forvaltningen med ønsker til forbedringer. Lokaludvalget forslår derfor, at stien bør gøres op til en meter bredere. Derudover er det lokaludvalgets erfaring, at de to sving er farlige. Derfor anbefaler …

bedre-belysning-billede

Ordentlig belysning på cykelstier og fortov, tak!

21. december 2017

Borgere i Amager Vest har klaget over, at gadebelysningen på offentlige vejstrækninger er meget dårlig, bl.a. på Englandsvej, og derfor beder lokaludvalget Teknik- og Miljøforvaltningen om mere lys. Der er på Englandsvej to rækker gadelamper, der hænger tæt på hinanden over kørebanen og dermed kun oplyser vejen for biltrafikken. Derfor er der halvmørk på cykelstier …

modelflyvebane-paa-selinevej

Hjælp til nedlukningstruet modelflyvebane

21. december 2017

Kommune vil ikke forny modelflyvebanes kontrakt og anviser klubben til at bruge Amager Fælleds faciliteter. Amager Vest Lokaludvalg sender derfor nyt brev, bl.a. fordi det vil forstyrre dyrelivet på fælleden. Københavns Kommune vil plante nye træer netop på Modelflyveklubbens bane. Dermed har klubben et problem og mangler nu en modelflyvebane. Ét af Amager Vest Lokaludvalgs …