Borgermøde om Naturpark Amager – Bevar naturen!

D. 27. november trodsede ikke mindre end 100 deltagere regnvejret for bl.a. at fortælle partnerskabet for Naturpark Amager, at de ønsker bevaring af og information om naturen, tilgængelighed for gangbesværede samt adskillelse af hurtige cyklister og gående.

Amager Vest Lokaludvalg deltog i borgermødet for at markere, at Naturpark Amager ikke skal blive et byrum eller en bypark. Lokaludvalget har i sin Bydelsplan fokus på at bevare Amager Fælled, som den er, og kom derfor også med forslag til, hvordan det kan indtænkes ved den kommende konkurrence for nye indgangspartier til Naturpark Amager.

Andre deltagere på workshoppen havde fokus på problemer med cyklister, som drøner igennem Naturpark Amager uden at efterlade plads til gående. Andre ønskede mulighed for at leje cykler ved indgangene. Der var også opbakning til børns læring i naturen og information ved hovedindgangene omk. naturen, dens forskellige fredningsgrader, og hvordan man skal omgås forskellige typer natur. Samtidig ønskede spejderne muligheder for flere shelters og faciliteter såsom muldtoiletter og kajaksejlere flere andre placeringer af landgangssteder end de planlagte.

Partnerskabet – bestående af Miljø- og Fødevareministeriet, By & Havn, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune – afholdt en workshop til borgermødet for at indsamle input til, hvilke aktiviteter og brugergrupper, der kan tilføjes og oprustes på. I starten af det nye år/til foråret afholder de så en konkurrence med inputs fra borgermødet.

Amager Vest Lokaludvalg afhold ti 2014 en konkurrence for at indhente idéer til nye indgange. Af gode idéer var bl.a. andet en Matrix-spejlport, som vandt førsteprisen. Lokaludvalget har indsendt information om konkurrencen mv. til partnerskabet og oplyste også her om til borgermødets workshop.

Du kan læse mere om partnerskabet og Naturpark Amager her.

Og du kan læse mere om Amager Vest Lokaludvalgs konkurrence i 2014 her.

Hvis du ønsker at læse om lokaludvalgets planer for bevaring af Amager Fælled i Bydelsplanen, så læs her.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>