Skal der alligevel bygges på Amager Fælled?

Kom til borgermøde d. 29. maj og debattér undersøgelsen om, hvorvidt der kan bygges på campinggrunden på Amager Fælled. Undersøgelsen er nu offentliggjort.
Som opfølgning herpå inviterer Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde om fremtiden for Amager Fælled.
Repræsentanter fra alle de politiske partier i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation er inviteret til at give deres bud på Amager Fælleds fremtid. Kurt Strand styrer den politiske paneldebat.
Borgermødet afholdes tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.00 – 21.30 i Kulturhuset Islands Brygge, se invitation her.
Læs rapporten og bilagene på Københavns Kommunes hjemmeside her eller her på lokaludvalgets hjemmeside.

Kommentarer

Et svar til “Skal der alligevel bygges på Amager Fælled?”

Ørestad Fælled Kvarter er ikke i konflikt med Fingerplan 2017 – så fortsæt med startionsnær byudvikling, der understøtter kollektiv trafikforsyning, jf. § 6, 4: “At stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.”
På kortbilag A i Fingerplan 2017 er Ørestad Fælled Kvarter udpeget som ‘Håndflade’, så det er muligt at bygge uden ændring i Fingerplan og anlægsloven for Ørestaden. Det er gammel og kendt planlægning.
De 3 nye scenarier, der blev behandlet på Økonomiudvalget 8. maj, ligger klar længere væk fra en station, og vil medføre mere privatbilisme. Metroen er en stor en samfundsvinvistering der skal udnyttes optimalt – det er afgørende for Københavns intention om at blive CO2-neutral.

Med venlig hilsen
Torsten Lindberg
Søren Norbys Allé 2, 1. sal
2300 København S.

Skriv et svar

Du kan bruge disse <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>