Foto---Bydelsplan1

Bydelsplan 2017

28. juni 2016

Bydelsplan 2017 tager form
I løbet af efteråret og vinteren har lokaludvalget og interesserede borgere arbejdet med borgernes forslag til,hvad der kan gøre Amager Vest til et bedre sted at bo. Bydelsplanen er ved at tage form. Her kan du læse et lille udpluk af de visioner, temaer og projekter, som lokaludvalget i øjeblikket arbejder videre med.

Et af de emner, som lokaludvalget har valgt at arbejde videre med, er forbindelser på tværs af Amager Vest. Her arbejder lokaludvalget og en gruppe borgere bl.a. på at binde bydelen bedre sammen gennem ændringer i infrastrukturen. Visionen er at skabe større sammenhængskræft og naboskab i vores mangfoldige bydel.  F.eks. er der forslag til en tværgående buslinie, der går fra Fælleden til Amager Strand.  Og grønne stier, der viser vej for de bløde trafikanter gennem bydelens forskelligartede kvarterer.

Lokaludvalget har også valgt at arbejde videre med en styrkelse af bydelens fritidsmuligheder. Visionen er at så mange borgere som muligt kan dyrke deres interesse, og opdage nye. Lokaludvalget har fokus på projekter der støtter et godt naboskab og øger trygheden.

I januar afholdt lokaludvalget et visionsværksted for ’kommuneplanhackere’. I visionsværkstedet sad borgere, unge byplanlæggere og lokaludvalgsmedlemmer sammen i grupper og fik en hel del gode visioner til forbedring af specifikke byområder. Bl.a. ønsker om at åbne Englandsparken op og forbedre den, aktivere og gøre metrostationsområderne brugbar og forslag om at tilføje en offentlig bygning på Sundbyvester Plads for at skabe mere liv på pladsen …. og mange, mange flere.

Endelig arbejder lokaludvalget med grønne og blå byrum. Her er det ambitionen, at de eksisterende grønne byrum i Amager Vest forbedres og udvikles, så flere borgere får lyst til at bruge dem mere i deres hverdag. Helt grundlæggende skal de grønne byrum invitere til ophold ved i højere grad at indtænke rekreative værdier, forskellig anvendelse og grader af variation.

Lokaludvalget sender sit bud på bydelsplanen i høring i Københavns Kommunes forvaltning d.31. marts, men først til efteråret indstilles bydelsplanen til godkendelse i Borgerrepræsentationen.

Vi vil gerne have din input 
Udnyt chancen og giv dit lokaludvalg og Københavns Kommune dine forslag og ønsker til udviklingen af Amager Vest. Hvad er det bedste, der kan ske for bydelen i de næste fire år? Vi vil rigtig gerne have dine input til den nye bydelsplan.

En bydelsplan er en anledning for borgere til at tage aktiv stilling den bydel, de bor i. Formålet med bydelsplanen er både at fungere som et visionspapir for dit lokaludvalg, der giver retning til, hvad lokaludvalget skal arbejde for de næste fire år, og et inspirationskatalog, som sendes direkte til politikerne i Københavns Kommune.

Hvad får jeg ud af at være med?
Ved at bringe dine ønsker og ideer til lokaludvalget, kan vi sammen arbejde på at gøre Amager Vest til et bedre sted at bo. Din og dine medborgeres stemme giver budskabet mere vægt, og med hjælp fra lokaludvalgets medlemmer og sekretariatet, kan vi øge chancerne for, at det bliver til virkelighed.

Hvordan involverer jeg mig?
Lokaludvalget planlægger løbende forskellige borgerinddragende aktiviteter. Vi vil dertil være til stede ved forskellige arrangementer, events og festivals i Amager Vest. Så hold øje med facebook og hjemmesiden og eller kom forbi på Sundholmsvej 8. Du kan altid kontakte os direkte på info@avlu.dk med ønsker og ideer, og du kan også skrive dit ønske til bydelen som en kommentar her på siden.

Tilmeld dig Amager Vest borgerpanel (læs mere og tilmeld dig her)
Du kan også benytte dig af muligheden for at tilmelde dig Lokaludvalgets digitale borgerpanel. Hvis du tilmelder dig borgerpanelet har du muligheden for at svare på lokaludvalgets undersøgelser og give nye ideer til os, så vi bedre kan varetage dine interesser i Amager Vest. Hvis du er bosiddende i Amager Vest og over 15 år, vil du modtage en invitation i din e-boks.

Hvad kom der ud af sidste runde bydelsplaner?
I Amager Vest lavede vi en bydelsplan i 2011 og 2013. Bydelsplanen fra 2013 indeholder 14 forslag til konkrete projekter og tiltag, som Amager Vest lokaludvalg har arbejdet på at gennemføre siden hen. Størstedelen af projekterne og tiltagene er blevet gennemført enten direkte, i en anderledes form eller resulteret nye projekter og aktiviteter. Andre har af forskellige grunde ikke kunnet gennemføres.
Her kan du læse, hvad der kom ud af de projekter og tiltag, som blev besluttet ved Bydelsplan 2013

Baggrund
Alle Københavns bydele laver deres egen bydelsplan, som har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om bydelenes udvikling mellem Borgerrepræsentationen og borgerne.

• At formulere lokale indsatser for bydelenes udvikling i relation til den gældende kommuneplanstrategi.

En bydelsplan hviler altså både på bidrag fra lokale borgere og aktører og på kommuneplanstrategien. Det er Lokaludvalgets opgave at inspirere politikere og forvaltninger til at virkeliggøre idéerne over de næste mange år.

Klik her, hvis du vil downloade lokaludvalgets bydelsplan 2013 for Amager Vest.

Kort over Amager Vest og Amager Øst. Amagerbrogade udgør skillelinjen.
stort-amager-vest