Arbejdsgrupper

22. december 2015

arbejdsgrupper3-510x180

Lokaludvalget har 4 arbejdsgrupper, som mødes en gang om måneden og drøfter emner, som skal behandles på et følgende lokaludvalgsmøde, og igangsætter initiativer. Alle kan deltage, så bare mød op! Både hvis du vil diskutere en konkret sag eller engagere dig fast i en gruppe.

FYSISK PLANLÆGNING

Arbejdsgruppen “Fysisk Planlægning” behandler lokalplansforslag, trafikspørgsmål, erhvervspørgsmål, miljøpolitikker og andre politiske forslag, der påvirker det fysiske miljø i vores bydel. Møderne afholdes normalt den første tirsdag i måneden kl. 19.

Mødested: Sundholmsvej 8. Tovholder: Erhardt Franzen – erhardt@avlu.dk

Se seneste dagsorden her

KULTUR OG FRITID

Arbejdsgruppen “Kultur og Fritid” behandler de mange ansøgninger, der kommer ind til Bydelspuljen, og tager samtidig stilling til høringer vedr. musik, kunst og fritid i Amager Vest. Møderne afholdes som regel den første onsdag i måneden kl. 18:30.

Mødested: Peder Lykkes Vej 65, 2300 København S. Tovholder: Niels Balling – niels@avlu.dk

Se seneste dagsorden her

DET SOCIALE, OMSORG, SUNDHED OG INTEGRATION

Arbejdsgruppen behandler høringer og puljeansøgninger om alt fra dagtilbud og servicebusser til plejeinstitutioner og ungdomsklubber, samt sundhedsspørgsmål. Ambitionen er at gøre Amager Vest til en mangfoldig bydel med tilbud til alle, uanset alder, køn, handicap og etnicitet. Møderne afholdes som regel den første onsdag i måneden kl. 17.00.

Mødested: Peder Lykkes Vej 65, 2300 København S. Tovholder: Isak Korn – isak@avlu.dk

Se seneste dagsorden her

BØRN, UNGE, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE – NB: I maj 2017 holdes mødet tirsdag d. 9.

Arbejdsgruppen behandler høringer, der har betydning for bydelens skoler og for børn og unges muligheder i Amager Vest, samt behandler ansøgninger til bydelspuljen. Møderne afholdes som regel den første tirsdag i måneden kl. 17.00.

Se seneste dagsorden her

Mødested: Sundholmsvej 8. Tovholder: Kresten Thomsen – kresten@avlu.dk